Horsens HF & VUC > Om skolen > Parkering

Print Friendly

Parkering

Gratis P-bevis til kursister og gæster – henvend dig i receptionen

Der er parkeringskontrol på parkeringspladserne ved Horsens HF & VUC.

Hvis du er gæst på skolen skal du hente et gratis 1-dags P-bevis i receptionen.

Alle skolens kursister kan gratis benytte parkeringspladsen, men du skal have et P-bevis. P-bevist er gratis og udleveres i receptionen mod kvittering. Det er kun aktive kursister  skolen, der kan modtage et P-bevis, og beviset skal afleveres igen, hvis du stopper på holdet før tid.

P-beviset er gældende til de pladser, der er skiltet med Horsens HF & VUC, og der må kun holdes på kursistpladserne. Du må derfor ikke parkere på p-pladser, der er markeret som personalepladser.
P-beviset er kun gyldigt i de timer, du har undervisning på Horsens HF & VUC, og det returneres ved kursusophør.

parkering
Parkerer du i båse, hvor dit kort ikke er gyldigt, vil det blive betragtet som et brud på bestemmelserne, og du kan risikere kontrolgebyr. Dette gebyr er i øjeblikket på kr. 650,-

Hvis du mister dit P-bevis, koster det et gebyr på kr. 100,- for et nyt.
Parkeringsbeviserne er nummererede og skal placeres synligt i bilens forrude i den dertil vedlagte plastlomme.
Parkeringsbeviset er personligt og må derfor ikke videresælges eller bortgives.

Der gøres opmærksom på, at det til enhver tid er kortholders eget ansvar, at P-beviset er anbragt synligt i bilens forrude. Der kan ikke gives garanti for ledige båse i parkeringsområdet foran skolen, men der er ekstra P-pladser på hjørnet af Tunøgade og Jyllandsgade bag Mejers Auto. Husk også P-beviset her.