Gode medarbejdere kræver videreuddannelse

Vi tilbyder virksomhedskurser, der er skræddersyede til jeres behov.
Vi er fleksible og kommer gerne ud på virksomheden for at undervise, men det kan også foregå her hos os på Horsens HF & VUC. Vores virksomhedskurser imødekommer det stadig stigende behov for at uddanne – og efteruddanne medarbejdere i virksomheden.

Benyt vores kurser til virksomhedens medarbejdere i forbindelse med opkvalificering af medarbejderne, medarbejderudvikling, produktionsnedgang, afskedigelser og/eller fordeling.

Fag og forløb til virksomhedskurser

 

FVU-læsning

I FVU-læsning bliver man bedre til at læse, stave og skrive. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad deltagerne konkret har brug for. Man kan altså komme til at arbejde med nogle af de tekster, der bliver brugt på arbejdspladsen.

FVU-matematik

I FVU-matematik kan medarbejderne genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne fra folkeskolen. Man kommer bl.a. til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Også i FVU-matematik kan undervisningsmaterialet hentes i deltagernes arbejdsopgaver.

Ordblinde-undervisning

Der undervises på små hold (max. 6 deltagere). Undervisningen er tilpasset medarbejdernes behov. I undervisningen bruges computer og IT-hjælpemidler. Brugen af IT-hjælpemidlerne hjælper til oplæsning af tekster mv. Medarbejderen oplever at blive bedre til at stave og læse. Det giver større selvtillid og mere selvværd at deltage på hold med andre ordblinde.

Almene fag på 9.-10. klasses niveau

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • IT
  • Engelsk
  • Tysk
  • Samarbejde og kommunikation

Økonomi

FVU-kurser og ordblindeundervisning er gratis for virksomheden. De almene fag på 9.-10. klasses niveau har en mindre deltagerbetaling.

Løntabsgodtgørelse og kompetencefonde

Man kan ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til følgende typer af uddannelser:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelseseksamen (HF).

Læs mere på svu.dk

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til kurser og uddannelser i kompetencefondene. Fondene giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse.

Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten, og den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse.

I de forskellige overenskomster afsættes årligt et beløb beregnet per fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsten.

Referencer

Boligbeton A/S

Colas A/S

Credin A/S

Danish Crown

Dansk Retursystem A/S

Daka

DS Smith Packing

Elcon A/S

Hedensted Kommune

Hornsyld Købmandsgård

Horsens Kirkegårde

Horsens Kommune, Omsorg og Sundhed

Jysk

Lantmännen A/S

Nissens A/S

Skanska A/S

Velux A/S

West A/S

Møde med uddannelseskonsulent

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer indenfor skræddersyede virksomhedskurser så kontakt vores Uddannelseskonsulent:
tlf. 29 24 81 80  / mail: lof@horsenshfogvuc.dk

Lone Ørskov Frederiksen

Lone Ørskov Frederiksen

Uddannelseskonsulent, Studievejleder FVU og OBU VUC-lærere, Virksomhedskurser VUC, OBU, VEU lof@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Efter aftale