Horsens HF & VUC
Holmboes Allé 1C
8700 Horsens
79 29 50 00
post@horsenshfogvuc.dk

EAN: 5798000556133
CVR: 29550948

Find vej til skolen (nyt vindue)

Åbningstider – reception
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 14.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Parkering
Der er parkeringskontrol på skolens p-pladser. Gæster skal  registrere deres nummerplade ved receptionen, dette kan også gøres, når receptionen har lukket.

Vejledning

Bestil tid til samtale med en studievejleder eller en SU-vejleder:

Book tid til vejledning her

Retningslinjer for organisationers adgang til skolen

Ingen organisationer må møde uanmeldt frem på skolen.  

Organisationer, der ønsker et besøg på skolen, skal inden besøget skriftligt eller pr. mail aftale indhold, rammer og tidspunkt for besøget med en leder på skolen, herunder hvilke aktiviteter, besøget indebærer. Aftalen skal medbringes ved besøget på skolen og fremvises efter behov. 

Aktiviteter, debatter, budskaber og materialer i forbindelse med et besøg skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller være i strid med skolens studie- og ordensregler. 

Overtrædelse af disse regler kan medføre politianmeldelse. 

Ophængning og uddeling af materialer

Ophængning af materialer med tydelig angivelse af nedtagningstidspunkt kan ske efter aftale med en leder. Materialer kan normalt hænge i op til 30 dage fra ophængningstidspunktet. 

Materialer kan uddeles i skolens kantine efter konkret aftale af tidspunkt og varighed. 

Organisationen er ansvarlig for at gøre klar og rydde op efter ophængning eller uddeling af materialer, herunder fjerne overskydende materialer og nedtage ophængte materialer. 

Materialer, der ophænges eller uddeles uden forudgående aftale, fjernes øjeblikkeligt. 

Afholdelse af møder

Skolen stiller efter konkret aftale et lokale til rådighed for en organisation, der ønsker mulighed for at mødes med eleverne. Der skal være adgang for alle elever til et arrangement, og møderne afvikles inden for skolens normale åbningstid. 

Organisationen er ansvarlig for at gøre klar til og rydde op efter sådanne møder. Hvis oprydningen er utilstrækkelig, vil skolen forbeholde sig ret til at fakturere organisationen for ekstraordinære udgifter til oprydning og rengøring. Hvis mødet ikke afsluttes inden for skolens normale åbningstid, vil skolen forbeholde sig ret til at fakturere organisationen for ekstraordinære udgifter til vagt, rengøring og pedel. 

Horsens HF & VUC, 26. marts 2021. 

Skolens medarbejdere

Vælg en gruppe af medarbejdere eller søg efter enkelte medarbejdere.

Aase A. Laursen

Servicemedarbejder Teknisk Service aal@horsenshfogvuc.dk

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anders Michael Nielsen

Biologi, Matematik, Idræt HF-lærere an@horsenshfogvuc.dk

Anna Krarup Dohn

Dansk, Musik HF-lærere akd@horsenshfogvuc.dk

Anne Birgitte Gray-Garney, ABG

Engelsk,, OBU VUC-lærere abg@horsenshfogvuc.dk

Anne Birte Jørgensen

Matematik, Datalogi Tillidsrepræsentant suppleant HF HF-lærere abj@horsenshfogvuc.dk

Anne Dehn

Geografi, Samfundsfag HF-lærere ad@horsenshfogvuc.dk

Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard

Studiestøtte aebh@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum, Eksamensplanlægger (skriftlig) Studievejleder Administration, HF-lærere HF ah@horsenshfogvuc.dk

Bente Bisgaard Callisen

Dansk, Samfundsfag HF-lærere bb@horsenshfogvuc.dk

Betina Søndergaard Kristensen

Dansk, Engelsk, Dansk som andetsprog, OBU Arbejdsmiljørepræsentant og Tillidsrepræsentant AVU VUC-lærere bs@horsenshfogvuc.dk

