Gældende fra 1. august 2021

I løbet af din uddannelse skal du aflevere opgaver til dine lærere. Opgaver kan være mange ting: Rapporter, videoer, matematikopgaver, stile, træningsprogrammer etc.

Alt hvad du afleverer, skal du have lavet selv. (Eventuelt sammen med en gruppe, hvis læreren har givet lov til det.)

Formålet med de opgaver, du skal aflevere, er at træne dig i at lave de opgaver, som du skal kunne lave til eksamen eller til faglig dokumentation og at give dig de kompetencer, du har brug for efter din uddannelse hos os. Hvis du ikke selv laver opgaverne, får du ikke den nødvendige træning.

Du kan altid få hjælp til at komme i gang med en opgave enten af din lærer eller i Studieværkstedet.

 

Plagiat

Hvis du ikke har lavet dine opgaver selv, hedder det med et fint ord plagiat. Plagiat er ikke tilladt. Det kan måske være svært at forstå, hvornår noget er plagiat, og hvornår man bare er blevet inspireret af noget, andre har skrevet. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din lærer om det, du gør, er i orden.

Det er f.eks. plagiat hvis:

  • Du låner en opgave, som en anden elev har skrevet og kopierer dele af den ind i din egen opgave.
  • Hvis du finder noget på nettet, som nogle andre har skrevet og kopierer det ind i din egen opgave uden at skrive, at det ikke er noget, du selv har skrevet og hvor du har det fra.
  • Hvis du får en anden til at skrive din opgave.

De fleste af de opgaver, som du afleverer på skolen, bliver automatisk kontrolleret for plagiat.

 

Sanktioner, hvis du bliver taget i plagiat

Første gang, du bliver taget i plagiat:
Din aflevering bliver ikke godkendt og ikke rettet – dvs. du får fravær for den. Din lærer giver dig en mundtlig tilrettevisning for snyd og orienterer dig om, hvad der vil ske, hvis du gør det igen. Tilrettevisningen noteres i Ludus.

Anden gang, du bliver taget i plagiat:
Din aflevering bliver ikke godkendt og ikke rettet – dvs. du får fravær for den. Din lærer giver dig en mundtlig tilrettevisning for snyd, og du vil blive indkaldt til en samtale med din studievejleder om din studiestrategi og konsekvenserne, hvis du fortsætter med at snyde. Tilrettevisningen noteres i Ludus.

Tredje gang, du bliver taget i plagiat:
Din aflevering bliver ikke godkendt og ikke rettet – dvs. du får fravær for den. Du vil blive indkaldt til en samtale med en leder, hvor du vil få udleveret en skriftlig advarsel for snyd.

Fjerde gang, du bliver taget i plagiat, vil du normalt straks blive udmeldt af skolen.

Tilrettevisninger og advarsler går på tværs af fag, og de gælder i hele din skoletid på skolen.

Dinna Balling 01.08.2021