Horsens HF & VUC > Til elever > Eksamen > Prøve på FVU

Print Friendly, PDF & Email

Prøve på FVU

Her på siden finder du en lang række praktiske oplysninger om trinprøver på FVU.
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge dine lærere, din studievejleder eller henvende dig til:
Charlotte Ege, uddannelsesleder, ce@horsenshfogvuc.dk
Lone Frederiksen, uddannelseskonsulent, lof@horsenshfogvuc.dk

TilmeldingTilmelding til prøven

Du kan tilmelde dig til prøven ved din lærer eller ved Lone Frederiksen lof@horsenshfogvuc.dk .

Datoer i 2018Datoer for FVU trinprøver sommer 2018

 Fag og dato

Tid

Lokale

FVU-matematik
11. juni, 2018
Kl. 10 – 13 Trin 1: Lok. 1.30
Trin 2: Lok. 1.28
FVU-læsning
(daghold)
14. juni, 2018
Kl. 8 – 11 Trin 1: Lok. 1.30
Trin 2: Lok. 1.28
Trin 3: Lok. 1.24
Trin 4:  Lok. 1.22
FVU-læsning
(aftenhold)
14. juni, 2018
Kl. 17 – 20 Trin 1: Lok. 1.30
Trin 2: Lok. 1.28
Trin 3: Lok. 1.24
Trin 4:  Lok. 1.22

 

Skriftlige prøverRegler og retningslinjer for skriftlige prøver

 • Mød op senest 10 min. før prøvestart.
 • Hvis du kommer for sent, vurderer den prøveansvarlige, om du må deltage i prøven.
 • Prøven begynder, når du får opgaven udleveret.
 • Prøven besvares i hånden; hvis du har behov for at skrive på computer, skal du aftale dette med skolen.
 • Du må gerne skrive med blyant.
 • Du må ikke bruge mobiltelefon.
 • Du må ikke bruge internet.
 • Du må gerne lytte til dæmpet musik i høretelefoner fra Ipod eller lignende – ikke mobiltelefon.
 • Du må ikke fjerne din opgave fra lokalet.
 • Du må ikke forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter.
 • Du skal følge den prøveansvarlige og vagternes anvisninger.
 • Du får besked, når du kan hente dit prøvebevis på VUC.
 • Det kan aftales, at dit prøvebevis sendes til dig.
 • Hvis du kommer for sent til en prøve, vurderer den prøveansvarlige, om du må deltage i prøven.
 • Snyd – herunder hjælp til andre eksaminander – betyder bortvisning fra prøven og kan også betyde udelukkelse fra andre eksamener.
 • Under eksamen bliver din internettrafik logget og gemt i 90 dage. Dine data bliver logget, så det er muligt at kontrollere for snyd og uretmæssig brug af internet og kommunikation.

Dispensationer

Hvis du er ordblind kan du søge om at bruge kompenserende it og/eller forlænget tid.
Har du særlige behov kan du søge om f.eks. forlænget tid eller andet, hvis du viser dokumentation for disse behov.

HjælpemidlerTilladte hjælpemidler

Læsning alle trin

 Hjælpemidler

Opgavesæt 1
 • Ingen hjælpemidler
Opgavesæt 2
 • Ordbøger  – elektroniske og trykte
 • Du må gerne bruge computer med tekstbehandling.  Stave- og grammatikkontrollen skal være slået fra. *
 • Ordblinde deltagere må bruge kompenserende it, hvis de har søgt om dette.

*  Du må ikke anvende andre programmer end computerens tekstbehandling – heller ikke gemte hjælpemidler eller dokumenter.

Matematik alle trin

Hjælpemidler

Opgavesæt
1 og 2
 • Alle hjælpemidler:
  Lommeregner, passer, vinkelmåler, lineal og så videre.
 • Ordblinde deltagere må bruge kompenserende it, hvis de har søgt om dette.

KlageKlage over skriftlig prøve

Hvis du ønsker at klage, skal du klage skriftligt og begrundet til rektor Dinna Balling senest 2 uger efter, du har fået prøveresultatet.

Sygeeksamen

Der afholdes ikke sygeeksamen på FVU.