Udvikling

Faggruppeprojekter.

I hver af skolens faggrupper afsættes ressourcer til at udarbejde materialer, forløb og moduler, som kan komme faggruppen til gavn både i dette skoleår og i de kommende skoleår.

HF2-studiemiljø.

Projektet arbejder med at styrke studiemiljøet omkring skolens HF2-klasser både med forbedringer af det fysiske studiemiljø og ved initiativer som f.eks. en månedlig morgensamling. (HF-lærere).

Fastholdelse

Projektet ligger i forlængelse af sidste skoleårs projekt og vil fortsat have fokus på, hvordan skolen kan blive bedre til at fastholde eleverne gennem motivation og den personlige relation. Projektet indtænker elevens kontakt med vejledning, teams og de enkelte lærere.

Professionelle læringsfællesskaber

Lærerne fortsætter med at besøge hinanden i undervisningen med efterfølgende vidensdeling og sparring. Pædagogisk udvalg undersøger perspektiverne i et mere forpligtende og omfangsrigt projekt om professionelle læringsfællesskaber i de kommende skoleår.

Strategi

Skolens nuværende strategi udløber pr. 1. august 2019. I projektet arbejdes med at sikre en god proces omkring udarbejdelsen af en ny 2-årig strategi, som skal gælde fra 1. august 2019 til 1. august 2021.

Etablering af FGU

Projektet skal understøtte en god proces med udspaltning af aktivitet til den nye FGU-institution med fokus på medarbejdertrivsel i processen og etablering af 2 gode uddannelsestilbud pr. 1. august 2019. (AVU-lærere).

Evaluering

Undervisningsmiljøvurdering for HF2

I efteråret 2018 gennemføres undervisningsmiljøvurdering på HF2 med den spørgeramme, som Undervisningsministeriet har meldt ud. Der vil i løbet af skoleåret desuden blive gennemført en række mindre undersøgelser af skolens HF2-klasser i forlængelse af gymnasiereformen fra 2016.

 

Det voksenpædagogiske studiemiljø

Denne evaluering gennemføres som fokusgruppeinterview i foråret 2019 med en række af skolens voksne elever og kursister, både på AVU og HF-enkeltfag med henblik på at afklare, hvad der skal til for at fastholde og udvikle på skolens voksenpædagogiske studiemiljø.

Nøgletal

Årselever 2017


AVU: 281

FVU: 17

OBU: 5

HFe: 309

HF2: 170

Årselever 2016


AVU: 233

FVU: 19

OBU: 4

HFe: 344

HF2: 171

Årselever 2015


AVU: 169

FVU: 24

OBU: 8

HFe: 361

HF2: 172

Årselever 2014


AVU: 178

FVU: 37

OBU: 15

HFe: 416

HF2: 161

Fraværstal for skoleåret 17/18 

HF 2 årig: 18,6%

HF enkeltfag: 25,3%

Samlet fraværstal for HF: 22,3%

Det skriftlige fravær kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres grundet tekniske udfordringer i skolens studieadministrative system. Der arbejdes på at finde en løsning, således at skolen kan præsentere det skriftlige fraværstal på hjemmesiden.