– også kaldet individuel kompetencevurdering – IKV

Du kan gratis få lavet en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet de kompetencer du har tilegnet dig uden for dit almindelige skole- og uddannelsesforløb.
Begrebet realkompetencer dækker en persons samlede kompetencer i et fag, uanset hvordan disse er opnået.

Du kan fx. have tilegnet dig realkompetencer…

  • I dit arbejdsliv, på efteruddannelseskurser eller gennem privat uddannelse
  • På højskoleophold eller udlandsophold
  • Gennem aktiv deltagelse i foreninger eller som frivillig i en hjælpeorganisation

En realkompetencevurdering kan give dig et formelt bevis på dine kompetencer i et givent fag, hvilket kan sikre dig en række fordele i dine uddannelsesplaner.

Med et realkompetencebevis i hånden kan du måske få godskrevet dele af en uddannelse og dermed forkorte denne. Eller du kan måske bruge realkompetencebeviset til at søge optagelse på en videregående uddannelse, hvor du formelt ikke opfylder adgangskravene.

Vi tilbyder individuel kompetencevurdering i de fag, som skolen udbyder på AVU (9.-10. klasses niveau) og HF (gymnasialt niveau).

Grundlaget for kompetencevurderingen er de faglige mål i de enkelte fag, som du kan finde nøjagtige beskrivelser af på www.uvm.dk (nyt vindue).

 

Sådan søger du en realkompetencevurdering

1. Du kontakter vores RKV-vejleder via mail med anmodning om at blive vurderet i et fag på enten AVU eller HF: Hanne Engell, he@horsenshfogvuc.dk

2. I en indledende samtale fremlægger du dit ønske om at blive realkompetencevurderet for en repræsentant for skolen, som vejleder dig om forløbet.

3. Du indsender et grundigt CV med fokus på kompetencer i det relevante fag samt relevant dokumentation i form af fx. jobbeskrivelser, kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter, foreningsledere m.v.

4. Vi vurderer på grundlag af den indledende samtale og det indsendte materiale, om din ansøgning skal afvises eller om du kan gå videre til vurdering hos faglærer.

5. Er du gået videre, vurderer vi dine realkompetencer gennem faglige opgaver, og du får mulighed for at demonstrere din opfyldelse af de faglige mål i samtaler med en faglærer.

6. Hvis dine realkompetencer vurderes til at svare til målene for det ønskede faglige niveau, udsteder vi et realkompetencebevis til dig, hvor vi anfører den dokumentation og de prøver, der ligger til grund for vurderingen.