Horsens HF & VUC > Til elever > Leje af elevskabe

Print Friendly, PDF & Email

Leje af elevskabe

Regler for leje af elevskabe

Skolens elevskabe står under hovedtrappen i stueetagen. Skolens elever kan leje et skab for et semester (halvt år) ad gangen.

  • Du kan leje et elevskab ved henvendelse i receptionen
  • Du kan leje et elevskab i et semester (halvt år), dvs. fra august – december eller fra januar – juni.
  • Et skab kan højst lejes for et skoleår ad gangen( fra august – juni)
  • Prisen for at leje et skab pr. semester/halve år er 50 kr.
  • Du skal selv købe og medbringe en hængelås
  • Du skal tømme skabet ved udgangen af lejeperioden, enten i den sidste uge før jule- eller sommerferie . Der orienteres om dato for tømning af skabe på skolens hjemmeside og Intra
  • Tømmer du ikke selv elevskabet, klipper skolen hængelåsen og tømmer skabet. Der ydes ikke kompensation herfor.
  • Leje af elevskabene sker på eget ansvar. Skolen hæfter ikke for tyveri eller skader på ting i skabet.

Tømning af skabe før sommerferien 2017

Alle skabe skal tømmes inden sommerferien 2017.
De nuværende lejere af elevskabe vil få SMS-besked om, om tømning af skabe før sommerferien 2017. Er der betalt for en lejeperiode længere frem end til sommerferien refunderes lejebeløbet.