Horsens HF & VUC
Holmboes Allé 1C
8700 Horsens
(+45) 79 29 50 00
post@horsenshfogvuc.dk

EAN: 5798000556133
CVR: 29550948

Find vej til skolen (nyt vindue)

Åbningstider – reception
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 14.00
Fredag kl. 8.00-13.00

Parkering
Der er parkeringskontrol på skolens p-pladser. Gæster skal  registrere deres nummerplade ved receptionen, dette kan også gøres, når receptionen har lukket.

Vejledning
HF-studievejledning
VUC-studievejledning
Vejledning til uddannelsesstøtte

Bestil tid til samtale med en studievejleder eller en SU vejleder:

Book tid til vejledning her

Retningslinjer for organisationers adgang til skolen

Ingen organisationer må møde uanmeldt frem på skolen.  

Organisationer, der ønsker et besøg på skolen, skal inden besøget skriftligt eller pr. mail aftale indhold, rammer og tidspunkt for besøget med en leder på skolen, herunder hvilke aktiviteter, besøget indebærer. Aftalen skal medbringes ved besøget på skolen og fremvises efter behov. 

Aktiviteter, debatter, budskaber og materialer i forbindelse med et besøg skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller være i strid med skolens studie- og ordensregler. 

Overtrædelse af disse regler kan medføre politianmeldelse. 

Ophængning og uddeling af materialer

Ophængning af materialer med tydelig angivelse af nedtagningstidspunkt kan ske efter aftale med en leder. Materialer kan normalt hænge i op til 30 dage fra ophængningstidspunktet. 

Materialer kan uddeles i skolens kantine efter konkret aftale af tidspunkt og varighed. 

Organisationen er ansvarlig for at gøre klar og rydde op efter ophængning eller uddeling af materialer, herunder fjerne overskydende materialer og nedtage ophængte materialer. 

Materialer, der ophænges eller uddeles uden forudgående aftale, fjernes øjeblikkeligt. 

Afholdelse af møder

Skolen stiller efter konkret aftale et lokale til rådighed for en organisation, der ønsker mulighed for at mødes med eleverne. Der skal være adgang for alle elever til et arrangement, og møderne afvikles inden for skolens normale åbningstid. 

Organisationen er ansvarlig for at gøre klar til og rydde op efter sådanne møder. Hvis oprydningen er utilstrækkelig, vil skolen forbeholde sig ret til at fakturere organisationen for ekstraordinære udgifter til oprydning og rengøring. Hvis mødet ikke afsluttes inden for skolens normale åbningstid, vil skolen forbeholde sig ret til at fakturere organisationen for ekstraordinære udgifter til vagt, rengøring og pedel. 

Horsens HF & VUC, 26. marts 2021. 

Skolens medarbejdere

Vælg en gruppe af medarbejdere eller søg efter enkelte medarbejdere.

Aase A. Laursen

Servicemedarbejder Teknisk Service aal@horsenshfogvuc.dk

Allan Rand

It, Matematik, Historie, Samfundsfag Pædagogisk it-vejleder Studievejleder AVU og FVU VUC-lærere VUC alr@horsenshfogvuc.dk

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anders Michael Nielsen

Biologi, Matematik, Idræt HF-lærere an@horsenshfogvuc.dk

Anna Krarup Dohn

Dansk, Musik HF-lærere akd@horsenshfogvuc.dk

Anne Birgitte Gray-Garney

FVU, OBU VUC-lærere ag@horsenshfovuc.dk

Anne Birte Jørgensen

Matematik, Datalogi Tillidsrepræsentant suppleant HF HF-lærere abj@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum HF-lærere ah@horsenshfogvuc.dk

Annelouise Leth

AVU VUC-lærere all@horsenshfogvuc.dk

Bente Bisgaard Callisen

Dansk, Samfundsfag Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk

Betina Søndergaard Kristensen

Dansk, Engelsk, Dansk som andetsprog, OBU Arbejdsmiljørepræsentant AVU VUC-lærere bs@horsenshfogvuc.dk

Charlotte G. Hansen

Kantineleder Kantine cgh@horsenshfogvuc.dk

Charlotte Jacek

Sekretær og SU-vejleder Administration SU chj@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Vicerektor, HF-afdelingsleder Ledelse dl@horsenshfogvuc.dk

