Horsens HF & VUC
Holmboes Allé 1C
8700 Horsens
79 29 50 00
post@horsenshfogvuc.dk
(sikker mail).

EAN: 5798000556133
CVR: 29550948

Find vej til skolen (nyt vindue)

Åbningstider – reception
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 14.00
Fredag kl. 8.00-13.00

Parkering
Der er parkeringskontrol på skolens p-pladser. Gæster skal  registrere deres nummerplade ved receptionen, dette kan også gøres, når receptionen har lukket.

Vejledning
HF-studievejledning
VUC-studievejledning
Vejledning til uddannelsesstøtte

Bestil tid til samtale med en studievejleder eller en SU vejleder:

Book tid til vejledning her

Retningslinjer for organisationers adgang til skolen

Ingen organisationer må møde uanmeldt frem på skolen.  

Organisationer, der ønsker et besøg på skolen, skal inden besøget skriftligt eller pr. mail aftale indhold, rammer og tidspunkt for besøget med en leder på skolen, herunder hvilke aktiviteter, besøget indebærer. Aftalen skal medbringes ved besøget på skolen og fremvises efter behov. 

Aktiviteter, debatter, budskaber og materialer i forbindelse med et besøg skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller være i strid med skolens studie- og ordensregler. 

Overtrædelse af disse regler kan medføre politianmeldelse. 

Ophængning og uddeling af materialer

Ophængning af materialer med tydelig angivelse af nedtagningstidspunkt kan ske efter aftale med en leder. Materialer kan normalt hænge i op til 30 dage fra ophængningstidspunktet. 

Materialer kan uddeles i skolens kantine efter konkret aftale af tidspunkt og varighed. 

Organisationen er ansvarlig for at gøre klar og rydde op efter ophængning eller uddeling af materialer, herunder fjerne overskydende materialer og nedtage ophængte materialer. 

Materialer, der ophænges eller uddeles uden forudgående aftale, fjernes øjeblikkeligt. 

Afholdelse af møder

Skolen stiller efter konkret aftale et lokale til rådighed for en organisation, der ønsker mulighed for at mødes med eleverne. Der skal være adgang for alle elever til et arrangement, og møderne afvikles inden for skolens normale åbningstid. 

Organisationen er ansvarlig for at gøre klar til og rydde op efter sådanne møder. Hvis oprydningen er utilstrækkelig, vil skolen forbeholde sig ret til at fakturere organisationen for ekstraordinære udgifter til oprydning og rengøring. Hvis mødet ikke afsluttes inden for skolens normale åbningstid, vil skolen forbeholde sig ret til at fakturere organisationen for ekstraordinære udgifter til vagt, rengøring og pedel. 

Horsens HF & VUC, 26. marts 2021. 

Skolens medarbejdere

Vælg en gruppe af medarbejdere eller søg efter enkelte medarbejdere.

Aase A. Laursen

Servicemedarbejder Teknisk Service aal@horsenshfogvuc.dk

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anders Michael Nielsen

Biologi, Matematik, Idræt HF-lærere an@horsenshfogvuc.dk

Anna Krarup Dohn

Dansk, Musik HF-lærere akd@horsenshfogvuc.dk

Anne Birgitte Gray-Garney, ABG

OBU VUC-lærere abg@horsenshfogvuc.dk

Anne Birte Jørgensen

Matematik, Datalogi Tillidsrepræsentant suppleant HF HF-lærere abj@horsenshfogvuc.dk

Anne Dehn

Geografi, Samfundsfag HF-lærere ad@horsenshfogvuc.dk

Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard

Dansk VUC-lærere aebh@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum, Eksamensplanlægger (skriftlig) HF-lærere ah@horsenshfogvuc.dk

Bente Bisgaard Callisen

Dansk, Samfundsfag Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk

Betina Søndergaard Kristensen

Dansk, Engelsk, Dansk som andetsprog, OBU Arbejdsmiljørepræsentant AVU Studievejleder VUC-lærere VUC bs@horsenshfogvuc.dk

