Horsens HF & VUC > Nyheder > Dimission af årets HF-studenter

Print Friendly, PDF & Email

Dimission af årets HF-studenter

Festlig afslutning med taler, sange, eksamensbeviser, elevpriser og glade studenter

Solen skinnede om kamp med de store smil under studenterhuerne, da årets studenter samledes med deres familier, venner og lærere i Megascope til dimission.
130 glade HF-studenter dimitterede og der blev både uddelt eksamensbeviser, elevpriser og studenterne fik tak, ros og gode råd med fra rektor i årets dimissionstale.

 

I rektor Dinna Ballings tale til studenterne blev der bl.a. talt om udfordringerne ved at være ung med karakter- og uddannelsesforventninger fra samfundet, og rektorens budskab til de unge mennesker var klart i talens afslutning, hvor hun sagde:
– I skal gøre det, I brænder for, og fastholde jeres nysgerrighed og huske at lege og lære hele livet – både i det formelle uddannelsessystem og i alt, hvad I ellers laver. Og når forandringens vinde blæser, så vælg at bygge vindmøller i stedet for at bygge mure – mure og toldafgifter skaber ikke en bedre eller mere sikker verden for nogen.I skal ikke leve perfekte liv og gå den lige vej – I skal leve gode og ordentlige liv, og I skal gå jeres egen vej. Samfundet har brug for originaler, ikke kopier.
Læs hele talen nederst på siden

Derefter blev der også holdt tale for studenterne af bestyrelsesformand Charlotte Andersen og årets elevtale blev med humor og varme holdt af Mick Munck Ilsø og Mads Valentin Jensen.  

 

 

Årets elevpriser

Der blev uddelt eksamensbeviser til alle, men derudover blev fem elever også hyldet med priser og gaver for deres særlige faglige interesse, engagement i undervisningen samt ikke mindst for at være sociale gevinster, der har vist ekstraordinær hjælpsomhed overfor medstuderende – årets elevpriser gik til:

  • Amalie Lindved Jennings
  • Ruth Nabisirye
  • Rune Østergård Nielsen
  • Mads Valentin Jensen
  • Emilie Horne Møller

Efter dimissionen var der afslappet reception på skolen for studenter og gæster, hvor der var musikalsk underholdning af både elever og lærerkor.
Tak for festlig afslutning – og endnu engang hjertelig tillykke til årets studenter!

Billeder fra dimissionsdagen

 

Rektor Dinna Ballings dimissionstale

Kære studenter

Lad mig starte med at sige et stort tillykke til jer allesammen. I har gennem 2 år – eller flere –   arbejdet hårdt – nogle mere hårdt end andre – for at kunne sidde her i dag og blive fejret af os alle sammen. Det her er en af de store dage i jeres liv, så I skal huske at nyde den. Jeg bliver altid både stolt og vemodig på dimissionsdagen – stolt fordi I nu er kommet så langt og vemodig, fordi den del af jeres rejse, hvor vi skulle følges ad, nu er forbi.

Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har hjulpet jer undervejs – til familie og venner, som støttede og hjalp, når der skulle laves matematikafleveringer eller skrives SSO, og som sørgede for det praktiske, når I ikke selv havde tid til at sørge for rent tøj eller mad i køleskabet. Tak for hjælpen, og tak for, at I er mødt frem i dag for at hjælpe os med at fejre studenterne.

I de forgangne skoleår har vi haft mange gode oplevelser sammen – oplevelser, som har været med til at give os et fællesskab ud over det rent faglige. Da I startede i 1. hf kom Søren Hebsgaard og fortalte jer, at når man multitasker, så ”fucker man flere ting op på en gang”. Han opfordrede til, at I skulle foretage det valg at være tilstede ét sted ad gangen. Jeg håber, at I i løbet af de sidste 2 år har husket Sørens gode råd, og at I ofte har valgt at være til stede netop i de mange spændende timer, I har haft i løbet af jeres uddannelse hos os og netop sammen med de mennesker, som har været jeres venner og lærere her på skolen, og som sidder her i salen sammen med jer i dag.

Jeg vil blandt andet huske jeres årgang for designholdets store engagement i et re-design af skolens rygeområde sidste skoleår. Det har aldrig fungeret så godt, som siden I bidrog med jeres ideer, og det har betydet, at jeg i dette skoleår har kunnet bruge tid på at snakke med jer om meget sjovere temaer, når vi er mødtes – for eksempel, når I heldigvis lige kiggede forbi mit kontor til en snak om både godt og skidt, hvilket jeg altid sætter rigtig stor pris på.

I har bakket fint op om fredagscafeerne, og det er altid hyggeligt, når jeg når lige at stikke næsen forbi og hilse på. Og selvom jeg ikke altid når det, har jeg i hvert fald altid glæde af musikken derinde fra, når jeg sidder ved siden af på mit kontor og arbejder. Tak for jeres opbakning, og tak til Kasper, Anders Michael og eleverne i elevrådet for deres store arbejdsindsats med at arrangere og afholde cafeerne.

Årets teaterkoncert ”Jules & Vincent” var som altid en god og fin oplevelse. Handlingen var stærkt inspireret af den amerikanske film Pulp Fiction, og der var mord, blod og god musik hele vejen igennem.  Tak til alle medvirkende for en stor oplevelse.

Af andre fællesoplevelser skal især fremhæves ”reformationen rocker” på Horsens Ny Teater, hvor Eskild med band fortolkede reformationens salmer i en ny rocket version og viste os, at teksterne stadig har relevans for os i dag, og så arrangementet med Niels Krøjgaard, som lærte os om kropssprog og manipulation. Forhåbentlig blev vi alle sammen efterfølgende en smule sværere at narre – og måske kunne I bruge nogle af teknikkerne til mundtlig eksamen?

