Horsens HF & VUC > Til elever > Elevrådet

Print Friendly, PDF & Email

Elevrådet

Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet er for eksempel med i kantinebestyrelsen, hvor de sørger for, at elevernes meninger om og ønsker til kantinen bliver hørt. Rådet deltager også i beslutninger om skolens udseende og indretning. Hvert tredje år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (En undervisningsmiljøvurdering). Det er også en af elevrådets opgaver at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god og festlig afskedssalut med translokation og fest. Og så byder rådet også ind med kulturelle arrangementer, fredagsbar og lidt spas i løbet af skoleåret.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en ide eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send en mail til: elevraad@horsenshfogvuc.dk

Elevrådets møder annonceres på forsiden af skolens Intra.  Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Elevrådet nu

Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.
Indtil sommerferien 2018 består elevrådet af:

Formand
Cathrina Østergaard Kristensen 1.c

Medlemmer

Stephan Georgi 2.a
Nick Andersen 1.a
Gry Højbjerg Nielsen 1.b
Mikkel Jaroszewski Lind 1.b
Henrik Møller Madsen 1.c
Sayed Mahdi Hosaimi 1.d
Steffen Østerby Kleis 1.d
Anna Thoudal Bech 1.e

Fra venstre: Mikkel 1. b, Gry 1.b, Stephan 2.a, Henrik 1.c, Steffen 1.d, Anna 1.e, Mahdi 1.d, Cathrina 1.c og Nick 1.a.

 

Deltagere i skolens bestyrelse og udvalg

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og  udvalg:

Bestyrelse:
Cathrina Østergaard Kristensen, Mikkel Lind

Bygningsudvalg :
Nick Andersen, Stephan Georgi

Kantineudvalg:
Anna Thoudal Bech, Gry Nielsen

Translokationsudvalg:
Mahdi Hosaimi, Stephan Georgi, Cathrina Østergaard Kristensen

Festudvalg:
Stephan Georgi, Cathrina Østergaard Kristensen, Steffen Østerby Kleis, Henrik Møller Madsen

Ungerådet:
Mikkel Lind