Christina Kjærgaard Rejnholdt

FVU, DSA, OBU VUC-lærere ckr@horsenshfogvuc.dk

Christine Eggert Marloth

Service- og kantinemedarbejder Teknisk Service cem@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Erhvervsøkonomi, Samfundsfag HF-lærere dl@horsenshfogvuc.dk

David Bisbjerg

Dansk, Historie HF-lærere dab@horsenshfogvuc.dk

Dinna Balling

Rektor Ledelse db@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

SPS-koordinator, eksamensplanlægger Uddannelseschef Ledelse VEU de@horsenshfogvuc.dk

Esther Mosholt Kaaris

Dansk, Historie HF-lærere ek@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, HF-skemalægger, Arbejdsmiljørepræsentant HF Administration, HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Hanne Engell

Studievejleder, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk

Hanne Melchiorsen

Koordinator af studieværksted, Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte hm@horsenshfogvuc.dk

Jacob Gadegaard Thomsen

Biologi, Dansk HF-lærere jgt@horsenshfogvuc.dk

Jens Aulkær Bentzen

Engelsk, Historie HF-lærere jbe@horsenshfogvuc.dk

Karen Davidsen Poulsen

Klassementor HF3 / Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte kdp@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie Vicerektor Ledelse, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Keld Mikael Sørensen

Religion, Historie Studievejleder HF-lærere HF kms@horsenshfogvuc.dk

Ken Kragh

Pedel Teknisk Service kk@horsenshfogvuc.dk

Lea Kvist Buchwald

Kantinemedarbejder Kantine lkb@horsenshfogvuc.dk

Lena Rasmussen

Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte lrn@horsenshfogvuc.dk

Lene Møller Nielsen

Biologi HF-lærere lmn@horsenshfogvuc.dk

Lise Elkjær

Dansk som andetsprog, OBU, FVU Læse- og skrivevejleder, Ordblinde- og FVU studievejleder VUC-lærere VUC, OBU le@horsenshfogvuc.dk

Lotte Ellegaard Buhl

Religion, Engelsk, Historie HF-lærere lob@horsenshfogvuc.dk

Lotte Hammershøj Poulsen

Engelsk, Tysk HF-lærere loh@horsenshfogvuc.dk

Louise Leth Thomsen

Dansk som andetsprog, FVU, OBU, Engelsk VUC-lærere lst@horsenshfogvuc.dk

Mads Bleis Hansted Nørgaard

Matematik, Naturfag, OBU VUC-lærere mbhm@horsenshfogvuc.dk

Mads Hansen

Administrationschef Administration msh@randershfvuc.dk

Maiken Schandorf

Sekretær Administration ms@horsenshfogvuc.dk

Marianne Due Hüttel

Engelsk, OBU/FVU VUC-lærere mh@horsenshfogvuc.dk

Marie Sognstrup

Religion, Dansk HF-lærere mas@horsenshfogvuc.dk

Martin Juul Konge

Matematik, Naturfag, It AVU studievejleder VUC-lærere VUC mjk@horsenshfogvuc.dk

Martin Skov Petersen

Historie, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant HF HF-lærere msp@horsenshfogvuc.dk

Mette Bork Hvidberg

Biologi, Matematik HF-lærere meh@horsenshfogvuc.dk

Mette Schledermann Troelsen

Biologi, Billedkunst, Design HF-lærere mss@horsenshfogvuc.dk

Milou Marie Louise Gerberg Theut

Geografi HF-lærere mmt@horsenshfogvuc.dk

Nancy Vestergaard

Engelsk, OBU VUC-lærere

Paw Hedegaard Amdisen

Samfundsfag, Filosofi, Mediefag HF-lærere pha@horsenshfogvuc.dk

Rasmus R. Rauff

IT-medarbejder IT rrr@horsenshfogvuc.dk

Rasmus Simon

IT-administrator IT rasi@itcfyn.dk

René Sørensen

Servicemedarbejder Teknisk Service rts@horsenshfogvuc.dk

Rikke Ellerbæk Haue

Dansk, Engelsk, Psykologi HF-lærere reh@horsenshfogvuc.dk

Ruth Larsen

Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte rhl@horsenshfogvuc.dk

Sabrina Jakobsen Zanoni

Matematik, Kemi HF-lærere sj@horsenshfogvuc.dk

Sif Hellerup Madsen

Klassementor HF3 / Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte shm@horsenshfogvuc.dk

