Horsens HF & VUC > Info (forside) > Projektdage i 1. HF-klasserne

Print Friendly, PDF & Email

Projektdage i 1. HF-klasserne

Innovation på skoleskemaet

Eleverne fik gennem 3 projektdage kendskab til innovative arbejdsmetoder, og de skulle den ene dag arbejde i grupper med at skabe nye løsninger, til hvad man kan bruge materialet ’Smart gel’ (ublek) til.
Den anden dag skulle der arbejdes innovativt med at finde løsninger til at få børn til at læse flere bøger.

Der blev samarbejdet, diskuteret og idégenereret tryk-testet ideer – og ikke mindst skabt kreative løsninger, der rummede alt fra robotter til sikkerhedsveste, apps og Virtual Reality.