Dinna Balling

Rektor Ledelse db@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

Administrativ koordinator Administration de@horsenshfogvuc.dk

Elisabeth Herold Michaelsen

Geografi HF-lærere emi@horsenshfogvuc.dk

Elisabeth Madsen

Psykologi, Samfundsfag HF-lærere elm@horsenshfogvuc.dk

Esther Mosholt Kaaris

Dansk, Historie HF-lærere ek@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, Arbejdsmiljørepræsentant HF HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk

Hanne Melchiorsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted hm@horsenshfogvuc.dk

Hans Skovbjerg Nielsen

Matematik, Naturfag, Samfundsfag Studievejleder AVU og FVU VUC-lærere hn@horsenshfogvuc.dk

Hella Marion Møller

Dansk, Tysk, FVU, OBU VUC-lærere Studiestøtte hmm@horsenshfogvuc.dk

Jens Peter Liljegren

Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Historie, It Tillidsrepræsentant AVU, Pædagogisk it-vejleder VUC-lærere jpl@horsenshfogvuc.dk

Jette Aldenryd Rom

Dansk, Engelsk Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk

Jette Kjær Kristensen

Dansk, Naturfag, Dansk som andetsprog VUC-lærere jet@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie HF skema- og eksamensplanlægger Administration, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Katrine Hjerrild

Kantinemedarbejder Kantine

Keld Mikael Sørensen

Religion, Historie HF-lærere kms@horsenshfogvuc.dk

Ken Kragh

Pedelmedhjælper Teknisk Service kk@horsenshfogvuc.dk

Lea Kvist Buchwald

Kantinemedarbejder Kantine lkb@horsenshfogvuc.dk

Line Kirstine Tanderup

Geografi HF-lærere lkt@horsenshfogvuc.dk

Lisbeth Lindhardt Clausen

Matematik, OBU, FVU Studievejleder AVU, FVU og OBU, SPS-koordinator VUC-lærere VUC, OBU lc@horsenshfogvuc.dk

Lise Elkjær

Dansk, Dansk som andetsprog VUC-lærere le@horsenshfogvuc.dk

Lone Ørskov Frederiksen

FVU, OBU Uddannelseskonsulent VUC-lærere, Virksomhedskurser OBU, VEU lof@horsenshfogvuc.dk

Lotte Due Clemmesen

Geografi HF-lærere ldc@horsenshfogvuc.dk

Lotte Ellegaard Buhl

Religion, Engelsk, Historie HF-lærere lob@horsenshfogvuc.dk

Lotte Hammershøj Poulsen

Engelsk, Tysk HF-lærere loh@horsenshfogvuc.dk

Louise Leth Thomsen

Dansk som andetsprog, FVU, OBU, Engelsk VUC-lærere lst@horsenshfogvuc.dk

Mads Knudsen

Dansk HF-lærere mak@horsenshfogvuc.dk

Maiken Schandorf

Sekretær og SU-vejleder Administration SU ms@horsenshfogvuc.dk

Majbrit Lind Gerald

Matematik, Naturfag, Samfundsfag, It Tillidsrepræsentant AVU VUC-lærere mlg@horsenshfogvuc.dk

Marianne Due Hüttel

Engelsk, OBU/FVU VUC-lærere mh@horsenshfogvuc.dk

Marianne Erneberg

Biologi, Kemi HF-lærere mae@horsenshfogvuc.dk

Marie Sognstrup

Religion, Dansk Læse- og skrivevejleder HF-lærere mas@horsenshfogvuc.dk

Mark Colberg Goldsmith

Biologi, Engelsk HF-lærere mg@horsenshfogvuc.dk

Martin Juul Konge

Matematik, Naturfag, It VUC-lærere mjk@horsenshfogvuc.dk

Martin Skov Petersen

Historie, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant HF HF-lærere msp@horsenshfogvuc.dk

Mette Bork Hvidberg

Biologi, Matematik HF-lærere meh@horsenshfogvuc.dk

Mette Schledermann Troelsen

Biologi, Billedkunst, Design HF-lærere mss@horsenshfogvuc.dk

Paw Hedegaard Amdisen

Samfundsfag, Filosofi, Mediefag HF-lærere pha@horsenshfogvuc.dk

Pia Ø. Littau

Kantinemedarbejder Kantine pli@horsenshfogvuc.dk

Rasmus R. Rauff

IT-medarbejder IT rrr@horsenshfogvuc.dk

Rasmus Simon

IT-administrator IT rasi@itcfyn.dk

René Sørensen

Servicemedarbejder Teknisk Service rts@horsenshfogvuc.dk

Rikke Ellerbæk Haue

Dansk, Engelsk, Psykologi HF-lærere reh@horsenshfogvuc.dk

Rikke Pijnenburg

OBU, FVU VUC-lærere rp@horsenshfogvuc.dk

Sabrina Jakobsen Zanoni

Matematik, Kemi HF-lærere sj@horsenshfogvuc.dk

Sebastian Slott Petersen

Idræt HF-lærere ssp@horsenshfogvuc.dk

Signe Høg Skovsgaard

Matematik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere ssk@horsenshfogvuc.dk