Når vi er færdige her i salen, inviterer skolen til reception ovre i kantinen. Vi prøver et nyt koncept af i år, og vi har aldrig haft så stor opbakning før, så det tegner rigtig godt, og jeg glæder mig til en hyggelig eftermiddag sammen med jer. Tak til dimissionsudvalget for at arrangere denne fest for os.

Alle disse mange aktiviteter og gode oplevelser, men selvfølgelig først og fremmest den stabile daglige indsats i de ”almindelige” lektioner kunne ikke lade sig gøre uden skolens dygtige og dedikerede medarbejdere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige dem alle sammen stor tak. Besparelser på uddannelse i kombination med ”udgiftsneutrale” reformer (findes det mon i virkeligheden?) har krævet en ekstraordinær indsats af alle i det forgangne skoleår, hvor vi i fællesskab har måttet finde de bedst mulige løsninger på vores udfordringer, og jeg er taknemmelig for, at vi i dag trods alt er kommet godt i mål i dette skoleår. Tak.

Som en del af jeres uddannelse her på skolen har I deltaget i en række arrangementer, hvor I har fået erfaringer med det danske demokrati. I verden af i dag er deltagelse i og forsvar af demokratiet mere aktuelt end nogensinde før, og demokratisk dannelse har aldrig været en vigtigere del af uddannelse. Sidste år havde vi besøg af 3 politikere, og vi havde et arrangement i forbindelse med det amerikanske valg, og i år var det så kommunalvalget, der fyldte. Vi havde et valgarrangement i Megascope, og der var også mulighed for, at I kunne brevstemme på skolen. Ved alle lejligheder, hvor I er blevet inviteret til det, har I stillet gode og relevante spørgsmål til politikerne, og I har formået at udnytte mulighederne for at komme i direkte dialog med beslutningstagerne her i landet. Jeg er sikker på, at de af jer der kunne, stemte til kommunalvalget, ligesom jeg er sikker på, at I vil stemme til det folketingsvalg, som vi skal have indenfor det næste års tid. Og stem nu med både hjerte og forstand, og husk samtidig på, hvor let det ifølge Niels er at manipulere med os…

I bliver den sidste årgang efter den gamle reform. En af de store forandringer bliver afskaffelsen af de mange 24 timers eksaminer. Det har ellers været en helt særlig oplevelse at se den store aktivitet i studieværkstedet de dage, hvor I sammen med Vibeke, Hanne og de andre studieværkstedsvagter flittigt og koncentreret arbejdede med at forberede jer til jeres eksamen. Flere af jer har efterfølgende overrasket jeres lærere positivt til eksamen, og det er jo dejligt, om end ingen ved, hvad det kunne være blevet til, hvis I nu havde arbejdet lige så koncentreret hele året… Tak til Vibeke, Hanne og alle de andre studieværkstedsvagter for (igen) at have hjulpet så mange af jer igennem med så gode resultater.

Nyhederne har hele foråret været fyldt med historier om unge mennesker, der får psykiske problemer som stress og depressioner af præstationskrav, forventningspres og karakterræs. Flere af jer, der sidder her i dag, har formentlig allerede været ramt i større eller mindre grad. Derfor vil jeg i dag både formane jer og berolige jer: Det haster ikke. Tag den tid, det tager.  Tag et sabbatår, hvis det er det, I har brug for. Tag to. Tag en erhvervsuddannelse, hvis det er det, I har lyst til. Det skal være lysten, der driver værket. Lad være at acceptere retorikken om ”fjumreår” og ”dobbeltuddannelse” (som er nyopfundne, kunstige og svært værdiladede ord!), og lad være at acceptere effektivitet som begrundelse og en god samfundsøkonomi som et mål i sig selv. Måske befinder samfundet sig i virkeligheden i en form for empatikrise, hvor det ikke anerkendes, at menneskelig udvikling tager tid?

Ingen kender fremtidens arbejdsmarked, og uddannelse er fortsat den sikreste vej til et godt arbejde med en god løn. At begrænse adgangen til bestemte uddannelser ud fra samfundets nuværende behov er et håbløst forsøg på at spå om fremtidens behov, og det har aldrig gjort nogen hverken lykkelige eller dygtige at læse af pligt fremfor at studere af lyst. Det er uforståeligt, at politikerne for tiden bevidstløst sparer penge på uddannelse, og at de skråsikkert italesætter, at der uddannes for mange, især højtuddannede. Med digitaliseringen af arbejdsmarkedet, nationalistiske bevægelser i flere lande og et stadigt større pres på Jordens miljø og ressourcer kunne et mindst lige så kvalificeret gæt være, at vi har brug for endnu flere kloge og veluddannede mennesker til at klare de udfordringer, menneskeheden står overfor. Uddannelse er ikke problemet – det er løsningen.

Derfor skal I gøre det, I brænder for, og fastholde jeres nysgerrighed og huske at lege og lære hele livet – både i det formelle uddannelsessystem og I alt, hvad I ellers laver. Og når forandringens vinde blæser, så vælg at bygge vindmøller i stedet for at bygge mure – mure og toldafgifter skaber ikke en bedre eller mere sikker verden for nogen.

I skal ikke leve perfekte liv og gå den lige vej – I skal leve gode og ordentlige liv, og I skal gå jeres egen vej. Samfundet har brug for originaler, ikke kopier.

Men inden I kaster jer over alt det nye spændende, så skal I nu fejre jer selv og hinanden og nyde sommervejret.

Og med de ord dimitterer jeg årgang 2018 fra Horsens HF og VUC.