Horsens HF & VUC > Til elever > Eksamen > Prøve på FVU

Print Friendly, PDF & Email

Prøve på FVU

Her på siden finder du en lang række praktiske oplysninger om den skriftlige prøve på FVU. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge dine lærere, din studievejleder eller uddannelseschef Bjarne Larsen.

TilmeldingTilmelding til prøven

 • Din lærer tilmelder dig prøven på dit trin
 • Din prøve begynder, når du får opgaven udleveret

Datoer i 2018Datoer for FVU trinprøver sommer 2018

 Fag og dato

Tid

Lokale

FVU-matematik
11. juni, 2018
Kl. 10 – 13 Trin 1: Lok. 1.30
Trin 2: Lok. 1.28
FVU-læsning
(daghold)
14. juni, 2018
Kl. 8 – 11 Trin 1: Lok. 1.30
Trin 2: Lok. 1.28
Trin 3: Lok. 1.24
Trin 4:  Lok. 1.22
FVU-læsning
(aftenhold)
14. juni, 2018
Kl. 17 – 20 Trin 1: Lok. 1.30
Trin 2: Lok. 1.28
Trin 3: Lok. 1.24
Trin 4:  Lok. 1.22

Dispensationer

Du kan søge om dispensation (for eksempel forlænget tid) til prøven, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC og din lærer opmærksom på dine særlige behov.

Skriftlige prøverRegler og retningslinjer for skriftlige prøver

 • Som udgangspunkt besvarer du prøven i hånden. Har du behov for det, stiller skolen en computer til rådighed.
 • Mød op i god tid.
 • Du må ikke medbringe mobiltelefon – heller ikke som lommeregner.
 • Du må gerne lytte til dæmpet musik i høretelefoner fra Ipod eller lignende. Dog ikke fra mobiltelefon.
 • Du må ikke fjerne din opgave fra lokalet, før prøven er slut. Efter prøven må du gerne tage en kopi af din opgave med ud – enten som fil eller som papirkopi.
 • Du må ikke forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter.
 • Du skal udfylde papir- og omslagshoveder.
 • Du må gerne skrive med blyant.
 • Resultatet fremgår af prøvebeviset, der bliver sendt til dig 2-3 uger efter prøven.
 • Hvis man kommer for sent til en prøve, vurderer den prøveansvarlige , om man må deltage i prøven.
 • Snyd – herunder hjælpe til andre eksaminander – betyder bortvisning fra prøven og kan også betyde udelukkelse fra andre eksamener.
 • Under eksamen bliver din internettrafik logget og gemt i 90 dage. Dine data bliver logget, så det er muligt at kontrollere for snyd og uretmæssig brug af internet og kommunikation

HjælpemidlerTilladte hjælpemidler

Læsning alle trin

 Hjælpemidler

Opgavesæt 1 Ingen hjælpemidler
Opgavesæt 2
 • Ordbøger  – elektroniske og trykte
 • Du må gerne bruge computer med tekstbehandling.  Stave- og grammatikkontrollen skal være slået fra. *
 • Er du ordblind, kan du søge om forlænget tid og lov til at bruge kompenserende it.

*  Du må ikke anvende andre programmer end computerens tekstbehandling – heller ikke gemte hjælpemidler eller dokumenter.

Matematik alle trin

Hjælpemidler

Opgavesæt
1 og 2
Alle hjælpemidler:
Lommeregner, passer, vinkelmåler, lineal og så videre.
Ingen internet.

KlageKlage over skriftlig prøve

Hvis du ønsker at klage, skal du klage skriftligt og begrundet til rektor Dinna Balling senest 2 uger efter, du har fået prøveresultatet.

Sygeeksamen

Der afholdes ikke sygeeksamen på FVU.