Signe Høg Skovsgaard

Matematik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere ssk@horsenshfogvuc.dk

Sille Balling Schmidt

Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte sbs@horsenshfogvuc.dk

Simon Jensen

Biologi, Matematik HF-lærere sij@horsenshfogvuc.dk

Sofie Elise Svinth Vandel

Engelsk, Religion HF-lærere sv@horsenshfogvuc.dk

Stephanie Klinkby

SPS-koordinator / Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte stk@horsenshfogvuc.dk

Stine Rønn Kæmpegaard

Dansk, Engelsk HF-lærere srs@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder Eksamensplanlægger (mundtlig) Administration, HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

Tina Dunø

Dansk, Billedkunst Pædagogisk koordinator, Kursusleder pædagogikum HF-lærere td@horsenshfogvuc.dk

Vibeke Knudsen

Koordinator af studieværksted, Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte vk@horsenshfogvuc.dk

Ledelse

Dinna Balling

Rektor Ledelse db@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

SPS-koordinator, eksamensplanlægger Uddannelseschef Ledelse VEU de@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie Vicerektor Ledelse, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Administration

Mads Hansen

Administrationschef Administration msh@randershfvuc.dk

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum, Eksamensplanlægger (skriftlig) Studievejleder Administration, HF-lærere HF ah@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, HF-skemalægger, Arbejdsmiljørepræsentant HF Administration, HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Maiken Schandorf

Sekretær Administration ms@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder Eksamensplanlægger (mundtlig) Administration, HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

IT

Rasmus R. Rauff

IT-medarbejder IT rrr@horsenshfogvuc.dk

Rasmus Simon

IT-administrator IT rasi@itcfyn.dk

HF-lærere

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anders Michael Nielsen

Biologi, Matematik, Idræt HF-lærere an@horsenshfogvuc.dk

Anna Krarup Dohn

Dansk, Musik HF-lærere akd@horsenshfogvuc.dk

Anne Birte Jørgensen

Matematik, Datalogi Tillidsrepræsentant suppleant HF HF-lærere abj@horsenshfogvuc.dk

Anne Dehn

Geografi, Samfundsfag HF-lærere ad@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum, Eksamensplanlægger (skriftlig) Studievejleder Administration, HF-lærere HF ah@horsenshfogvuc.dk

Bente Bisgaard Callisen

Dansk, Samfundsfag HF-lærere bb@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Erhvervsøkonomi, Samfundsfag HF-lærere dl@horsenshfogvuc.dk

David Bisbjerg

Dansk, Historie HF-lærere dab@horsenshfogvuc.dk

Esther Mosholt Kaaris

Dansk, Historie HF-lærere ek@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, HF-skemalægger, Arbejdsmiljørepræsentant HF Administration, HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Hanne Engell

Studievejleder, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk

Jacob Gadegaard Thomsen

Biologi, Dansk HF-lærere jgt@horsenshfogvuc.dk

Jens Aulkær Bentzen

Engelsk, Historie HF-lærere jbe@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie Vicerektor Ledelse, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Keld Mikael Sørensen

Religion, Historie Studievejleder HF-lærere HF kms@horsenshfogvuc.dk

Lene Møller Nielsen

Biologi HF-lærere lmn@horsenshfogvuc.dk

Lotte Ellegaard Buhl

Religion, Engelsk, Historie HF-lærere lob@horsenshfogvuc.dk

Lotte Hammershøj Poulsen

Engelsk, Tysk HF-lærere loh@horsenshfogvuc.dk

Marie Sognstrup

Religion, Dansk HF-lærere mas@horsenshfogvuc.dk

Martin Skov Petersen

Historie, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant HF HF-lærere msp@horsenshfogvuc.dk

