Horsens HF & VUC > Uddannelser > HF-enkeltfag > Deltagerbetaling

Print Friendly, PDF & Email

Deltagerbetaling

Tilbagebetaling af deltagerbetaling på HF enkeltfag

I henhold til ‘Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser’ tilbagebetales deltagerbetalingen for de kursister, der gennemfører en samlet enkeltfags HF-eksamen, og til de kursister der har taget eksamen med henblik på optagelse på: Hospitalslaborant, Håndarbejdslæreruddannelsen, Jordemoderuddannelsen, Pædagoguddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen Sygeplejeruddannelsen.

Deltagerbetalingen indsættes på din NemKonto og tilbagebetales uden renter.

Tilbagebetaling til kursister, der har fået udstedt et fuldt HF-bevis, sker automatisk til kursistens nemkonto. Det kun er de fag, der står på dit fulde bevis, som du får deltagerbetaling retur for.

Ved øvrig tilbagebetaling af deltagerbetaling, skal du udfylde Skemaet tilbagebetaling af deltagergebyr for HFe
Der skal desuden vedlægges dokumentation for deltagerbetalingen samt evt. optagelsesbrev fra den videregående uddannelse. Papirerne skal afleveres på kontoret.

Tilbagebetalingen af deltagerbetaling foretages af den institution, hvor den sidste prøve er gennemført – dvs. har du taget eksamener ved andre VUC’er, er det stadig Horsens HF & VUC, der skal udbetale deltagerbetalingen til dig.

Tilbagebetalingen skal ske senest 6 uger efter indlevering af skema. Skemaet kan først afleveres på Horsens HF & VUC´s kontor, når du har haft din sidste eksamensdag.

Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få udfyldt og afleveret skemaet og den fornødne dokumentation.