Horsens HF & VUC > Uddannelser > HF-2 årig

Print Friendly, PDF & Email

HF-2 årig

Åbent hus på HF den 24. januar 2019

Kom og se vores skole, hør om vores HF-uddannelse, mærk studiemiljøet og mød vores lærere, elever og vejledere.

Arrangementet begynder i kantinen kl. 19
på Horsens HF & VUC, Holmboes Allé 1, 8700 Horsens
.
Vi regner med, at det slutter ca. kl. 20.45

Tag gerne dine venner eller forældre med. Vi glæder os til at se dig/jer!

 

Tag din studentereksamen på 2 år

HF står for Højere Forberedelseseksamen og er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau.
En studentereksamen på HF giver dig adgang til at søge om optagelse på korte- og mellemlange uddannelser, og med en udvidet fagpakke kan du også søge om optagelse på de lange videregående uddannelser på universiteterne.

For dig…HF-2 årig er for dig der…

 • Er ung eller voksen.
 • Kommer direkte fra 9.- 10. klasse eller har været i job, på rejse eller igang med en anden uddannelse efter grundskolen.
 • Ønsker at være studerende på fuldtid og tage en HF-eksamen på 2 år.
 • Har planer om at læse videre på en videregående uddannelse.

 

Hvis du har børn, arbejde eller andet der betyder, at du har brug for lidt mere tid til din uddannelse, kan du vælge at tage din HF-eksamen på 2½ eller 3 år på HF-enkeltfag.

Kom og mød os!

Mød os på Uddannelsesmessen i Forum Horsens d. 27. oktober
Mød os i Brobygning – hvis du sgår i 8. klasse i grundskolen
Mød os til Åbent hus på skolen den 24. januar 2019

FagFag og forløb

På HF 2-årig skal du have både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.
Du skal have en række obligatoriske fag og vælge et praktisk/musisk fag eller idræt, vælge en fagpakke og et frit valgfag.

Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste niveau).
Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen. Det betyder, at du kommer til eksamen i alle dine fag, og at du skal til eksamen hvert semester.

 

Klik på billedet

 

Obligatoriske fag på HF 2-årig:

Alle links på fag fører til fagets beskrivelse på uddannelsesguiden.dk

Dansk (A), Engelsk (B), Matematik (C)
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi (C), Geografi (C) og Kemi (C)
Kultur- og samfundsfagsgruppe: Historie (B), Samfundsfag (C) og Religion (C).

ValgfagValgfag på HF 2-årig:

Billedkunst (C), Biologi (B), Design (C), Dramatik (C), Engelsk (A) Erhvervsøkonomi (C), Filosofi (C), Fransk (B), Fysik (B) og Fysik (C), Idræt (C), Idræt (B), Informatik (C), Kemi (B), Matematik (A) og Matematik ( B), Mediefag (C), Musik (B) Musik (C), Psykologi (B) og Psykologi (C), Religion (B), Samfundsfag (B), Spansk ( B),Tysk (fortsætter B), Tysk (fortsætter C). Alle links fører til fagenes beskrivelse på uddannelsesguiden.dk

FagpakkerFagpakker – målrettet din videre uddannelse

I slutningen af 1. år skal du vælge en fagpakke som du skal have i 3. og 4. semester.

Fagpakken består af 2 valgfag, der toner din HF uddannelse i en bestemt retning, som passer til dine ønsker om videre uddannelse.

Hos os kan du vælge følgende fagpakker:

HF Social

Samfundsfag B og Psykologi C
Målrettet uddannelser som pædagog, socialrådgiver, lærer og samfundsrettede uddannelser.

HF Force

Idræt B og Psykologi C
Målrettet uddannelser som politi og forsvar.

HF Care

Biologi B og Psykologi C
Målrettet uddannelser som sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut, laborant, tandplejer og andre sundhedsuddannelser

HF Business

Matematik B og Erhvervsøkonomi C
Målrettet uddannelser som handelsøkonom, administrationsøkonom, markedsføringsøkonom, event-manager og forskellige lederuddannelser

HF Science

Matematik B og Fysik C
Målrettet uddannelser som ingeniør og andre tekniske uddannelser

HF Global

Psykologi C og Spansk B, Fransk B eller Tysk B
Målrettet uddannelser som markedsføringsøkonom, international hospitality manager, kommunikation og uddannelser i udlandet

HF Digital

Mediefag B og Informatik C
Målrettet uddannelser som multimediedesigner, datamatiker, it-teknolog og andre it-uddannelser

HF Uni (udvidet fagpakke)

Engelsk A og Matematik B og Samfundsfag B og Tysk C eller Fysik C
Målrettet uddannelser på universitetet.

Bliv klar til en universitetsuddannelse…
– tag udvidet fagpakke eller overbygningsforløb

Den almindelige HF-eksamen giver dig adgang til at søge ind på mellemlange videregående uddannelser. Men kan efterfølgende suppleres med en udvidet fagpakke eller ½ års overbygning, så du kan søge ind på en uddannelse på universitetet

Du skal vælge mellem to forskellige forløb:

 • HF-uni er en udvidet fagpakke på 2. år, hvor du i 2. hf får flere fag end dine klassekammerater.
 • Et ½ års overbygningsforløb efter det normale 2-årige forløb. Det ½ årige overbygningsforløb er SU -berettiget.

