Horsens HF & VUC > Til elever > Årskalender

Print Friendly, PDF & Email

Årskalender

Vigtige datoer i skoleåret…

Her kan du se ferier og vigtige datoer for skoleåret.
På skolens Intranet bliver du løbende informeret om skolens begivenheder. Se intranet.horsenshfogvuc.dk

finger

 

Årskalender for skoleåret 2018/19

6. august 2018 – Skolen åbner efter sommerferien

13. august – Undervisningen begynder igen
Nye elever på skolen får tilsendt information om, hvornår de skal møde, og øvrige elever vil kunne se startdagen i deres skema på Intra/Ludus senest fredag d. 10. august.
Nye elever i 1. HF skal møde kl. 9.30 i kantinen

14. september – Fredagscafé kl. 14.30 -18 i kantinen

13. – 21. oktober –  Efterårsferie for alle elever

26. oktober – Fredagscafé kl. 14.30 -18 i kantinen

23. november – Fredagscafé kl. 14.30 -18 i kantinen

28. november – Julekoncert kl. 12.30- 13.30 i kantinen

3. december – 11. januar 2019 – Eksamensperiode

24. december – 2. januar – Juleferie, skolen er lukket

3. januar – AVU-hold første undervisningsdag  efter ferien – tjek skema på Intra

7. januar – HF-hold første undervisningsdag efter ferien

1.- 8. februar – HF – SSO opgaveskrivning (2. HF og HF-enkeltfag)

8. februar – Fredagscafé kl. 14.30 -18 i kantinen

9. – 17. februar – Vinterferie

7., 8. og 11. marts – HF terminsprøver

11. – 15. marts – 1. HF studietur 

13. –  22. april –  Påskeferie

16. maj – Torsdagscafé kl. 14.30 -18 i kantinen

17. maj –  Store Bededag (feriedag)

20. – 23. maj – AVU skriftlig eksamensperiode

21. – 28. maj – HF skriftlig eksamensperiode

23. maj  – HF – sidste undervisningsdag før eksamensperioden

23. maj – 26. juni – Eksamensperiode

30. maj – Kristi Himmelfartsdag (feriedag)

10. juni – 2. pinsedag (feriedag)

27. juni – Translokation/ afslutning – AVU, FVU, OBU

28. juni – Dimission for HF studenter

29. juni – Sommerferie for alle elever