Horsens HF & VUC > Til elever > Studiehjælp

Print Friendly, PDF & Email

Studiehjælp

Hjælp til at gennemføre din uddannelse

Vores tilbud om studiehjælp skal hjælpe dig med at få det bedste ud af din uddannelse – med det bedst mulige faglige resultat.

Studievejlederne kan hjælpe dig med information om de forskellige tilbud til studiehjælp.

Studieværksted

Alle er velkommen til at komme på Studieværkstedet i lokale 2.10, der et frivilligt tilbud om lektie- og studiehjælp.

Studieværkstedet har åbent alle hverdage:
Mandag – torsdag kl. 8 – 21.30 og fredag kl. 8 – 14.

Kom i Studieværkstedet om eftermiddagen og få lavet lektier, afleveringer, gruppearbejde  i hyggeligt samvær med andre elever fra skolen.

Studieværkstedet kan også være det sted, du går hen for at lave dine lektier i fred og ro, så du har fri, når du kommer hjem.

Der er lærere og studiestøtte-medarbejdere tilstede i Studieværkstedet. På skolens Intranet kan du se en oversigt over, hvornår der er bestemte faglærere i Studieværkstedet i løbet af ugen.

Studiecafe

Tutor og mentorTutor, vejleder eller mentor hjælper dig undervejs

På HF enkeltfag bliver eleverne tilbudt en tutor (en af dine lærere), der kan følge og rådgive dig fagligt gennem din uddannelse. Du mødes med din tutor et par gange årligt, hvor I i fællesskab vurderer, hvordan du klarer dig på din uddannelse. Formålet med samtalerne er at sikre, at du har den faglige fremdrift, der kræves på HF.

På den 2 årige HF følger dine lærere dig og giver dig feedback og sparring på, hvordan du klarer dig, de hjælper dig med at sætte personlige mål og følge op.

Du kan altid tale med en studievejleder, og få hjælp til de udfordringer eller spørgsmål du får i løbet af din uddannelse.

Har du særlige udfordringer på grund af sygdom, sociale problemer eller diagnoser. Kan du blive tildelt en mentor (lærer), der følger dig i dit uddannelsesforløb. Det er din studievejleder, der vurderer om du kan få tildelt en mentor.

tre-maend-om-en-computer

Læse- og skrivevejleder

Alle elever, der går på et danskhold på skolen, bliver tilbudt en læse-test. Læsetesten viser, om du fx. har behov for at træne din læsning eller om du er ordblind.

Hvis du har brug for at blive en bedre og hurtigere  læser, står skolens læse- og skrivevejleder altid parat til at hjælpe dig med læseteknikker, skrivevejledning og træning.

Kontakt vores læse- og skrivevejleder:

RCKom ind og få en snak eller en tid til vejledning, læse-skrivehjælp
Vores læse- og skrivevejleder har kontortid torsdag 11.00 – 12.00 i lokale 3.30
Du kan også sende en mail til læse- og skrivevejleder Randi Cornett , hvor du skriver dit kursistnummer og mobilnummer, så sender hun dig en sms  med forslag til et mødetidspunkt.

Viser din læsetest, at du er ordblind kan du få råd og vejledning af vores ordblindeundervisere – læs herunder.

Ordblind?Vejledning til ordblinde

Uanset om du lige har fundet ud af, at du er ordblind eller om du har vidst det længe, så kan du få hjælp af vores ordblinde-lærere.

Undervisningen er gratis og tager udgangspunkt i dit niveau og dit behov. Læs mere om undervisning for ordblinde og kontakt vores OBU-vejleder.

Gratis kurser

I løbet af skoleåret tilbyder vi en række gratis kurser for elever på alle vores uddannelser. Det kan fx. være kurser om, hvordan du skal håndtere eksamensangst.

Kurserne bliver annonceret på Intranettet.