Horsens HF & VUC > Til elever > Eksamen > Eksamen på HF > Forlænget tid til eksamen på HF

Print Friendly, PDF & Email

Forlænget tid til eksamen på HF

Søg forlænget tid eksamen

Du kan søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du er ordblind, har en sygdom eller funktionsnedsættelse.

Eksempler på dispensationer kan være forlænget forberedelsestid, forlænget skrivetid eller bisidder ved eksamen. Se oversigt i skemaet nedenfor.
Hent ansøgningsskemaet til sommer-eksamen 2018 her

Fristen for at aflevere ansøgningsskemaet til forlænget tid til sommereksamen 2018 er den 31. januar 2018.

Anfør alle de eksamener, du ønsker forlænget tid til. Hvis du søger af andre grunde end ordblindhed, skal du vedlægge en aktuel lægeerklæring.

Oversigt over forlænget tid i fageneOversigt over forlænget tid i de forskellige fag

Fag

Forlænget tid til til eksamen

Billedkunst C og B Nej
Biologi C Forberedelsen forlænges
til 48 minutter.
Biologi B Nej
Dansk A skriftlig med netadgang Prøven forlænges
med 1 time til 6 timer
Dansk A mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 1 ½ time
Design C Nej
Dramatik C Nej
Engelsk B og A skriftlig Prøven forlænges
med 1 time til 6 timer
Engelsk C Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Engelsk B mundtlig Nej
Engelsk A mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Erhvervsøkonomi C Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Filosofi C Nej
Fransk B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Fysik C Nej
Fysik B Forberedelsestiden til prøvens 2. del forlænges til 48 minutter
Geografi C Forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
Historie B
2. år af 2 år
Nej
Historie B
1-årigt
Forberedelsestiden forlænges til 2 timer
Idræt B Forberedelsestiden til den teoretiske eksamen forlænges til 1 time og 12 minutter
Kemi C Nej
Kemi B Den teoretiske del af prøven forlænges til 40 minutter
Kultur- og samfundsfag Nej
Matematik C skriftlig Forlænges til 4 timer
Matematik B skriftlig Ingen forlængelse i 1. delprøve.
2. delprøve forlænges til 4 timer
Matematik A skriftlig Ingen forlængelse i 1. delprøve
2. delprøve forlænges til 6 timer
Matematik C, B og A mundtlig Nej
Mediefag C Forberedelsestiden forlænges til 1 time
Mediefag B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Musik C Forberedelsestiden forlænges til 1 time
Musik B Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Naturvidenskabelig faggruppe Intern prøve: ingen forlængelse.
Ekstern prøve: forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
Psykologi C Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Psykologi B Nej
Religion C Forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
Religion B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Samfundsfag C Forberedelsestiden forlænges til 1 time og 12 minutter
Samfundsfag B Nej
Spansk B Forberedelsestiden forlænges til 1½ time
Tysk B mundtlig Forberedelsestiden forlænges til 1½ time