Sofie Elise Svinth Vandel

Engelsk, Religion HF-lærere sv@horsenshfogvuc.dk

Stefán Meulengracht Sørensen

Geografi, Matematik HF-lærere ssn@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

Tim Jensen

Teknisk Serviceleder Teknisk Service tj@horsenshfogvuc.dk

Tina Dunø

Dansk, Billedkunst Kursusleder pædagogikum HF-lærere td@horsenshfogvuc.dk

Trine Aasø Rasmussen

Engelsk. Billedkunst, Design HF-lærere tr@horsenshfogvuc.dk

Troels Hornbæk Pedersen

Uddannelseschef, VUC-afdelingsleder Ledelse trp@horsenshfogvuc.dk

Vibeke Knudsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted vk@horsenshfogvuc.dk

Ledelse

Dinna Balling

Rektor Ledelse db@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Vicerektor, HF-afdelingsleder Ledelse dl@horsenshfogvuc.dk

Troels Hornbæk Pedersen

Uddannelseschef, VUC-afdelingsleder Ledelse trp@horsenshfogvuc.dk

Administration

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Charlotte Jacek

Sekretær og SU-vejleder Administration SU chj@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

Administrativ koordinator Administration de@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie HF skema- og eksamensplanlægger Administration, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Maiken Schandorf

Sekretær og SU-vejleder Administration SU ms@horsenshfogvuc.dk

IT

Rasmus R. Rauff

IT-medarbejder IT rrr@horsenshfogvuc.dk

Rasmus Simon

IT-administrator IT rasi@itcfyn.dk

HF-lærere

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anders Michael Nielsen

Biologi, Matematik, Idræt HF-lærere an@horsenshfogvuc.dk

Anna Krarup Dohn

Dansk, Musik HF-lærere akd@horsenshfogvuc.dk

Anne Birte Jørgensen

Matematik, Datalogi Tillidsrepræsentant suppleant HF HF-lærere abj@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum HF-lærere ah@horsenshfogvuc.dk

Bente Bisgaard Callisen

Dansk, Samfundsfag Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk

Elisabeth Herold Michaelsen

Geografi HF-lærere emi@horsenshfogvuc.dk

Elisabeth Madsen

Psykologi, Samfundsfag HF-lærere elm@horsenshfogvuc.dk

Esther Mosholt Kaaris

Dansk, Historie HF-lærere ek@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, Arbejdsmiljørepræsentant HF HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk

Jette Aldenryd Rom

Dansk, Engelsk Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie HF skema- og eksamensplanlægger Administration, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Keld Mikael Sørensen

Religion, Historie HF-lærere kms@horsenshfogvuc.dk

Line Kirstine Tanderup

Geografi HF-lærere lkt@horsenshfogvuc.dk

Lotte Due Clemmesen

Geografi HF-lærere ldc@horsenshfogvuc.dk

Lotte Ellegaard Buhl

Religion, Engelsk, Historie HF-lærere lob@horsenshfogvuc.dk

Lotte Hammershøj Poulsen

Engelsk, Tysk HF-lærere loh@horsenshfogvuc.dk

Mads Knudsen

Dansk HF-lærere mak@horsenshfogvuc.dk

Marianne Erneberg

Biologi, Kemi HF-lærere mae@horsenshfogvuc.dk

Marie Sognstrup

Religion, Dansk Læse- og skrivevejleder HF-lærere mas@horsenshfogvuc.dk

Mark Colberg Goldsmith

Biologi, Engelsk HF-lærere mg@horsenshfogvuc.dk

Martin Skov Petersen

Historie, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant HF HF-lærere msp@horsenshfogvuc.dk

Mette Bork Hvidberg

Biologi, Matematik HF-lærere meh@horsenshfogvuc.dk

Mette Schledermann Troelsen

Biologi, Billedkunst, Design HF-lærere mss@horsenshfogvuc.dk

Paw Hedegaard Amdisen

Samfundsfag, Filosofi, Mediefag HF-lærere pha@horsenshfogvuc.dk

Rikke Ellerbæk Haue

Dansk, Engelsk, Psykologi HF-lærere reh@horsenshfogvuc.dk

Sabrina Jakobsen Zanoni

Matematik, Kemi HF-lærere sj@horsenshfogvuc.dk

Sebastian Slott Petersen

Idræt HF-lærere ssp@horsenshfogvuc.dk

Signe Høg Skovsgaard

Matematik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere ssk@horsenshfogvuc.dk