Mette Bork Hvidberg

Biologi, Matematik HF-lærere meh@horsenshfogvuc.dk

Mette Schledermann Troelsen

Biologi, Billedkunst, Design HF-lærere mss@horsenshfogvuc.dk

Milou Marie Louise Gerberg Theut

Geografi HF-lærere mmt@horsenshfogvuc.dk

Paw Hedegaard Amdisen

Samfundsfag, Filosofi, Mediefag HF-lærere pha@horsenshfogvuc.dk

Rikke Ellerbæk Haue

Dansk, Engelsk, Psykologi HF-lærere reh@horsenshfogvuc.dk

Sabrina Jakobsen Zanoni

Matematik, Kemi HF-lærere sj@horsenshfogvuc.dk

Signe Høg Skovsgaard

Matematik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere ssk@horsenshfogvuc.dk

Simon Jensen

Biologi, Matematik HF-lærere sij@horsenshfogvuc.dk

Sofie Elise Svinth Vandel

Engelsk, Religion HF-lærere sv@horsenshfogvuc.dk

Stine Rønn Kæmpegaard

Dansk, Engelsk HF-lærere srs@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder Eksamensplanlægger (mundtlig) Administration, HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

Tina Dunø

Dansk, Billedkunst Pædagogisk koordinator, Kursusleder pædagogikum HF-lærere td@horsenshfogvuc.dk

VUC-lærere

Anne Birgitte Gray-Garney, ABG

Engelsk,, OBU VUC-lærere abg@horsenshfogvuc.dk

Betina Søndergaard Kristensen

Dansk, Engelsk, Dansk som andetsprog, OBU Arbejdsmiljørepræsentant og Tillidsrepræsentant AVU VUC-lærere bs@horsenshfogvuc.dk

Christina Kjærgaard Rejnholdt

FVU, DSA, OBU VUC-lærere ckr@horsenshfogvuc.dk

Lise Elkjær

Dansk som andetsprog, OBU, FVU Læse- og skrivevejleder, Ordblinde- og FVU studievejleder VUC-lærere VUC, OBU le@horsenshfogvuc.dk

Louise Leth Thomsen

Dansk som andetsprog, FVU, OBU, Engelsk VUC-lærere lst@horsenshfogvuc.dk

Mads Bleis Hansted Nørgaard

Matematik, Naturfag, OBU VUC-lærere mbhm@horsenshfogvuc.dk

Marianne Due Hüttel

Engelsk, OBU/FVU VUC-lærere mh@horsenshfogvuc.dk

Martin Juul Konge

Matematik, Naturfag, It AVU studievejleder VUC-lærere VUC mjk@horsenshfogvuc.dk

Nancy Vestergaard

Engelsk, OBU VUC-lærere

Studieværksted og studiestøtte

Hanne Melchiorsen

Koordinator af studieværksted, Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte hm@horsenshfogvuc.dk

Karen Davidsen Poulsen

Klassementor HF3 / Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte kdp@horsenshfogvuc.dk

Lena Rasmussen

Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte lrn@horsenshfogvuc.dk

Ruth Larsen

Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte rhl@horsenshfogvuc.dk

Sif Hellerup Madsen

Klassementor HF3 / Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte shm@horsenshfogvuc.dk

Sille Balling Schmidt

Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte sbs@horsenshfogvuc.dk

Stephanie Klinkby

SPS-koordinator / Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte stk@horsenshfogvuc.dk

Vibeke Knudsen

Koordinator af studieværksted, Studiestøtte Studieværksted og studiestøtte vk@horsenshfogvuc.dk

Kantine

Lea Kvist Buchwald

Kantinemedarbejder Kantine lkb@horsenshfogvuc.dk

Teknisk Service

Aase A. Laursen

Servicemedarbejder Teknisk Service aal@horsenshfogvuc.dk

Christine Eggert Marloth

Service- og kantinemedarbejder Teknisk Service cem@horsenshfogvuc.dk

Ken Kragh

Pedel Teknisk Service kk@horsenshfogvuc.dk

René Sørensen

Servicemedarbejder Teknisk Service rts@horsenshfogvuc.dk