Horsens HF & VUC > Uddannelser > AVU 9.-10. kl.

Print Friendly, PDF & Email

AVU 9.-10. kl.

Almen Voksenuddannelse

På AVU  kan du modtage undervisning på et grundlæggende niveau i enkelte fag eller sammensætte et helt uddannelsesforløb.
Fagene kan afsluttes med prøver, der svarer til folkeskolens afsluttende prøve.

For dig…AVU er for dig, der…

 • Er ung eller voksen.
 • Ønsker at tage en hel 9. eller 10. klasse.
 • Ønsker at tage  enkelte fag på basis eller 9. -10. kl. niveau.

OptagelseOptagelse via vejleder

Du skal kontakte en AVU-vejleder for at blive optaget på et hold eller få planlagt et helt uddannelsesforløb. Vejlederne er også altid parate til at  hjælpe dig og besvare dine spørgsmål.

Det er vigtigt, at du bliver tilmeldt fag på det rigtige niveau. Derfor skal du tale med en vejleder ved optagelsen og ved enhver ændring i dit uddannelsesforløb. Til  optagelses-samtalen må du gerne medbringe papirer fra tidligere skolegang og kurser.

Niveauer og fagNiveauer

Undervisningen foregår på niveauerne: Niveauer_mellem
Basis, G, F, E, D.

Vores AVU-vejledere hjælper dig med
at finde det niveau, du skal begynde på.

 • Basis-niveau afsluttes med faglig dokumentation.
 • G-niveau svarer til 9. klasse og afsluttes med prøve.
 • F og E-niveau svarer til 10. klasse og afsluttes med faglig dokumentation.
 • D-niveau er et niveau mellem 10. klasse og det gymnasiale niveau HF og afsluttes med prøve.

Fag på Basis-niveau og 9. klasse / G-niveau

(Link fører til fagets beskrivelse i uddannelsesguiden)

Basis-niveau

9. klasses-niveau / G

Dansk, basis Dansk G
Dansk som
andetsprog, basis
Dansk som
andetsprog G
Matematik, basis Matematik G
Engelsk, basis Engelsk G
Naturvidenskab G
Samfundsfag G

Fag på 10. klasse / F, E og D-niveau

F og E-niveau svarer til 10. klasse og afsluttes med faglig dokumentation. D-niveau er et niveau mellem 10. klasse og det gymnasiale niveau HF og afsluttes med prøve. Link fører til fagenes beskrivelse i uddannelsesguiden.

F-niveau

E-niveau

D-niveau

Dansk F Dansk E Dansk D
Dansk som andetsprog F Dansk som andetsprog E Dansk som andetsprog D
Matematik F Matematik E Matematik D
Engelsk F Engelsk E Engelsk D
Natur-videnskab F Natur-videnskab E
Samfundsfag D

Almen Forberedelseseksamen

Almen Forberedelseseksamen er en samlet eksamen, der omfatter 5 beståede prøver i følgende fag. (Link fører til fagets beskrivelse i uddannelsesguiden.)

EUD-forløb EUD-forberedende forløb

Vil du gerne  i gang med en erhvervsuddannelse (EUD), men opfylder du ikke de nye adgangskrav?
Så tilmeld dig et af vores  EUD-forberedende forløb og bliv klar til den erhvervsuddannelse du drømmer om!
Vi tilbyder tre EUD-forberedende forløb i samarbejde med Learnmark Horsens, Social- og Sundhedsskolen og Bygholm Landbrugsskole.

klar-til-eud

 

1. Klar til en erhvervsuddannelse – BASIS

For dig, der ønsker optagelse på…

 • grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse og netop har forladt grundskolen
 • grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen
 • grundforløb 2 på en teknisk uddannelse på Learnmark Horsens
 • grundforløb 2 på Bygholm Landbrugsskole

Fag og forløb

På et halvt år får du dansk og matematik på G-niveau, der svarer til 9. klasses-niveau. Hvis du består, opfylder du adgangskravene til at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Undervisningen kan foregå 3 steder:

 • Social og Sundhedsskolen
 • Learnmark Horsens
 • Horsens HF & VUC

Ved du allerede, hvilken skole du vil tage din erhvervsuddannelse på, kan du ønske at tage din undervisning der. Så vil du få en målrettet introduktion til de tilbud, skolen har.
Vælg holdet på Horsens HF & VUC, hvis du er i tvivl om, hvilken erhvervsuddannelse du vil søge ind på. Her får du hjælp til at blive afklaret om dit valg af uddannelse. Undervejs i forløbet besøger vi både Learnmark Horsens, Social- og Sundhedsskolen og Bygholm Landbrugsskole.

