Horsens HF & VUC > Om skolen > Skoleudvikling

Print Friendly, PDF & Email

Skoleudvikling

Skoleudvikling dækker både over igangværende udviklingsprojekter og skolens evalueringsarbejde.

Udviklingsprojekter 17/18 Udviklingsprojekter i skoleåret 2017/2018

 • Klasseledelse og motivation.
  Projektet er er videreførelse af sidste års udviklingsprojekt om emnet, men der arbejdes nu i særlig grad med rammesætning af gruppearbejdet, så der er størst muligt læringsudbytte hos eleverne. (HF-lærere)
 • Evaluering og feedback.
  Projektet tager udgangspunkt i EVA´s fire elementer for god feedback i gymnasiet. Gennem synliggørelse af målene for det skriftlige arbejde arbejdes der systematisk med feedback på det skriftlige arbejde, hvor eleven og læreren i fællesskab udpeger fokuspunkter for afleveringer og genafleveringer. (HF-lærere)
 • Virtuel undervisning.
  Projektet undersøger, hvad begrebet ”virtuel undervisning” dækker over og udvikler et katalog over virtuelle undervisningsformer og programmer. (HF-lærere)
 • Fastholdelse og omvalg.
  Projektet undersøger, hvordan skolen kan blive bedre til at fastholde eleverne gennem motivation og den personlige relation. Projektet indtænker elevens kontakt med vejledning, fraværs-inspektorer, teams og de enkelte lærere. (HF-lærere)
 • Skoleprojektet har fokus på professionelle læringsfællesskaber.
  Her besøger lærerne hinanden i undervisningen og vidensdeler og sparrer efterfølgende med hinanden. (Dette sker i forskellige regi bl.a. åben dør og efteruddannelseskurset Pædagogikum 2.0.) (Både AVU og HF-lærere).

 
Kemi-kursister

 

Evalueringsresultater

Evalueringsplaner

Skolen evaluerer løbende undervisningens kvalitet.