Horsens HF & VUC > Til elever > Elevrådet

Print Friendly, PDF & Email

Elevrådet

Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet er for eksempel med i kantinebestyrelsen, hvor de sørger for, at elevernes meninger om og ønsker til kantinen bliver hørt. Rådet deltager også i beslutninger om skolens udseende og indretning. Hvert tredje år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (En undervisningsmiljøvurdering). Det er også en af elevrådets opgaver at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god og festlig afskedssalut med translokation og fest. Og så byder rådet også ind med kulturelle arrangementer, fredagsbar og lidt spas i løbet af skoleåret.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en ide eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send en mail til: elevraad@horsenshfogvuc.dk

Elevrådets møder annonceres på forsiden af skolens Intra.  Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Elevrådet nu

Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.
Indtil sommerferien 2018 består elevrådet af:

Formand
Maria Aarti Hestbek, hf-enkeltfag

Medlemmer

Stephan Georgi 2.a
Martin Schwartz 2.b
Okan Kekec 2.c
Nick Andersen 1.a
Emma Pallesen 1.a
Gry Højbjerg Nielsen 1.b
Mikkel Jaroszewski Lind 1.b
Hannah Christiansen 1.c
Cathrina Østergård Kristensen 1.c
Sayed Mahdi Hosaimi 1.d
Liv Marie Grønbech Iversen 1.d
Anna Thoudal Bech 1.e
Henrik Johansen 1.e

Bagerste række: Okan, Mikkel, Mahdi, Stephan, Nick, Henrik.
Forreste række: Maria, Gry, Hannah, Cathrina, Anna, Emma. 

Deltagere i skolens bestyrelse og udvalg

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og  udvalg:

Bestyrelse:
Maria Hestbek, Mikkel Lind

Bygningsudvalg :
Nick Andersen, Stephan Georgi, Maria Hestbek

Kantineudvalg:
Anna Bech, Gry Nielsen, Maria Hestbek

Translokationsudvalg:
Mahdi Hosaimi, Hannah Christiansen, Cathrina Kristensen, Emma Pallesen, Maria Hestbek

Fredagsbar:
Stephan Georgi, Hannah Christiansen, Cathrina Kristensen, Maria Hestbek

Ungerådet:
Mahdi Hosaimi, Maria Hestbek, Mikkel Lind, Cathrina Kristensen