Snydepolitik Horsens HF og VUC 

Gældende fra oktober 2023 

I løbet af din uddannelse skal du aflevere opgaver til dine lærere. Opgaver kan være mange ting: Rapporter, videoer, matematikopgaver, stile, træningsprogrammer etc. 

Alt hvad du afleverer, skal du have lavet selv. (Eventuelt sammen med en gruppe, hvis læreren har givet lov til det.) 

Formålet med de opgaver, du skal aflevere, er at træne dig i at lave de opgaver, som du skal kunne lave til eksamen eller til faglig dokumentation og at give dig de kompetencer, du har brug for efter din uddannelse hos os. Hvis du ikke selv laver opgaverne, får du ikke den nødvendige træning. 

Du kan altid få hjælp til at komme i gang med en opgave enten i undervisningen eller i Studieværkstedet. 

 

Plagiat 

Hvis du ikke har lavet dine opgaver selv, hedder det med et fint ord plagiat. Plagiat er ikke tilladt. Hvis du er i tvivl om, hvornår noget er plagiat, kan du altid spørge din lærer om det. 

Opgaver afleveret til skolen bliver automatisk kontrolleret for plagiat.  

Det er f.eks. plagiat/snyd hvis: 

  • Du låner en opgave, som en anden elev har skrevet og kopierer den/dele af den ind i din egen opgave. 
  • Hvis du finder noget på nettet, som nogle andre har skrevet og kopierer det ind i din egen opgave uden at skrive, hvor du har det fra, og at det ikke er noget, du selv har skrevet.  
  • Du må ikke genaflevere opgaver eller dele af opgaver, som du allerede har fået rettet.  
  • Hvis du får en anden til at skrive din opgave – herunder også AI f.eks. ChatGPT. 

 

Sanktioner 

1. gang, du bliver taget i at snyde 
Din aflevering bliver ikke godkendt og ikke rettet – dvs. du får fravær for den. Din lærer giver dig en mundtlig tilrettevisning for snyd og orienterer dig om, hvad der vil ske, hvis du gør det igen. Tilrettevisningen noteres i Ludus. 

2. gang, du bliver taget i at snyde
Din aflevering bliver ikke godkendt og ikke rettet – dvs. du får fravær for den. Du vil blive indkaldt til en samtale med ledelsen om konsekvenserne, hvis du fortsætter med at snyde. Tilrettevisningen noteres i Ludus. 

3. gang, du bliver taget i at snyde
Din aflevering bliver ikke godkendt og ikke rettet – dvs. du får fravær for den. Du vil få udleveret et høringsbrev om skriftlig advarsel for snyd. 

 4. gang, du bliver taget i at snyde
Din aflevering bliver ikke godkendt og rettet, og du vil få et høringsbrev om udmeldelse fra skolen.  

Tilrettevisninger og advarsler går på tværs af fag, og de gælder i hele din skoletid på skolen.