Horsens HF & VUC > Om skolen > Nyheder > Udbud af bygherrerådgivning

Print Friendly, PDF & Email

Udbud af bygherrerådgivning

Horsens Kommune ønsker at samle en række uddannelser til et kommende campus på den gamle slagterigrund midt i Horsens.

Horsens HF & VUC, Horsens Gymnasium og flere andre er inviteret til at flytte til med.

Horsens HF & VUC udbyder bygherrerådgivning

  • til blandt andet at udarbejde et beslutningsgrundlag for en eventuel flytning af Horsens HF & VUC til campusgrunden (slagterigrunden).
  • at programmere og udføre byggeriet.
  • at tage byggeriet i brug

 

Horsens Gymnasium har i udbuddet en option på køb af bygherrerådgivning.
Link til Udbudsbekendtgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

Link til berigtigelse vedrørende optionens punkt II.2.2. i udbudsbekendtgørelsen (pdf).

Eventuelle spørgsmål og svar bliver offentliggjort her

Stil eventuelle spørgsmål til Advokatfirmaet Bech-Bruun jævnfør bilag A i Udbudsbekendtgørelsen.

Overordnet tidsplan

19. november 2015: Frist for ansøgning om prækvalifikation.
25. november 2015: Udbudsmaterialet udsendes.
6. januar 2016: Tilbudsfrist.
11. januar 2016: Orientering om tildelingsbeslutningen.
22. januar 2016: Standstill-perioden udløber, og kontrakten kan underskrives.