Horsens HF & VUC > Om skolen > Brandinstruks

Print Friendly

Brandinstruks

Horsens HF & VUC, Holmboes Allé 1, 8700 Horsens

Ved brand

Alarmér brandvæsenet pr telefon

Tast 1-1-2 og afgiv besked om
Skolens navn – Horsens HF & VUC
Adresse – Holmboes Alle 1, Horsens
Tilskadekomne?
Hvad brænder?
Skolens telefonnr. 79 29 50 00

Rednings- og slukningsarbejde

  • Alarmér personer i de brandtruede bygningsafsnit ved aktivering af brandtryk på gangene (vedvarende varslingstone)
  • Red direkte truede personer
  • Bekæmp ilden med de tilstedeværende slukningsmidler

Evakuering

  • Læreren sammenkalder sin klasse, så der kan gives meddelelse til brandvæsenet om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed
  • Vis vej
  • Brandvæsenet skal ved ankomst straks underrettes om brandens placering, omfang, art, mm.