Bliv student på 2 år

HF er en af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser. Med en HF studenter-eksamen kan du søge ind på alle korte og mellemlange videregående uddannelser.
Du kan også søge ind på universitetet med en HF, hvis du enten vælger fagpakken HF Uni på andet år af HF, eller hvis du tager HF overbygning (SOF), der er et supplerende overbygningsforløb til den almindelige HF uddannelse.
Klik på videoen, og hør mere om vores HF uddannelse.

Vælg HF hvis du…

Begynd på den 2 årige HF til august, hvis du fx.

 • Har planer om en videregående uddannelse.
 • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
 • Har været igang med job, rejse eller uddannelse.
 • Vil være student på 2 år.

 

Et godt HF studiemiljø

På det 2 årige HF kommer du i en fast klasse med et team af lærere. Du samarbejder fagligt med dine klassekammerater, og den faste klasse giver dig rig mulighed for at engagere dig socialt.
I 1. HF bliver der arrangeret en studierejse til udlandet for alle elever, som du delvist selv skal betale.
I løbet af uddannelsen vil der være fællestimer med foredrag, ekskursioner i fagene og du kan deltage i sociale aktiviteter som frivillig musik, fredagscaféer og i vores Elevråd.

Fagene på HF 2 årig

På HF skal du have både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.
Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste gymnasiale niveau). Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

Alle links på fagene åbner i et nyt vindue og fører til fagets beskrivelse på ug.dk

Semestre og ingen årskarakterer

HF uddannelsen er opdelt i 4 semestre (halve år), og du skal afslutte fag med eksamen i slutningen af hvert semester.
Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, så du vil opleve mindre karakterstress og få mere plads til faglig fordybelse.
Herunder kan du se et skema for hele forløbet i den 2 årige HF uddannelse.

Fagpakker

I løbet af det første år på HF skal du vælge en fagpakke, som du skal følge på dit andet år af HF.
Du skal vælge fagpakke efter, hvilke fag der interesserer dig. Hvis du allerede ved, hvilken uddannelse du vil tage efter HF, kan du vælge en fagpakke, der peger i retning af din kommende videregående uddannelse. Fagpakkerne indeholder 2 fagpakkefag samt 1 valgfrit fag på B- eller C-niveau.

Fagpakken HF sundhed

Biologi B
Psykologi C

1 valgfrit B fag

Fagpakken HF samfund

Samfundsfag B
Psykologi C
1 valgfrit B fag

Fagpakken HF business

Samfundsfag B
Erhvervsøkonomi C
1 valgfrit B fag

Fagpakken HF science

Matematik B
Fysik C

1 valgfrit B fag

 

Hvis du har fået overført fag fra en anden ungdomsuddannelse, og derfor har færre fag på den 2-årige HF, så har du også mulighed for at tage fagpakken HF Uni. Fagpakken består af 1 A fag, 3 B fag og 1 C fag, og kan derfor give dig direkte adgang til at søge ind på universitetet efter den 2-årige HF.

Valgfag på HF

"Jeg kan godt lide, at der er mange forskellige elever på HF, det giver god energi og stemning."
Matilde, 17 år HF elev
"Det er fedt at gå på HF!
Hvorfor bruge 3 år på at blive student, når man kan gøre det på 2 år?"
Søren, 21 år HF elev
"Jeg har valgt at blive student på 2 år, fordi jeg gerne vil hurtigt videre med min uddannelse."
Daniel, 19 år HF elev
"Jeg ved ikke, hvilken uddannelse jeg vil tage senere, men HF åbner for en masse muligheder."
Mette, 19 år HF elev
"Jeg kan godt lide, at der ikke er årskarakterer på HF, så kan jeg selv styre mit studie - uden stress."
Cathrina, 21 år HF elev

Optagelse på HF 2 årig

Søg ind på HF nu –  og start i august – læs mere om optagelseskravene til HF

Efter den 1. marts kan du stadig søge om optagelse via www.optagelse.dk eller ved en samtale med en HF studievejleder.
Men du kan risikere, at der er ventepladser til både pladser og valgfag.

Kontakt en studievejleder, hvis du vil have hjælp til at ansøge om optagelse eller har spørgsmål.

 

Du kan optages direkte efter 9. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt 9. klasses afgangsprøve i fysik/kemi.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved afgangseksamen i 9. klasse.

 

Du kan optages direkte efter 10. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • bestået afgangseksamen efter 9. klasse.
 • aflagt folkeskolens  afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi.
 • opnået mindst 2 i karakterer i dansk og matematik i 10-klasses prøven.
 • modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og herefter har aflagt 9. eller 10 klasses prøve i faget.

Du kan optages på anden baggrund end 10. kl., hvis du fx. har…

 • været optaget på en anden gymnasial ungdomsuddannelse.
 • afsluttet grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse og har bestået dansk og matematik.
 • bestået Almen Forberedelseseksamen (AVU).

Opfylder du ikke disse krav, kan du fx optages på baggrund af en optagelsesprøve, vejledningssamtale eller en realkompetencevurdering.

.

HF overbygning (SOF)

SOF er et Supplerende Overbygnings-Forløb, der giver dig adgang til at søge ind på universitetsuddannelser.

Du kan søge ind på SOF i op til 2 år efter, du har taget din HF studentereksamen.
SOF er et 3-4 måneders fuldtidsstudie og kan tages i efterårssemesteret, altså med start i august.
Du kan også søge ind på SOF, hvis du har den gymnasiale del af en EUX uddannelse.

 

Fag og niveauer

På SOF vælger du de fag, der passer til dine videre uddannelsesplaner, men der er dog krav til antallet af fag og niveauer.

På SOF overbygningen skal du mindst tage 2 fag:
1 fag på A-niveau og 1 fag på B-niveau. Fagene kan være en blanding af almindelig undervisning med fremmøde og fjernundervisning.
Se hvilke fag du kan vælge her  i efterårssemestret.

 

SOF studiemiljø

Når du tager SOF, vil du få sparring fra faglærere, og du vil få studieforberedende undervisning sammen med andre elever på overbygnings-forløbet.

 

SU

Du kan søge om SU til SOF, hvis du tager 2 fag. Du skal lave en ny SU ansøgning for at modtage SU til SOF.

 

Tilmeld dig SOF – kontakt en HF studievejleder

Du skal aftale tid til en samtale med en HF studievejleder, hvis du vil tilmeldes SOF eller have mere information.
Book en tid her eller ring på 79 29 50 00

Kontakt en studievejleder

Hvis du vil vide mere om HF 2 årig, så skal du tale med en HF studievejleder. Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

HF studievejledere

Hanne Engell

Studievejleder, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Mandag-torsdag 8.30-15
Fredag 8.30-14.30
Tlf. 20 48 64 59

Anne Hjølund Hoffmann

Studievejleder Administration, HF-lærere HF ah@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Tirsdag 12.30-15.00
Onsdag 12.30-15.00
Fredag 8.30-14.30

Telefontid:
Fredag 8.30-9.30

Tlf. 79 29 50 63

Keld Mikael Sørensen

Studievejleder HF-lærere HF kms@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Mandag 10-12 og 13.30-15
Tirsdag 8.30-12.00
Torsdag 8.30 -15.00

Telefontid:
Tirsdag 8.30-9.30
Torsdag 8.30-9.30

Tlf. 79 29 50 64