Horsens HF & VUC > Uddannelser > Virksomhedskurser

Print Friendly, PDF & Email

Virksomhedskurser

Gode medarbejdere kræver videreuddannelse

Vi tilbyder virksomhedskurser, der er skræddersyede til jeres behov. Vi er fleksible og kommer gerne ud på virksomheden for at undervise, men det kan også foregå her hos os på Horsens HF & VUC.

FVU-kurser og ordblindeundervisning er gratis for virksomheden. De almene fag på 9.-10. klasses niveau har en mindre deltagerbetaling.

Vores virksomhedskurser imødekommer det stadig stigende behov for at uddanne – og efteruddanne medarbejdere i virksomheden.

Benyt vores kurser til virksomhedens medarbejdere i forbindelse med opkvalificering af medarbejderne, medarbejderudvikling, produktionsnedgang, afskedigelser og/eller fordeling.

Møde med uddannelseskonsulent

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer indenfor skræddersyede virksomhedskurser så kontakt vores Uddannelseskonsulent:
Lone Ørskov Frederiksen
Tlf. 29 24 81 80

Mail: lof@horsenshfogvuc.dk

Fag og forløbFag og forløb for virksomhedskurser

FVU-læsning

I FVU-læsning bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen.

FVU-matematik

I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Man kommer bl.a. til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

Ordblindeundervisning

Der undervises på små hold (max. 6 deltagere). Undervisning er tilpasset netop dig og dine behov. Du lærer at bruge både computer og IT-hjælpemidler. Brugen af IT-hjælpemidlerne hjælper til oplæsning af tekster mv. Medarbejderen oplever at blive bedre til at stave og læse. Det giver større selvtillid og mere selvværd at deltage på hold med andre ordblinde.

Almene fag på 9.-10. klasses niveau

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • IT
  • Engelsk
  • Tysk
  • Samarbejde og kommunikation

Økonomi

Løntabsgodtgørelse og kompetencefonde

Man kan ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til følgende typer af uddannelser:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelseseksamen (HF).


Læs betingelserne for at søge SVU
 (åbner i nyt vindue)

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til kurser og uddannelser i kompetencefondene. Fondene giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse.

Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten, og den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse.

I de forskellige overenskomster afsættes årligt et beløb beregnet per fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsten.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med:
Netværkslokomotivet
Voksen og Efteruddannelses Center Østjylland (VEU)
Alle uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer i Horsens og Hedensted kommuner.

Referencer