Generelt

 

Ophold i klasserne

 • Ingen formelle afstandskrav, men tag hensyn.
 • Ingen formelle krav om brug af mundbind i den generelle undervisning, men hav altid et med i tasken. Der kan opstå situationer, hvor du skal bruge det.
 • Man må gerne tage mundbind på, hvis man er bekymret.
 • Vask/sprit hænder jævnligt.
 • Sprit eget bord af efter brug. Sprit det også gerne af før. Guide hertil i hvert klasseværelse.
 • Ophold dig så vidt muligt sammen med de samme elever i løbet af skoledagen.

Ophold på skolen

 • Afstandskrav på 1 meter.
 • Vask/sprit hænder jævnligt.
 • Der er ingen krav om mundbind generelt på skolen.
 • Man må gerne tage mundbind på, hvis man er bekymret.
 • I studievejledningen og SU-vejledning kan vejlederen beslutte, at du skal have mundbind på. Hav derfor altid mundbind klar i tasken.

Ved sygdom

 • Bliv hjemme til du er helt rask. (særlige forhold ved covid-19, se senere)
 • Læreren fører fravær i Ludus.
 • Du skal angive fraværsårsag i Ludus.
 • Bemærk: Du kan ikke deltage i kombi-undervisning, hvis du er syg, se nedenfor.

 

Ved Covid-19-mistanke og Covid-19-tilfælde

 

Ved symptomer på covid-19

 • Ring til din læge.
 • Bliv hjemme.
 • Du skal hurtigst muligt få foretaget en covid-19-test. Testresultatet sendes til din studievejle-der som dokumentation.
 • Du må ikke komme på skolen igen, før du har en negativ test og er rask. OBS: Får du en po-sitiv test, skal du følge anvisningerne nedenfor.
 • Du skal om muligt deltage i kombi-undervisning på dine hold, se nedenfor.
 • Bemærk: Hvis du har en kronisk sygdom med symptomer, der kan minde om covid-19 bedes du tale med din læge om, hvorvidt du kan komme på skolen alligevel. Du er velkommen på skolen, hvis lægen vurderer, at det er i orden, og der alene er tale om symptomer, du kender.

Du eller dine børn er hjemsendt pga. covid-19
(mistanke, nedlukning mv. men ikke egen sygdom)

 • Bliv hjemme til karantænen er overstået.
 • Du skal om muligt deltage hjemmefra i kombi-undervisning på dine hold.
 • Følg anvisningerne i forhold til selvisolation, tests og karantæne fra skolen/myndighederne.
 • Bemærk: Hvis du har syge børn, gælder de almindelige regler herfor. Dvs. hvis du må blive hjemme og passe dem, gives der fravær som normalt.

Din underviser er hjemsendt pga. covid-19
(mistanke, nedlukning mv. men ikke sygdom)

 • Hvis din lærer er hjemme pga. Covid-19, men ikke syg, vil din lærer typisk afvikle sin undervisning online over Teams (se nedenfor) eller gennem virtuelle moduler.

Positiv covid-19-test

 • Hvis du får en positiv Covid-19-test, skal du STRAKS give besked til skolens rektor, Dinna Balling på telefon 60 89 80 20
 • Kontakt sundhedsmyndighederne og følg deres anvisninger.
 • Du skal om muligt deltage i kombi-undervisning, hvis du er rask nok til det.

Nær kontakt – definition

 •  En nær kontakt defineres som:
  – En du bor sammen med.
  – En du har haft direkte fysisk kontakt med.
  – En du har haft ansigt-til-ansigt-kontakt med på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 minutter

En af dine nære kontakter er testet positiv for covid-19

 • Hvis en af dine nære kontakter testes positiv for covid-19 skal du:
  – Blive hjemme og undgå yderligere kontakt med vedkommende.
  – Få taget en test på 4. dagen efter sidste kontakt. Hvis denne test er negativ, må du møde på skolen igen
  – Få taget en test igen på 6. dagen efter kontakt (2 dage efter den anden)
 • Hvis du ikke kan isolere dig fra din nære kontakt, skal du blive hjemme, til vedkommende er rask og må komme på arbejde.
 • Du skal have ekstra fokus på hygiejne og afstandskrav.
 • Mens du skal blive hjemme, skal du om muligt deltage i kombi-undervisning.

En elev eller underviser på dit hold er testet positiv for covid-19, ikke en nær kontakt.

 • Du må normalt møde i skole. Du vil få besked fra skolens ledelse på sms eller Teams.

Særlig risiko hos dig eller en af dine nærmeste

 • Du skal fortsat møde til undervisning.
 • Du er velkommen til at bruge mundbind.
 • Du bør forsøge at holde større afstand til andre. Mundbindet kan også være et signal om, at du ønsker større afstand.
 • Snak med din studievejleder, hvis du er meget bekymret.

 

Undervisningsformer (i forbindelse med covid-19)

 

Online undervisning

Undervisningsform, hvor underviseren er hjemsendt og underviser eleverne online (f.eks. via video-møder, elektroniske opgaver osv.)

 • Hvis din lærer er hjemme pga. Covid-19, men ikke er syg, vil din lærer typisk afvikle sin undervisning online over Teams eller gennem virtuelle moduler. Din lærer kan også give dig besked om, at undervisningen afvikles på andre måder.
 • Du kan sidde på skolen til online undervisning, men du kan også følge online undervisning hjemmefra.
 • Online undervisning foregår som udgangspunkt i det tidsrum, der står i dit skema.
 • Hvis din lærer har givet dig besked om det, skal du sidde klar på Teams ved modulets start og deltage i undervisningen.
 • Der gives ikke fravær, hvis din elektroniske tilstedeværelse kan godkendes af din lærer.
 • Du skal altid have høretelefoner med i tasken klar til brug.

Kombi-undervisning

Undervisningsform, hvor nogle af eleverne er hjemme og andre er i klasseværelset sammen med læreren. Alle elever arbejder som udgangspunkt med det samme materiale – læreren kan give be-sked om noget andet.

 • Kontakt din lærer i god tid inden lektionen (på Ludus, Teams eller mail efter lærerens anvis-ninger), så denne ved, at du skal have kombi-undervisning.
 • Kombi-undervisning afvikles på flere måder, og læreren vil give dig anvisninger på, hvad du skal gøre. Eksempler er:
  – Du deltager i lektionen online gennem en skærm. Læreren inviterer dig ved modulets start, og du følger undervisningen i lokalet over Teams.
  – Du deltager i lektionen ved at arbejde med en timeplan eller nogle opgaver, som læreren giver dig, og som du afleverer ved lektionens afslutning.
 • Der gives ikke fravær, hvis din elektroniske tilstedeværelse kan godkendes af din lærer.
 • Bemærk: Hvis du er for syg til at deltage i kombi-undervisning, så skal du ikke deltage i undervisningen og vil få fravær som normalt. Se ovenfor om sygdom.
 • Elever, der er berettiget til kombi-undervisning er:
  – Elever med milde covid-19-symptomer (dvs. ikke syge), der har bestilt en test via læ-gen og afventer test/svar.
  – Raske elever der er i karantæne pga. covid-19.
  – Elever med hjemsendte børn, men som stadig kan deltage.

Opdateret d. 21.08.20 / Dinna Balling