Horsens HF & VUC > Til elever > Tutor

Tutor

Tutorordning på HF

En tutor kan hjælpe dig med arbejdsmetoder, der gør dig i stand til at gennemføre din uddannelse. Tutoren er en af de lærere, du har eller har haft.

Som HF-kursist skal du lære at studere:
Du skal for eksempel lære at lave lektier og at planlægge din tid, så du når det hele. Du skal lære, at forholde dig til det, der foregår i undervisningen, lære at bruge forskellige arbejdsformer, og at præsentere et stof mundtligt og/eller skriftligt.
Du skal lære, at tage udfordringer op – og lære udholdenhed, så du også arbejder videre, selvom du synes noget indimellem er kedeligt.

Sammen med en tutor kan du finde ud af, hvad der skal til, for at du kan lære alt dette, og hvordan du kommer i mål.

Sådan får du en tutorHvordan får du en tutor?

Hvis du går på HF-enkeltfag:

Du vil som regel blive kontaktet af en lærer, som tilbyder at være din tutor. Det er helt dit eget valg, om du vil tage imod tilbuddet, men vi opfordrer dig til at tage imod tilbuddet om en første samtale. Så kan I sammen afklare, om det er nødvendigt med en tutor. Bliver du ikke kontaktet af en lærer, kan du henvende dig i studievejledningen, der så hjælper dig med at få en tutor.

Hvis du går på 2-årig HF:

En af dine lærere eller studievejledere vil kontakte dig og fortælle dig, hvem din tutor er.

TutorsamtaleHvad er en tutorsamtale?

Din tutor inviterer dig til nogle samtaler i løbet af skoleåret. Nogle af disse samtaler kan foregå i små grupper. Samtalerne handler om, hvad der skal til, for at du kan gennemføre dit uddannelsesforløb. For eksempel kan du have behov for at snakke om lektielæsning, om arbejdsformer eller om at arbejde med IT. Tutoren hjælper dig til at blive mere bevidst om, hvordan du lærer bedst og dermed om, hvordan du kan få mest ud af din uddannelse her på skolen. Du skal som regel forberede dig til tutorsamtalerne ved hjælp af et samtaleark.

Hvis du ikke kommer til en samtale, og ikke har meldt afbud, får du i de fleste tilfælde ikke tilbud om en ny samtale. Derfor er det smart, at du får skrevet aftalerne ind i din kalender, og at du melder afbud, hvis det skulle blive aktuelt.

StudiebogHvad er en studiebog?

I Ludus du en elektronisk studiebog, som du, din tutor og dine lærere har adgang til. Her lægges korte referater af tutorsamtalerne ind, og der opstilles mål for dit studieliv. Din tutor vil vise dig, hvordan den fungerer. På den måde kan du og din tutor hele tiden vende tilbage til tidligere samtaler og se, hvilken udvikling der sker med dig.

Formålet med hele ordningen er altså, at du skal tænke over, hvordan du lærer, og hvad du lærer – om du når de mål, du har sat dig, både fagligt og personligt, og hvad du kan gøre for bedre at nå disse mål.