Bjarne Larsen

Samfundsfag VUC-lærere bjal@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Erhvervsøkonomi, Samfundsfag Vicerektor, VUC-afdelingsleder Ledelse, HF-lærere dl@horsenshfogvuc.dk

Dinna Balling

Rektor Ledelse db@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

Matematik Administrativ koordinator Studievejleder Administration, VUC-lærere VUC de@horsenshfogvuc.dk

Elisabeth Kjærgaard Madsen

Psykologi, Samfundsfag, HF-studiestøtte HF-lærere elm@horsenshfogvuc.dk

Esther Mosholt Kaaris

Dansk, Historie HF-lærere ek@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, Arbejdsmiljørepræsentant HF HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk

Hanne Melchiorsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted hm@horsenshfogvuc.dk

Jacob Gadegaard Thomsen

Biologi HF-lærere jgt@horsenshfogvuc.dk

Jakob Stig Nørgaard

Matematik VUC-lærere jsd@horsenshfogvuc.dk

Jens Peter Liljegren

Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Historie, It Tillidsrepræsentant AVU VUC-lærere jpl@horsenshfogvuc.dk

Jette Aldenryd Rom

Dansk, Engelsk Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie HF uddannelsesleder Ledelse, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Keld Mikael Sørensen

Religion, Historie HF-lærere kms@horsenshfogvuc.dk

Ken Kragh

Pedel Teknisk Service kk@horsenshfogvuc.dk

Lea Kvist Buchwald

Kantinemedarbejder Kantine lkb@horsenshfogvuc.dk

Lise Elkjær

Dansk, Dansk som andetsprog VUC-lærere OBU le@horsenshfogvuc.dk

Lotte Ellegaard Buhl

Religion, Engelsk, Historie HF-lærere lob@horsenshfogvuc.dk

Lotte Hammershøj Poulsen

Engelsk, Tysk HF-lærere loh@horsenshfogvuc.dk

Louise Leth Thomsen

Dansk som andetsprog, FVU, OBU, Engelsk VUC-lærere lst@horsenshfogvuc.dk

Mads Hansen

Administrationschef Administration msh@randershfvuc.dk

Maiken Schandorf

Sekretær Administration ms@horsenshfogvuc.dk

Majken Belusa

HF-lærere mbe@horsenshfogvuc.dk

Marianne Due Hüttel

Engelsk, OBU/FVU VUC-lærere mh@horsenshfogvuc.dk

Marianne Erneberg

Biologi, Kemi HF-lærere mae@horsenshfogvuc.dk

Marie Sognstrup

Religion, Dansk Læse- og skrivevejleder HF-lærere mas@horsenshfogvuc.dk

Martin Juul Konge

Matematik, Naturfag, It VUC-lærere mjk@horsenshfogvuc.dk

Martin Skov Petersen

Historie, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant HF HF-lærere msp@horsenshfogvuc.dk

Mette Bork Hvidberg

Biologi, Matematik HF-lærere meh@horsenshfogvuc.dk

Mette Schledermann Troelsen

Biologi, Billedkunst, Design HF-lærere mss@horsenshfogvuc.dk

Paw Hedegaard Amdisen

Samfundsfag, Filosofi, Mediefag HF-lærere pha@horsenshfogvuc.dk

Rasmus R. Rauff

IT-medarbejder IT rrr@horsenshfogvuc.dk

Rasmus Simon

IT-administrator IT rasi@itcfyn.dk

René Sørensen

Servicemedarbejder Teknisk Service rts@horsenshfogvuc.dk

Rikke Ellerbæk Haue

Dansk, Engelsk, Psykologi HF-lærere reh@horsenshfogvuc.dk

Sabrina Jakobsen Zanoni

Matematik, Kemi HF-lærere sj@horsenshfogvuc.dk

Signe Høg Skovsgaard

Matematik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere ssk@horsenshfogvuc.dk

