Bliv student på 2 år

HF er en af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser. Med en HF studenter-eksamen kan du søge ind på alle korte og mellemlange videregående uddannelser.
Du kan også søge ind på universitetet med en HF, hvis du enten vælger fagpakken HF Uni på andet år af HF, eller hvis du tager HF Plus, der er et halvt års overbygning til den almindelige HF uddannelse.

Vælg HF 2 årig hvis du…

 • Har planer om en videregående uddannelse.
 • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
 • Har været igang med job, rejse eller uddannelse.
 • Vil være student på 2 år.

Se film om hvorfor du skal vælge HF hos os

Semestre og ingen årskarakterer

HF uddannelsen er opdelt i 4 semestre, og der er eksamen efter hvert semester. Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, men du skal til eksamen i alle dine fag.

På HF skal du have både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag. Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste niveau). Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

 

Fagene på HF 2 årig

Alle links på fag fører til fagets beskrivelse på ug.dk

HF fagpakker

I løbet af det første år på HF skal du vælge en fagpakke med mindst 2 valgfag, som du skal følge på dit andet år af HF.
Du skal vælge fagpakke efter, hvilke fag der interesserer dig. Hvis du allerede ved, hvilken uddannelse du vil tage efter HF, kan du vælge en fagpakke, der peger i retning af din kommende videregående uddannelse.
Men det vigtigste er, at du vælger den fagpakke, hvor du har mest interesse i fagene.

1 valgfag på A-niveau
3 valgfag på B-niveau
1 valgfag på C-niveau
Udvidet fagpakke til universitetsuddannelser

Biologi B + Psykologi C
Til uddannelser som fx sygeplejerske, tandplejer og fysioterapeut.

Samfundsfag B + Psykologi C
Til uddannelser som fx. pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Mediefag B + Informatik C
Til uddannelser indenfor it, medier og kommunikation.

Matematik B + Erhvervsøkonomi C
Til uddannelser indenfor markedsføring, handel og administration.

Idræt B + Psykologi C
Til uddannelser indenfor fx. politi, forsvar eller beredskab.

Tysk, Fransk el. Spansk B
+ Psykologi C
Til uddannelser indenfor sprog, kommunikation og markedsføring.

Matematik B + Fysik C
Til forskellige typer af tekniske uddannelser fx. konstruktør.

Et godt HF studiemiljø

På det 2 årige HF kommer du i en fast klasse med et team af lærere. Du samarbejder fagligt med dine klassekammerater, og den faste klasse giver dig rig mulighed for at engagere dig socialt.
I 1. HF bliver der arrangeret en studierejse til udlandet for alle elever, som du delvist selv skal betale.
I løbet af uddannelsen vil der være fællestimer med foredrag, ekskursioner i fagene og du kan deltage i sociale aktiviteter som musik, drama, fodbold, fredagscaféer og i vores Elevråd.

"Jeg kan godt lide, at der er mange forskellige elever på HF, det giver god energi og stemning."
Matilde, 17 år HF elev
"Det er fedt at gå på HF!
Hvorfor bruge 3 år på at blive student, når man kan gøre det på 2 år?"
Søren, 21 år HF elev
"Jeg har valgt at blive student på 2 år, fordi jeg gerne vil hurtigt videre med min uddannelse."
Daniel, 19 år HF elev
"Jeg ved ikke, hvilken uddannelse jeg vil tage senere, men HF åbner for en masse muligheder."
Mette, 19 år HF elev
"Jeg kan godt lide, at der ikke er årskarakterer på HF, så kan jeg selv styre mit studie - uden stress."
Cathrina, 21 år HF elev

Sportscollege Horsens - sportskarriere samtidig med HF?

Vi samarbejder med Sportscollege Horsens, så du har mulighed at kombinere din sportskarriere med en HF uddannelse.

Hvis du bliver optaget på Sportscollege Horsens, kan du hos os vælge at tage en HF studentereksamen over 2 år, eller du kan vælge en individuel tilrettelæggelse af dit studie, hvor du tager HF over 3 år, så du får bedre tid til både studier og sport.

Kontakt en af vores studievejledere, hvis du vil have mere information om, hvordan du kan få tilrettelagt en HF uddannelse, samtidig med at du går på Horsens Sportscollege.

Optagelse på HF 2 årig

Du begynde på HF i august – læs mere om, hvordan du søger ind og om optagelseskravene til HF

Før den 1. marts søges om optagelse på HF via www.optagelse.dk
Efter den 1. marts søges om optagelse via www.optagelse.dk eller ved en samtale med en HF-studievejleder.

 

Du kan optages direkte efter 9. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt 9. klasses afgangsprøve i fysik/kemi.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved afgangseksamen i 9. klasse.

 

Du kan optages direkte efter 10. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • bestået afgangseksamen efter 9. klasse.
 • aflagt folkeskolens  afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi.
 • opnået mindst 2 i karakterer i dansk og matematik i 10-klasses prøven.
 • modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og herefter har aflagt 9. eller 10 klasses prøve i faget.

Du kan optages på anden baggrund end 10. kl., hvis du fx. har…

 • været optaget på en anden gymnasial ungdomsuddannelse.
 • afsluttet grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse og har bestået dansk og matematik.
 • bestået Almen Forberedelseseksamen (AVU).

Opfylder du ikke disse krav, kan du fx. optages på baggrund af en optagelsesprøve, vejledningssamtale eller en realkompetencevurdering.

.

HF Plus

HF Plus er et halvt års overbygning til HF uddannelsen, der giver dig adgang til at søge ind på universitetsuddannelser.

Du kan søge ind på HF Plus i op til 2 år efter, du har taget din HF studentereksamen.
HF Plus er et fuldtidsstudie og kan tages i enten i forårs- eller efterårssemesteret, altså med start i august eller januar.
Du kan også søge ind på HF Plus, hvis du har den gymnasiale del af en EUX uddannelse.

 

Fag og niveauer

På HF Plus vælger du de fag, der passer til dine videre uddannelsesplaner, men der er dog krav til antallet af fag og niveauer.

På HF Plus skal du normalt tage 3 fag:
1 fag på A-niveau + 1 fag på B-niveau + 1 fag på C-niveau
Fagene kan være en blanding af almindelig undervisning med fremmøde og fjernundervisning.
Se hvilke fag du kan vælge her – og bemærk, at fagudbuddet er forskelligt i forårs- og efterårssemestret.

 

HF Plus studiemiljø

Når du tager HF Plus, vil du få sparring fra faglærere, og du vil få studieforberedende undervisning sammen med andre HF Plus elever.

 

SU

Du kan søge om SU til HF Plus, men du skal tage tre fag, for at have nok undervisning til at søge SU. Du skal lave en ny SU ansøgning for at modtage SU til HF Plus.

 

Tilmeld dig HF Plus – kontakt en HF studievejleder

Du skal aftale tid til en samtale med en HF studievejleder, hvis du vil tilmeldes HF Plus eller have mere information.
Book en tid her eller ring på 79 29 50 00

Kontakt en studievejleder

Hvis du vil vide mere om HF 2 årig, så skal du tale med en HF studievejleder. Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

Bente Bisgaard Callisen

Bente Bisgaard Callisen

Studievejleder HF HF-lærere HF bb@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid
Hanne Engell

Hanne Engell

Studievejleder HF, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid
Janich Frederiksen

Janich Frederiksen

Studievejleder HF Administration, HF-lærere HF jf@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid

Jette Aldenryd

Studievejleder HF HF-lærere HF jea@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:
Book en tid