Udvikling

1. Lærersamarbejde i team (LIT)

Det overordnede mål med skoleprojektet ”Lærersamarbejde i team” (LIT-projektet) er at skabe bedst mulig læring for alle elever gennem lærersamarbejde. Projektet løber over tre år og involverer alle skolens lærere.

God læring er afhængig af, at vi som undervisere gør det godt og skaber de bedst mulige rammer for alle elevernes læring. Som underviser bliver man endnu dygtigere til at skabe læring hos eleverne, hvis man selv jævnligt befinder sig i situationer og kontekster, hvor man lærer og udvikler sig som lærer. Alle undervisere har stærke og svage sider, men den stærke side varierer fra underviser til underviser, så alle kan lære noget af hinanden, og alle lærer bedre sammen med andre end alene.

Projektets grundidé er, at eleverne lærer mest muligt, når det er et fælles ansvar og en fælles opgave for alle lærere og ledere på skolen. Alle har således et medansvar for alle elever, også for elever på andre hold, andre afdelinger og i andre fag.

Arbejdet med realiseringen af projektets mål vil således ske gennem udvikling af undervisningspraksis i team. Denne udvikling og fokus på undervisningen, relationen og mødet med eleverne har aktionsforskningstanken som grundidé og omdrejningspunkt. Projektet er blandt andet inspireret af ideerne bag professionelle læringsfællesskaber, pædagogikum 2.0, Åben-dør og supervision.

Projektet vil understøtte skolens arbejde med relationer, som er et af de 4 indsatsområder i skolens strategi fra august 2019. Projektet vil både understøtte relationerne mellem lærerne og mellem lærere og elever.

Projektet vil endvidere være båret af skolens værdier om at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige, og vores vision om at have et udviklende, berigende samarbejde og et udfordrende læringsmiljø.

2. Tjek på teamet

Projektet løber dette og næste skoleår og er for alle lærere og studievejledere.
Fokus for projektet er at optimere samarbejdet og effektiviteten i de forskellige arbejdsgrupper og teams, som alle lærere er en del af.

Omdrejningspunkterne er god mødeledelse og effektivt samarbejde, som i sidste instans bidrager til den enkeltes arbejdsglæde og til fælles værdiskabelse i organisationen.

Evaluering

Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC 2019

I november/december 2018 gennemførte skolen en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens 2-årige HF elever med brug af undervisningsministeriets spørgeramme.
I marts 2019 gennemførte skolen 3 fokusgruppeinterview blandt elever på skolens enkeltfagsafdelinger, både AVU og HF enkeltfag.

Resultatet kan ses i den samlede rapport her: ETU rapport marts 2019 (pdf)
Datagrundlaget for rapporten kan ses her: ETU datagrundlag (pdf)

Nøgletal

Årselever 2020


AVU: 128

FVU: 15

OBU: 4

HFe: 190

HF2: 169

Årselever 2019


AVU: 225

FVU: 23

OBU: 5

HFe: 200

HF2: 191

Årselever 2018


AVU: 309

FVU: 28

OBU: 6

HFe: 251

HF2: 192

Årselever 2017


AVU: 281

FVU: 17

OBU: 5

HFe: 309

HF2: 170