Sofie Elise Svinth Vandel

Engelsk, Religion HF-lærere sv@horsenshfogvuc.dk

Stefán Meulengracht Sørensen

Geografi, Matematik HF-lærere ssn@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

Tina Dunø

Dansk, Billedkunst Kursusleder pædagogikum HF-lærere td@horsenshfogvuc.dk

Trine Aasø Rasmussen

Engelsk. Billedkunst, Design HF-lærere tr@horsenshfogvuc.dk

VUC-lærere

Allan Rand

It, Matematik, Historie, Samfundsfag Pædagogisk it-vejleder Studievejleder AVU og FVU VUC-lærere VUC alr@horsenshfogvuc.dk

Anne Birgitte Gray-Garney

FVU, OBU VUC-lærere ag@horsenshfovuc.dk

Annelouise Leth

AVU VUC-lærere all@horsenshfogvuc.dk

Betina Søndergaard Kristensen

Dansk, Engelsk, Dansk som andetsprog, OBU Arbejdsmiljørepræsentant AVU VUC-lærere bs@horsenshfogvuc.dk

Hans Skovbjerg Nielsen

Matematik, Naturfag, Samfundsfag Studievejleder AVU og FVU VUC-lærere hn@horsenshfogvuc.dk

Hella Marion Møller

Dansk, Tysk, FVU, OBU VUC-lærere Studiestøtte hmm@horsenshfogvuc.dk

Jens Peter Liljegren

Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Historie, It Tillidsrepræsentant AVU, Pædagogisk it-vejleder VUC-lærere jpl@horsenshfogvuc.dk

Jette Kjær Kristensen

Dansk, Naturfag, Dansk som andetsprog VUC-lærere jet@horsenshfogvuc.dk

Lisbeth Lindhardt Clausen

Matematik, OBU, FVU Studievejleder AVU, FVU og OBU, SPS-koordinator VUC-lærere VUC, OBU lc@horsenshfogvuc.dk

Lise Elkjær

Dansk, Dansk som andetsprog VUC-lærere le@horsenshfogvuc.dk

Lone Ørskov Frederiksen

FVU, OBU Uddannelseskonsulent VUC-lærere, Virksomhedskurser OBU, VEU lof@horsenshfogvuc.dk

Louise Leth Thomsen

Dansk som andetsprog, FVU, OBU, Engelsk VUC-lærere lst@horsenshfogvuc.dk

Majbrit Lind Gerald

Matematik, Naturfag, Samfundsfag, It Tillidsrepræsentant AVU VUC-lærere mlg@horsenshfogvuc.dk

Marianne Due Hüttel

Engelsk, OBU/FVU VUC-lærere mh@horsenshfogvuc.dk

Martin Juul Konge

Matematik, Naturfag, It VUC-lærere mjk@horsenshfogvuc.dk

Rikke Pijnenburg

OBU, FVU VUC-lærere rp@horsenshfogvuc.dk

Virksomhedskurser

Lone Ørskov Frederiksen

FVU, OBU Uddannelseskonsulent VUC-lærere, Virksomhedskurser OBU, VEU lof@horsenshfogvuc.dk

Studieværksted

Hanne Melchiorsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted hm@horsenshfogvuc.dk

Vibeke Knudsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted vk@horsenshfogvuc.dk

Kantine

Charlotte G. Hansen

Kantineleder Kantine cgh@horsenshfogvuc.dk

Katrine Hjerrild

Kantinemedarbejder Kantine

Lea Kvist Buchwald

Kantinemedarbejder Kantine lkb@horsenshfogvuc.dk

Pia Ø. Littau

Kantinemedarbejder Kantine pli@horsenshfogvuc.dk

Teknisk Service

Tim Jensen

Teknisk Serviceleder Teknisk Service tj@horsenshfogvuc.dk

Aase A. Laursen

Servicemedarbejder Teknisk Service aal@horsenshfogvuc.dk

Ken Kragh

Pedelmedhjælper Teknisk Service kk@horsenshfogvuc.dk

René Sørensen

Servicemedarbejder Teknisk Service rts@horsenshfogvuc.dk