Studieliv

Når du vælger HF 2-årig, kommer du det første år i en fast klasse, hvor der er tilknyttet et team af lærere. Du kommer til at samarbejde fagligt med dine klassekammerater både i timerne og i projektarbejde. Den faste klasse giver dig rig mulighed for også at engagere dig socialt med dine klassekammerater.

I løbet af uddannelsen vil der være fællestimer med foredrag, ekskursioner i fagene og der bliver arrangeret en studierejse til udlandet, for alle elever, som du skal betale for at deltage på.
Du har også mulighed for frivilligt deltage i sociale aktiviteter som musik, drama, fodbold, fredagscaféer og i vores Elevråd.

Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, og du skal til eksamen i alle dine fag.
Du får i løbet af uddannelsen feedback fra dine lærere i forhold til din studieindsats og din faglige udvikling, og de vil rådgive dig i forhold til valg af fagpakke og retning i din uddannelse. Ligeledes kan vores studievejledere, læse- og skrivevejledere også hjælpe dig undervejs i uddannelsen, så du opnår de bedst mulige resultater.

Hent infoark (pdf) om den nye HF uddannelse her.

SUSU – Statens Uddannelsesstøtte

Når du går på HF, er fyldt 18 år og er studieaktiv, kan du  få SU, hvis du iøvrigt opfylder betingelserne – læs mere om SU her. Du kan få hjælp til at søge om SU hos vores SU-vejledere.

OptagelseOptagelse på HF 2-årig

Søg om optagelse inden den 1. marts på www.optagelse.dk
Har du brug for hjælp til at søge om optagelse, så book en tid ved en studievejleder, og husk at medbringe dit NemID til samtalen.

Du kan søge om optagelse efter den 1. marts, hvis du kontakter en af vores HF-studievejledere.

Du kan optages direkte efter 9. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt 9. klasses afgangsprøve i fysik/kemi.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved afgangseksamen i 9. klasse.

 

Du kan optages direkte efter 10. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • bestået afgangseksamen efter 9. klasse.
 • aflagt folkeskolens  afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi.
 • opnået mindst 2 i karakterer i dansk og matematik i 10-klasses prøven.
 • modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og herefter har aflagt 9. eller 10 klasses prøve i faget.

Du kan optages på anden baggrund end 10. kl., hvis du fx. har…

 • været optaget på en anden gymnasial ungdomsuddannelse.
 • afsluttet grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse og har bestået dansk og matematik.
 • bestået Almen Forberedelseseksamen (AVU).

 

Opfylder du ikke disse krav, kan du fx. optages på baggrund af en optagelsesprøve, vejledningssamtale eller en realkompetencevurdering.

Hvis du har dokumenterede problemer som fx. ordblindhed, diagnoser eller sociale vanskeligheder, kan du få en individuel 3-årig tilrettelæggelse af det 2-årige HF. Du skal kontakte en HF-studievejleder, hvis du ønsker en individuel  tilrettelæggelse af det 2-årige HF.

 VejledningKontakt en studievejleder

BOOK TID TIL VEJLEDNING
Bestil tid til samtale med en studievejleder via online booking eller tlf. 79 29 50 00. 
Vores HF-studievejledere
 er altid parate til at hjælpe dig og svare på  dine spørgsmål.

Hvis der ikke er ledige tider hos studievejlederne, eller en tid der passer dig…
– så ring til os eller send en mail til en studievejleder, så skal vi nok finde tid til en samtale med dig.

Bente Bisgaard Callisen
Bente Bisgaard Callisen (BB)
Dansk, Samfundsfag
Studievejleder HF
bb@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Tirsdag 12.30 - 14.30
Onsdag kl. 8 - 10
Onsdag kl. 12 - 15
Dan Ørbæk Lysgaard
Dan Ørbæk Lysgaard (DL)
Samfundsfag, Erhvervsøkonomi, Filsosofi
Studievejleder HF, Tillidsrepræsentant suppleant HF
dl@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Onsdag kl. 9 - 10
Onsdag kl. 12 - 15
Fredag kl. 9 - 14
Hanne Engell
Hanne Engell (HE)
Tysk, Fransk
Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator
he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Tirsdag kl. 9 - 15
Onsdag kl. 9 - 15
Torsdag kl. 9 - 15
Fredag kl. 9 - 15
Janich Frederiksen
Janich Frederiksen (JF)
Religion, Historie
Studievejleder HF, Skemalægger
jf@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Mandag kl. 9 - 14
Fredag kl. 9 - 14
Jette Aldenryd
Jette Aldenryd (JEA)
Dansk, Engelsk
Studievejleder HF
jea@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Mandag kl. 9 - 14
Torsdag kl. 9 - 15