Udvikling

Faggruppeprojekter.

I hver af skolens faggrupper afsættes ressourcer til at udarbejde materialer, forløb og moduler, som kan komme faggruppen til gavn både i dette skoleår og i de kommende skoleår.

HF2-studiemiljø.

Projektet arbejder med at styrke studiemiljøet omkring skolens HF2-klasser både med forbedringer af det fysiske studiemiljø og ved initiativer som f.eks. en månedlig morgensamling. (HF-lærere).

Fastholdelse

Projektet ligger i forlængelse af sidste skoleårs projekt og vil fortsat have fokus på, hvordan skolen kan blive bedre til at fastholde eleverne gennem motivation og den personlige relation. Projektet indtænker elevens kontakt med vejledning, teams og de enkelte lærere.

Professionelle læringsfællesskaber

Lærerne fortsætter med at besøge hinanden i undervisningen med efterfølgende vidensdeling og sparring. Pædagogisk udvalg undersøger perspektiverne i et mere forpligtende og omfangsrigt projekt om professionelle læringsfællesskaber i de kommende skoleår.

Strategi

Skolens nuværende strategi udløber pr. 1. august 2019. I projektet arbejdes med at sikre en god proces omkring udarbejdelsen af en ny 2-årig strategi, som skal gælde fra 1. august 2019 til 1. august 2021.

Etablering af FGU

Projektet skal understøtte en god proces med udspaltning af aktivitet til den nye FGU-institution med fokus på medarbejdertrivsel i processen og etablering af 2 gode uddannelsestilbud pr. 1. august 2019. (AVU-lærere).

Evaluering

Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC 2019

I november/december 2018 gennemførte skolen en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens 2-årige HF elever med brug af undervisningsministeriets spørgeramme.
I marts 2019 gennemførte skolen 3 fokusgruppeinterview blandt elever på skolens enkeltfagsafdelinger, både AVU og HF enkeltfag.

Resultatet kan ses i den samlede rapport her: ETU rapport marts 2019
Datagrundlaget for rapporten kan ses her: ETU datagrundlag

Nøgletal

Årselever 2017


AVU: 281

FVU: 17

OBU: 5

HFe: 309

HF2: 170

Årselever 2016


AVU: 233

FVU: 19

OBU: 4

HFe: 344

HF2: 171

Årselever 2015


AVU: 169

FVU: 24

OBU: 8

HFe: 361

HF2: 172

Årselever 2014


AVU: 178

FVU: 37

OBU: 15

HFe: 416

HF2: 161

Fraværstal for skoleåret 18/19

Fremmøde fravær:

HF 2 årig: 16,4%

HF enkeltfag: 19,4%

Samlet fraværstal for HF: 18,5%

 

Skriftligt fravær

Samlet HF 2 årig og HF enkeltfag:        20,8 %