Horsens HF & VUC > Til elever > Eksamen > Eksamen på HF > Forlænget tid til eksamen på HF

Print Friendly, PDF & Email

Forlænget tid til eksamen på HF

Søg forlænget tid eksamen

Du kan søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du er ordblind, har en sygdom eller funktionsnedsættelse.

Eksempler på dispensationer kan være forlænget forberedelsestid, forlænget skrivetid eller bisidder ved eksamen. Se oversigt i skemaet nedenfor.
Hent ansøgningsskemaet til vinter-eksamen 2018/19 her

Fristen for at aflevere ansøgningsskemaet til forlænget tid til vintereksamen 2018 er den 23. oktober 2018.

Anfør alle de eksamener, du ønsker forlænget tid til. Hvis du søger af andre grunde end ordblindhed, skal du vedlægge en aktuel lægeerklæring.

Oversigt over forlænget tid i fageneOversigt over forlænget tid i de forskellige fag

Fag

Forlænget tid til til eksamen

Billedkunst C og B Nej
Biologi C Forberedelsestiden forlænges
til 48 minutter.
Biologi B Forberedelsestiden forlænges
til 90 minutter.
Dansk A skriftlig med netadgang Prøven forlænges
med 1 time til 6 timer
Dansk A mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 1 ½ time
Design C Nej
Dramatik C Nej
Engelsk B og A skriftlig Prøven forlænges
med 1 time til 6 timer
Engelsk C Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Engelsk B mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 90 minutter.
Engelsk A mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Erhvervsøkonomi C Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Filosofi C Nej
Fransk B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Fysik C Nej
Fysik B Forberedelsestiden til prøvens 2. del forlænges til 48 minutter
Geografi C Forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
Historie B Forberedelsestiden forlænges til 2 timer
Idræt C Nej
Idræt B Forberedelsestiden til den teoretiske eksamen forlænges til 1 time og 12 minutter
Kemi C Nej
Kemi B Nej
Kultur- og samfundsfag
Historie
Religion
Samfundsfag
Forberedelsestiden forlænges til 90 minutter.
Matematik C skriftlig Prøven forlænges til 4 timer
Matematik B skriftlig Ingen forlængelse i 1. delprøve.
2. delprøve forlænges til 5 timer
Matematik A skriftlig Ingen forlængelse i 1. delprøve
2. delprøve forlænges til 6 timer
Matematik C, B og A mundtlig Nej
Mediefag C Forberedelsestiden forlænges til 1 time
Mediefag B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Musik C Forberedelsestiden forlænges til 1 time
Musik B Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Naturvidenskabelig faggruppe Intern prøve: ingen forlængelse.
Ekstern prøve: forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
Psykologi C Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Psykologi B Nej
Religion C Forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
Religion B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Samfundsfag C Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Samfundsfag B Nej
Spansk B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Tysk B mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 1½ time