Sofie Elise Svinth Vandel

Engelsk, Religion HF-lærere sv@horsenshfogvuc.dk

Stine Rønn Smidt

Dansk, Engelsk HF-lærere srs@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder Eksamensplanlægger (mundtlig) HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

Tina Dunø

Dansk, Billedkunst Kursusleder pædagogikum HF-lærere td@horsenshfogvuc.dk

Trine Aasø Rasmussen

Engelsk, Billedkunst, Design HF-lærere tr@horsenshfogvuc.dk

Vibeke Knudsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted vk@horsenshfogvuc.dk

Ledelse

Dinna Balling

Rektor Ledelse db@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Erhvervsøkonomi, Samfundsfag Vicerektor, VUC-afdelingsleder Ledelse, HF-lærere dl@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie HF uddannelsesleder Ledelse, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Administration

Mads Hansen

Administrationschef Administration msh@randershfvuc.dk

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

Matematik Administrativ koordinator Studievejleder Administration, VUC-lærere VUC de@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Maiken Schandorf

Sekretær Administration ms@horsenshfogvuc.dk

IT

Rasmus R. Rauff

IT-medarbejder IT rrr@horsenshfogvuc.dk

Rasmus Simon

IT-administrator IT rasi@itcfyn.dk

HF-lærere

Anders Fischer Riber

Psykologi Grundskolekoordinator Administration, HF-lærere ark@horsenshfogvuc.dk

Anders Michael Nielsen

Biologi, Matematik, Idræt HF-lærere an@horsenshfogvuc.dk

Anna Krarup Dohn

Dansk, Musik HF-lærere akd@horsenshfogvuc.dk

Anne Birte Jørgensen

Matematik, Datalogi Tillidsrepræsentant suppleant HF HF-lærere abj@horsenshfogvuc.dk

Anne Dehn

Geografi, Samfundsfag HF-lærere ad@horsenshfogvuc.dk

Anne Hjølund Hoffmann

Dansk, Religion Kursusleder pædagogikum, Eksamensplanlægger (skriftlig) HF-lærere ah@horsenshfogvuc.dk

Bente Bisgaard Callisen

Dansk, Samfundsfag Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk

Dan Ørbæk Lysgaard

Erhvervsøkonomi, Samfundsfag Vicerektor, VUC-afdelingsleder Ledelse, HF-lærere dl@horsenshfogvuc.dk

Elisabeth Kjærgaard Madsen

Psykologi, Samfundsfag, HF-studiestøtte HF-lærere elm@horsenshfogvuc.dk

Esther Mosholt Kaaris

Dansk, Historie HF-lærere ek@horsenshfogvuc.dk

Eva Sølberg

Dansk, Billedkunst Pædagogisk it-vejleder Kommunikationsansvarlig Administration, HF-lærere es@horsenshfogvuc.dk

