Horsens HF & VUC > Til elever > Elevrådet

Print Friendly

Elevrådet

Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet er for eksempel med i kantinebestyrelsen, hvor de sørger for, at elevernes meninger om og ønsker til kantinen bliver hørt. Rådet deltager også i beslutninger om skolens udseende og indretning. Hvert tredje år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (En undervisningsmiljøvurdering). Det er også en af elevrådets opgaver at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god og festlig afskedssalut med translokation og fest. Og så byder rådet også ind med kulturelle arrangementer, fredagsbar og lidt spas i løbet af skoleåret.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en ide eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send en mail til: elevraad@horsenshfogvuc.dk eller læg en besked i postkassen ved elevatoren i stueetagen.

Elevrådets møder annonceres på forsiden af skolen Intra.  Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Elevrådet på Horsens HF og VUC holder møde i et lille lokale hver onsdag

Elevrådet nu

Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.
Indtil sommerferien 2017 består elevrådet af:

Formand
Chris Christophersen, hf-enkeltfag

Medlemmer
Azad Karaman, 2.c
Ibrahim Halil Kalender, 1.c
Maja Baumhauer Karlson, 2.c
Maria Aarti Hestbek, hf-enkeltfag
Markus Subashan Yogasundram, 1.c
Martin Schwartz, 1.b
Michaela Henriette Pedersen, hf-enkeltfag
Said Ahmen Abdullahi, 1.c
Sarujan Balachandran 1.b
Stephan Georgi, 1.a
Tanja Steffensen, 2.c
Zenia Wafic Awad, 1.a

Deltagere i skolens bestyrelse og udvalg

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og  udvalg:

Bestyrelse:
Chris Christophersen, Maria Hestbek

Bygningsudvalg :
Azad Karaman, Markus Subashan Yogasundram

Kantinebestyrelse:
Maria Hestbek, Stephan Georgi

Translokationsudvalg:
Michaela Henriette Pedersen, Maja Baumhauer Karlson,
Tanja Steffensen, Maria Hestbek

Fredagsbar:
Said Ahmen Abdullahi, Ibrahim Halil Kalender, Maria Hestbek

Elevudvalg:
Stephan Georgi, Maria Hestbek

Ungeråd:
Martin Schwartz