Tag enkelte fag eller en hel studentereksamen

På HF enkeltfag kan du tage en studentereksamen, så du kan søge om optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser. Du kan også søge ind på universitetet med en HF studentereksamen, hvis du vælger bestemte fag og niveauer.

 

Fleksibel uddannelse

På HF enkeltfag kan du vælge at tage din studentereksamen over længere tid end 2 år, hvis du ikke vil studere på fuld tid, fx på grund af arbejde eller familieliv. Du kan også vælge enkelte fag, som supplering til anden uddannelse eller et forberedende forløb til en bestemt uddannelse. Du kan læse HF enkeltfag samtidig med, at du tager fag på 9. /10. klasses niveau. Du kan også tage nogle fag på HF fjernundervisning.

Vælg HF enkeltfag hvis du…

 • Vil tage en fuld HF eksamen over mere end 2 år.
 • Vil tage enkelte fag som supplering til tidligere uddannelse.
 • Vil tage enkelte fag for at komme ind på en bestemt uddannelse.

Fag og eksamen

HF fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C, hvor A er det højeste gymnasiale niveau. Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, og du skal til eksamen i alle dine fag.
Vores lærere, studievejledere og læse- og skrivevejleder vil hjælpe dig undervejs i uddannelsen, så du opnår de bedst mulige resultater.


Fag til en studentereksamen på HF enkeltfag

Hvis du gerne vil tage en hel HF studentereksamen, så er disse fag obligatoriske:

 • Dansk A
 • Historie B
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Kemi C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • + 4-5 valgfag
  Mindst ét af valgfagene skal være musik, design, billedkunst, mediefag eller idræt.

 

Alle links åbner i nyt vindue og fører til fagenes beskrivelse på uddannelsesguiden.dk

Efter faget er det angivet, hvor lang tid forløbet varer samt det ugentlige timeantal.

Obligatoriske HF fag med start i januar

 

Valgfag på HF enkeltfag med start i januar

Se hvilke fag du kan tage på HF fjernundervisning her

 

Alle links på fag åbner i nyt vindue og fører til fagenes beskrivelse på uddannelsesguiden.dk

Efter faget er det angivet, hvor lang tid forløbet varer samt ugentligt timeantal.

Obligatoriske HF fag med start i august

 

Valgfag på HF enkeltfag med start i august

Se hvilke fag du kan tage på HF fjernundervisning her

HF-enkeltfagspakker – hurtig klar til videre uddannelse

På HF-enkeltfag kan du tage kortere forløb, der er målrettet bestemte videre uddannelser. Det betyder, at du kun tager de fag, du har behøver, og dermed hurtigt kan søge ind på uddannelsen via kvote 2.

Pakkeforløb til uddannelserne - sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver,

Hvis du vil søge ind på uddannelser til pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver, kan du tage målrettede forløb, der indeholder de fag, du skal bruge for at søge ind på kvote 2.

Hvis du begynder i august tager forløbet 1 år, og hvis du begynder i januar tager forløbet 1½ år.
Her kan du se hvilke fag, du skal have i pakkeforløbene.
Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste gymnasiale niveau). Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

 • Pædagog-pakkens fag: dansk A, engelsk C+B, samfundsfag C og 1 valgfag på C.
 • Sygeplejerske-pakkens fag: dansk A, engelsk C+B, samfundsfag C eller psykologi C og enten biologi, kemi, fysik eller matematik på C+B
 • Socialrådgiver-pakkens fag: dansk A, engelsk C+B, samfundsfag C+B og psykologi C.

Uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver er alle professions-bachelor-uddannelser, og kan fx tages i Horsens, Aarhus og Vejle – læs om uddannelserne på uddannelsesguiden (åbner nyt vindue).

Pakkeforløb til uddannelsen som fængselsbetjent – ½ årigt forløb

I dette forløb tager du præcis de fag, du har brug for til at søge ind på uddannelsen til fængselsbetjent.
Fagene på HF-enkeltfag er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste gymnasiale niveau). Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

 • Fængselsbetjent-pakkens fag: dansk C, engelsk C som fjernundervisning, og 1-2 valgfag på C (fx samfundsfag eller psykologi).

Derudover er der en række andre krav for at blive optaget på uddannelsen til fængselsbetjent f. 3 års erhvervserfaring – læs mere om optagelseskravene på uddannelsesguiden (åbner nyt vindue). Du kan fx tage uddannelsen til fængselsbetjent i Møgelkær lidt sydøst for Horsens.

Webshop: Online tilmelding til HF enkeltfag

I vores webshop kan du tilmelde dig hold på HF enkeltfag. Du kan vælge mellem undervisning med almindeligt fremmøde og fjernundervisning.

Ønsker du at ansøge om optagelse på mere end tre hold, så skal du booke en tid hos en studievejleder, så du får vejledning vedr. SU og den bedste tilrettelæggelse af dit skema.

Når du tilmelder dig hold i webshoppen bruges betalingskort. Din tilmelding skal efterfølgende godkendes af en studievejleder. Hvis din tilmelding godkendes, modtager du en bekræftelse, og pengene trækkes fra din konto.

Du kan IKKE tilmelde dig HF enkeltfag via webshoppen:

 • hvis du har en videregående uddannelse
 • er alderspensionist
 • er i gang med en gymnasial uddannelse på en anden uddannelsesinstitution

Så skal du i stedet kontakte en HF studievejleder.

For at kunne tilmelde dig, skal du have dine eksamensbeviser som filer, idet de skal vedhæftes ansøgningen.

Gå til webshoppen (nyt vindue)

Priser og uddannelsesstøtte

Priserne er hhv. 550 kr. eller 1.400 kr. per fag du er tilmeldt – se prisliste i nedenstående.
Du skal være opmærksom på, at hvis du har en videregående uddannelse gælder andre betalingsregler. Kontakt en HF studievejleder for nærmere information.
Fag der tages på HF enkeltfag er SU-berettigede. Læs om uddannelsesstøtte her

Fag der koster 550,- kr:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik,  Psykologi, Samfundsfag og Tysk.

Fag der koster 1400,- kr:
Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik og Spansk.

 

Kontakt en studievejleder…

Hvis du vil vide mere om HF enkeltfag eller tilmeldes fag, så skal du tale med en HF studievejleder. Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00
Husk at medbringe alle relevante eksamenspapirer til samtalen, så står vores studievejledere klar til at hjælpe dig videre.

Book tid til studievejledning

HF studievejledere

Bente Bisgaard Callisen

Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid til en samtale.
Eller ring på 20 46 37 28
torsdage kl. 10-12
- læg evt. en besked.

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid til en samtale.
Eller ring på 20 48 64 59
mandage kl. 10-12
- læg evt. en besked.

Jette Aldenryd Rom

Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid til en samtale.
Eller ring på 20 47 23 41
onsdage kl. 12.30-14.30
- læg evt. en besked.