Flemming Fischer

Kemi, Datalogi, Arbejdsmiljørepræsentant HF HF-lærere ff@horsenshfogvuc.dk

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk

Jacob Gadegaard Thomsen

Biologi HF-lærere jgt@horsenshfogvuc.dk

Jette Aldenryd Rom

Dansk, Engelsk Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk

Kasper Wettergren

Drama, Historie HF uddannelsesleder Ledelse, HF-lærere kw@horsenshfogvuc.dk

Keld Mikael Sørensen

Religion, Historie HF-lærere kms@horsenshfogvuc.dk

Lotte Ellegaard Buhl

Religion, Engelsk, Historie HF-lærere lob@horsenshfogvuc.dk

Lotte Hammershøj Poulsen

Engelsk, Tysk HF-lærere loh@horsenshfogvuc.dk

Majken Belusa

HF-lærere mbe@horsenshfogvuc.dk

Marianne Erneberg

Biologi, Kemi HF-lærere mae@horsenshfogvuc.dk

Marie Sognstrup

Religion, Dansk Læse- og skrivevejleder HF-lærere mas@horsenshfogvuc.dk

Martin Skov Petersen

Historie, Samfundsfag, Tillidsrepræsentant HF HF-lærere msp@horsenshfogvuc.dk

Mette Bork Hvidberg

Biologi, Matematik HF-lærere meh@horsenshfogvuc.dk

Mette Schledermann Troelsen

Biologi, Billedkunst, Design HF-lærere mss@horsenshfogvuc.dk

Paw Hedegaard Amdisen

Samfundsfag, Filosofi, Mediefag HF-lærere pha@horsenshfogvuc.dk

Rikke Ellerbæk Haue

Dansk, Engelsk, Psykologi HF-lærere reh@horsenshfogvuc.dk

Sabrina Jakobsen Zanoni

Matematik, Kemi HF-lærere sj@horsenshfogvuc.dk

Signe Høg Skovsgaard

Matematik, Kemi Pædagogisk it-vejleder HF-lærere ssk@horsenshfogvuc.dk

Sofie Elise Svinth Vandel

Engelsk, Religion HF-lærere sv@horsenshfogvuc.dk

Stine Rønn Smidt

Dansk, Engelsk HF-lærere srs@horsenshfogvuc.dk

Thor Due Christensen

Fysik, Kemi Pædagogisk it-vejleder Eksamensplanlægger (mundtlig) HF-lærere tdc@horsenshfogvuc.dk

Tina Dunø

Dansk, Billedkunst Kursusleder pædagogikum HF-lærere td@horsenshfogvuc.dk

Trine Aasø Rasmussen

Engelsk, Billedkunst, Design HF-lærere tr@horsenshfogvuc.dk

VUC-lærere

Anne Birgitte Gray-Garney, ABG

OBU VUC-lærere abg@horsenshfogvuc.dk

Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard

Dansk VUC-lærere aebh@horsenshfogvuc.dk

Betina Søndergaard Kristensen

Dansk, Engelsk, Dansk som andetsprog, OBU Arbejdsmiljørepræsentant AVU Studievejleder VUC-lærere VUC bs@horsenshfogvuc.dk

Bjarne Larsen

Samfundsfag VUC-lærere bjal@horsenshfogvuc.dk

Dorit Eggert

Matematik Administrativ koordinator Studievejleder Administration, VUC-lærere VUC de@horsenshfogvuc.dk

Jakob Stig Nørgaard

Matematik VUC-lærere jsd@horsenshfogvuc.dk

Jens Peter Liljegren

Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Historie, It Tillidsrepræsentant AVU VUC-lærere jpl@horsenshfogvuc.dk

Lise Elkjær

Dansk, Dansk som andetsprog VUC-lærere OBU le@horsenshfogvuc.dk

Louise Leth Thomsen

Dansk som andetsprog, FVU, OBU, Engelsk VUC-lærere lst@horsenshfogvuc.dk

Marianne Due Hüttel

Engelsk, OBU/FVU VUC-lærere mh@horsenshfogvuc.dk

Martin Juul Konge

Matematik, Naturfag, It VUC-lærere mjk@horsenshfogvuc.dk

Studieværksted

Hanne Melchiorsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted hm@horsenshfogvuc.dk

Vibeke Knudsen

Koordinator af studieværksted Studieværksted vk@horsenshfogvuc.dk

Kantine

Lea Kvist Buchwald

Kantinemedarbejder Kantine lkb@horsenshfogvuc.dk

Teknisk Service

Aase A. Laursen

Servicemedarbejder Teknisk Service aal@horsenshfogvuc.dk

Ken Kragh

Pedel Teknisk Service kk@horsenshfogvuc.dk

René Sørensen

Servicemedarbejder Teknisk Service rts@horsenshfogvuc.dk