Bliv student på 2 år

HF er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau. Med en HF studentereksamen kan du søge om optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser. Du kan også søge ind på universitetet med en HF studentereksamen, hvis du vælger en udvidet fagpakke eller hvis du udvider din HF til at tage 2½ år på HF Plus.

Vælg HF 2 årig hvis du…

 • Er ung eller voksen.
 • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
 • Har været igang med job, rejse eller uddannelse.
 • Vil studere på fuld tid og blive student på 2 år.
 • Har planer om en videregående uddannelse.

Se film om hvorfor du skal vælge HF hos os

Semestre og ingen årskarakterer

HF-uddannelsen er opdelt i 4 semestre, og der er eksamen efter hvert semester. Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, men du skal til eksamen i alle dine fag.

På HF skal du have både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag. Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste niveau). Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

 

Fagene på HF 2-årig

Alle links på fag fører til fagets beskrivelse på ug.dk

HF Force

Idræt B + Psykologi C
Til uddannelser ved politi og forsvar.

HF Social

Samfundsfag B + Psykologi C
Til pædagog, socialrådgiver, lærer og samfundsrettede uddannelser.

HF Global

Psykologi C + Spansk B / Fransk B / Tysk B
Til markedsføringsøkonom, international hospitality manager, kommunikation og uddannelser i udlandet.

HF Business

Matematik B + Erhvervsøkonomi C
Til handelsøkonom, event-manager administrationsøkonom, markedsføringsøkonom og lederuddannelser.

HF Care

Biologi B + Psykologi C
Til sygeplejerske, jordemoder, laborant, tandplejer, fysioterapeut og andre sundhedsuddannelser.

HF Digital

Mediefag B + Informatik C
Til multimediedesigner, datamatiker, it-teknolog og andre it-uddannelser.

HF Science

Matematik B + Fysik C
Til konstruktør og andre tekniske uddannelser.

HF Uni

Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B + Tysk C / Fysik C.
Udvidet fagpakke til universitetsuddannelser.
HF Uni kan tages i løbet af 2. år på HF eller som en ½ års overbygning til den 2-årige HF.

Studiemiljø

På HF 2-årig kommer du i en fast klasse med et team af lærere. Du samarbejder fagligt med dine klassekammerater, og den faste klasse giver dig rig mulighed for at engagere dig socialt.
I 1. HF bliver der arrangeret en studierejse til udlandet for alle elever, som du skal betale for.
I løbet af uddannelsen vil der være fællestimer med foredrag, ekskursioner i fagene og du kan deltage i sociale aktiviteter som musik, drama, fodbold, fredagscaféer og i vores Elevråd.

Optagelse på HF 2-årig

Søg om optagelse inden den 1. marts på www.optagelse.dk

Har du brug for hjælp til at søge om optagelse, så book en tid ved en studievejleder, og husk at medbringe dit NemID til samtalen. Du kan søge om optagelse efter den 1. marts, hvis du kontakter en HF studievejleder.

Du kan optages direkte efter 9. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt 9. klasses afgangsprøve i fysik/kemi.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved afgangseksamen i 9. klasse.

 

Du kan optages direkte efter 10. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • bestået afgangseksamen efter 9. klasse.
 • aflagt folkeskolens  afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi.
 • opnået mindst 2 i karakterer i dansk og matematik i 10-klasses prøven.
 • modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og herefter har aflagt 9. eller 10 klasses prøve i faget.

Du kan optages på anden baggrund end 10. kl., hvis du fx. har…

 • været optaget på en anden gymnasial ungdomsuddannelse.
 • afsluttet grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse og har bestået dansk og matematik.
 • bestået Almen Forberedelseseksamen (AVU).

Opfylder du ikke disse krav, kan du fx. optages på baggrund af en optagelsesprøve, vejledningssamtale eller en realkompetencevurdering.

.

Kontakt en studievejleder

Hvis du vil vide mere om HF 2 årig, så skal du tale med en HF studievejleder. Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

Bente Bisgaard Callisen

Bente Bisgaard Callisen

Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Tirsdag kl. 12.30 - 14.30
Onsdag kl. 8 - 10 og 12 - 15
Dan Ørbæk Lysgaard

Dan Ørbæk Lysgaard

Studievejleder HF HF-lærere HF dl@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Onsdag kl. 9 - 10
Onsdag kl. 12 - 15
Fredag kl. 9 - 14
Hanne Engell

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Tirsdag kl. 9 - 15
Onsdag kl. 9 - 15
Torsdag kl. 9 - 15
Fredag kl. 9 - 15
Janich Frederiksen

Janich Frederiksen

Studievejleder HF HF-lærere HF jf@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Mandag kl. 9 - 14
Fredag kl. 9 - 14
Jette Aldenryd

Jette Aldenryd

Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Mandag kl. 9 - 14
Torsdag kl. 9 - 15
Jytte Schou

Jytte Schou

Studievejleder HF HF-lærere HF jys@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Torsdag kl. 11 - 11.30