HF klasse kun for ordblinde

Hvis du er ordblind, kan du tage din HF sammen med andre ordblinde. Som en del af HF for ordblinde får du hjælp til både det faglige, relevant læse-skriveteknologi og til at blive klar til videre uddannelse.

Tal med en studievejleder

Læs om optagelseskrav og ansøgning nederst på siden eller tal med en studievejleder. Bestil tid eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

Undervisning for ordblinde

Du tager en helt almindelig HF studentereksamen, men undervisningen er tilpasset specielt til ordblinde elever:

 • To lærere i  timerne i dansk, matematik og engelsk.
 • Ekstra træning i at læse, skrive og stave.
 • Obligatorisk ordblinde-undervisning i dansk, engelsk, matematik og it-hjælpemidler.
 • Mulighed for bærbar computer med hjælpeprogrammer (it-rygsæk).

Klik på videoen og hør eleverne Nicole og Julie fortælle om HF for ordblinde.

3-årigt forløb

Når du er ordblind, og søger ind på HF for ordblinde, så søger du også om at få tilrettelagt din HF uddannelse over 3 år.
Det giver dig bedre tid til fordybelse samt læse- og skriveopgaver undervejs i uddannelsen.
Der er studiestart i august, og du skal søge ind via optagelse.dk. Læs mere om, hvordan du søger nederst på denne side.

Fagene på HF

På HF skal du have både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.
Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste gymnasiale niveau).
Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

Alle links på fagene åbner i et nyt vindue og fører til fagets beskrivelse på uddannelsesguiden.dk.

Stærkt fællesskab

På HF for ordblinde går du i en fast klasse. Dine klassekammerater er også ordblinde, det betyder, at du til daglig er en del af et fællesskab, hvor I naturligt hjælper hinanden med at bruge it-værktøj, men også fagligt og socialt.

På det første år af HF bliver der arrangeret en studierejse til udlandet for alle 1. HF klasserne, som du delvist selv skal betale.

I løbet af uddannelsen vil der være fællestimer med foredrag, ekskursioner i fagene og du kan deltage i sociale aktiviteter som frivillig musik, fredagscaféer og i vores Elevråd.

 

Kontakt en studievejleder

Hvis du vil vide mere om HF for ordblinde, så skal du tale med en HF studievejleder.
Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

HF studievejledere

Hanne Engell

Studievejleder, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Mandag-torsdag 8.30-15
Fredag 8.30-14.30
Tlf. 20 48 64 59

Anne Hjølund Hoffmann

Studievejleder Administration, HF-lærere HF ah@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Tirsdag 12.30-15.00
Onsdag 12.30-15.00
Fredag 8.30-14.30

Telefontid:
Fredag 8.30-9.30

Tlf. 79 29 50 63

Keld Mikael Sørensen

Studievejleder HF-lærere HF kms@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Mandag 10-12 og 13.30-15
Tirsdag 8.30-12.00
Torsdag 8.30 -15.00

Telefontid:
Tirsdag 8.30-9.30
Torsdag 8.30-9.30

Tlf. 79 29 50 64

Optagelse på HF for ordblinde – søg til marts

Læs mere om hvordan du søger og optagelseskravene til HF

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk, eller du kan få hjælp til at søge ved en samtale med en HF studievejleder.
Hvis du søger efter den 1. marts, så kan du risikere, at der er ventelister til både pladser og valgfag.

Når du søger ind på HF for ordblinde på optagelse.dk skal du…

 • Ønske en 3-årig tilrettelæggelse af HF.
 • Søge “forrang til særlige forløb” (du skal IKKE søge “forrang med handicaps”).
 • Sætte kryds ved, at du har brug for særlige hjælpemidler (SPS/ordblindeværktøjer).
 • Vedhæfte dokumentation for at du er ordblind (ordblindetest).

Når vi har modtaget din ansøgning, og du har søgt “forrang”, så kontakter vi dig i marts/april, hvis vi mangler nogle papirer/dokumentation.

Kontakt en studievejleder, hvis du vil have  hjælp til at ansøge om optagelse eller har spørgsmål.

Optagelseskravene til HF for ordblinde er de samme som til den 2-årige HF.

Du kan optages direkte efter 9. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt 9. klasses afgangsprøve i fysik/kemi.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved afgangseksamen i 9. klasse.

 

Du kan optages direkte efter 10. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • bestået afgangseksamen efter 9. klasse.
 • aflagt folkeskolens  afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi.
 • opnået mindst 2 i karakterer i dansk og matematik i 10-klasses prøven.
 • modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og herefter har aflagt 9. eller 10 klasses prøve i faget.

Du kan optages på anden baggrund end 10. kl., hvis du fx har…

 • været optaget på en anden gymnasial ungdomsuddannelse.
 • afsluttet grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse og har bestået dansk og matematik.
 • bestået Almen Forberedelseseksamen (AVU).

Opfylder du ikke disse krav, kan du fx optages på baggrund af en optagelsesprøve, vejledningssamtale eller en realkompetencevurdering.