Start: August og januar
SU-berettiget.

2. Klar til HG-BUSINESS

For dig, der…

 • Ønsker optagelse på HG-Business grundforløb 2
 • Har bestået matematik G-niveau

Fag og forløb

På et år skal du have fagene dansk eller dansk som andetsprog og engelsk på D-niveau. Derudover kan du vælge mellem matematik, samfundsfag og naturvidenskab på D-niveau. Hvis du består, opfylder du adgangskravene til at komme ind på grundforløb 2 på HG-Business på Learnmark Horsens.

Start: August og januar
SU-berettiget.

3. Klar til en social- og sundhedsuddannelse
– med dansk som andetsprog

 

kursister

 

For dig, der…

 • ønsker optagelse på en social- og sundhedsuddannelse
 • ikke har dansk som modersmål

Fag og forløb

På et år kan du få undervisning i dansk som andetsprog, matematik, engelsk, samfundsfag og naturvidenskab på G-niveau, der svarer til 9. klasses-niveau. Hvis du består G-niveauet i dansk som andetsprog og matematik, opfylder du adgangskravene til at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Start: August og januar
SU-berettiget.

Tilmelding og information om EUD-forberedende forløb

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmeldes et EUD-forberedende forløb, skal du kontakte vores vejleder Liselotte Würtz Rotbøl på mail lr@horsenshfogvuc.dk  eller telefon 79 29 50 00.

Seniorhold 2018

Seniorhold er daghold og begynder midt i august 2018.
Der tilbydes følgende fag:

 • Engelsk for begyndere – torsdage kl. 10.15 – 13.25
 • Engelsk for øvede – torsdage kl. 8.05 – 9.55
 • Engelsk for meget øvede – onsdage kl. 8.05 – 9.55
 • Tysk for begyndere – mandage kl. 8.05 – 9.55

 

Senior-kursist

 

Priser

 • Er du uden mellemlang-videregående uddannelse er prisen per fag: 120  kroner.
 • Er du uden mellemlang-videregående uddannelse og på efterløn eller aldersbetinget pension er prisen per fag: 870 kroner.
 • Har du en videregående uddannelse er prisen per fag mellem: 4611 kroner og 5317 kroner.

Uddannelsestøtte

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte) til fagene på basis, 9. og 10. kl. For at søge SU skal du have mindst 23 timer om ugen eller 17 timer, hvis du har hjemmeboende børn under 7 år.
Er du kortuddannet, har du mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).  Læs mere om uddannelsesydelse her.

Kontakt en vejleder

BOOK TID TIL VEJLEDNING
Bestil tid til samtale med en vejleder via online booking eller tlf. 79 29 50 00. 
Vores AVU-vejledere
  er altid parate til at hjælpe dig og svare på  dine spørgsmål.

Er der ikke ledige tider hos vejlederne, eller en tid der passer dig… – så ring til os eller send en mail til en vejleder, så skal vi nok finde tid til en samtale med dig.

HUSK – hvis du kommer til samtale vedr. optagelse, så medbring prøve- eller modulbeviser til samtalen.

Hans Skovbjerg Nielsen
Hans Skovbjerg Nielsen (HN)
Matematik, Naturfag, Samfundsfag
Vejleder AVU, FVU
hn@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Mandag kl. 9 - 15
Tirsdag kl. 10 - 14
Fredag kl. 9 - 13
Lisbeth Lindhardt Clausen
Lisbeth Lindhardt Clausen (LC)
Matematik, FVU/OBU
Vejleder AVU, FVU
lc@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Onsdag kl. 9 - 15
Torsdag kl. 9 - 15
Liselotte Würtz Rotbøl
Liselotte Würtz Rotbøl (LR)
Vejleder AVU, FVU, OBU, Mentor
lr@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Onsdag kl. 9 - 15
Torsdag kl. 9 - 15
Fredag kl. 9 - 13
Lone Ørskov Frederiksen
Lone Ørskov Frederiksen (LOF)
Vejleder OBU, FVU og Uddannelseskonsulent
lof@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Efter aftale
Tlf. 29 24 81 80
Lotte Hessellund Christensen
Lotte Hessellund Christensen (LHC)
Dansk, Engelsk, Historie
Vejleder AVU, FVU
lhc@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Mandag kl. 9 - 15
Tirsdag kl. 10-14