Horsens HF & VUC > Om skolen > Ledelse og bestyrelse > Funktionsbeskrivelser for ledelsen

Print Friendly

Funktionsbeskrivelser for ledelsen

Rektor Dinna Balling

 • Samarbejdsudvalg, herunder psykisk arbejdsmiljø, professionel kapital, medarbejderudviklingssamtaler, vejledninger, procedurer og regler.
 • Arbejdstidsregler for lærerne, herunder OK-udvalg, TR og lokalaftaler.
 • Personalemøder.
 • Klager.
 • Personaleleder for ledere, TR på HF og AVU og kommunikationsafdelingen.
 • Lederteam og bestyrelse, herunder bestyrelsesbetjening, møder, dagsorden og bilag.
 • Kommunikation, herunder markedsføring, hjemmeside, pressehåndtering, personaleintra.
 • Uddannelsesforum, Ungeforum og andre udvalg i Horsens kommune. Fordelingsudvalg under regionen og andre regionale udvalg.

Vicerektor Bo Møller

 • Afdelingsleder HF, herunder ansættelser, opgavefordeling, skema, holdoprettelse, eksamen, pædagogikum, SSO, EP, team på HF, introforløb på HF, tutorordning.
 • Personaleleder for halvdelen af hf-lærerne.
 • Undervisningsmidler og pædagogisk IT.
 • Hf2-net.

Økonomi- og administrationschef Lars Peter Schou

 • Afdelingsleder TAP, herunder kontor, pedel og kantine, ansættelser og opgavefordeling.
 • Økonomi, herunder budget, regnskab, budgetopfølgning, økonomistyring, årsrapport og revisorbetjening.
 • Bygninger, herunder fysisk arbejdsmiljø, bygningsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, møbler, kunst, kantine og fundraising til bygninger og kunst.
 • IT-hardware.
 • Campus-projektet.
 • Personaleadministration, herunder løn, personalearkiv og lønindplacering.
 • Personaleleder for TAP.
 • IT-administrative systemer, herunder arkivering, digitalisering og telefoner.
 • Dokumentation og indberetninger.
 • Revisorer, IFIRS, Ludus-driftsfællesskab, IT-center Fyn.

 Uddannelseschef Bjarne Larsen

 • Afdelingsleder AVU, herunder ansættelser, opgavefordeling, skema, holdoprettelse, eksamen, team på AVU, introforløb på AVU.
 • Personaleleder for de fleste AVU-lærere.
 • Driftsoverenskomstpartnere og virksomhedskurser, herunder VEU, netværkslokomotivet, tilsyn.
 • Personaleforening.

Uddannelsesleder Charlotte Ege

 • Afdelingsleder vejledning, herunder vejledere, fraværsinspektorer og mentorer, ansættelser og opgavefordeling.
 • Studiestøttende aktiviteter, herunder mentorordning, psykologordning, fravær, gennemførelse, studiecafe, SPS, SSP.
 • Optagelse og rekruttering, herunder merit, realkompetencevurdering, brobygning, uddannelsesmesse, kontakt til UU og til grundskolerne i området.
 • Personaleleder for vejledere, mentorer og halvdelen af hf-lærerne.
 • Pædagogisk udvikling, herunder pædagogisk udvalg, kompetenceudvikling, PR-møder, pædagogiske dage, projekter vedrørende læringsmiljø og internt samarbejde og fundraising til pædagogiske projekter.
 • Kursistaktiviteter, herunder kursistudvalg, translokation, kursistrådet, studieture, ekskursioner, fællesarrangementer.
 • Kvalitet og skoleevalueringer.
 • Årskalender.