Horsens HF & VUC > Om skolen > Rusmiddelpolitik

Print Friendly, PDF & Email

Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik for kursister på Horsens HF & VUC

Som uddannelsessted har vi, kursister og personale, et ansvar for at få skabt et godt, trygt og socialt læringsmiljø.

Unge, uddannelse og rusmidler hører ikke sammen. Vi har et læringsmiljø, hvor vi tager afstand fra misbrug af rusmidler, hvor vi beskytter kursister mod omgang med rusmidler og hvor vi har en aktiv indsats mod misbrug.

Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi, at arbejde for at misbrug tages alvorligt og at indsatsen overfor kursister med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles ansvar.

Formålet med Horsens HF & VUC rusmiddelpolitik er:

1.At misbrug ikke hindrer kursister i at gennemføre en uddannelse.

2. At medvirke til at løse konkrete opståede problemer for uddannelsesstedets kursister som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

3. At påpege en kursists misbrug er at udvise rettidig omsorg.

4. At uddannelsesstedets holdning skal være klar og tydelig.

5. Det er institutionens opgave at hjælpe kursisten med at gennemføre uddannelsen, også selvom kursisten måtte have et misbrugsproblem

Skolens rusmiddelpolitik omfatter både lovlige og ulovlige rusmidler.

Skolens regler om rusmidler

Det er forbudt at indtage – eller være påvirket af – alkohol og andre rusmidler på skolens område.

Der vil ikke blive solgt alkohol på Horsens HF & VUC i undervisningstiden. Til fester, fredags – cafeer eller andre festlige begivenheder sælges der alkohol, men IKKE til kursister under 18 år.

I forbindelse med udflugter og på studieture er det tilladt for kursister over 18 år, at indtage alkohol i ”fritiden” såfremt det er aftalt på forhånd med de ansvarlige lærere.

Forebyggelsespolitik

Ved skoleårets start gør vi opmærksom på, at vi tydeligt tager afstand fra rusmidler, og at vi ikke accepterer indtagelse af rusmidler på uddannelsesstedets område. Dette gælder både i og uden for undervisningstiden.

Vejledere og lærere vil i det omfang det er muligt være opmærksomme på kursistens fremmøde, og være opmærksomme på evt. sociale relationer, som kan være til hinder for, at den enkelte kursist kan gennemføre en uddannelse.

Hjælp og rådgivning til kursister med rusmiddelproblemer

Horsens HF & VUC vil som udgangspunkt forsøge at fastholde kursister med et misbrug i uddannelse, med det sigte at kursisterne stopper deres misbrug.

Kursister der har et misbrug, vil blive tilbudt hjælp og rådgivning til at løse dette. For kursister under 18 år, der har et misbrug, involveres deres forældre og i særlige tilfælde de sociale myndigheder.