Alle faste stillinger annonceres offentligt på skolens hjemmeside, jobnet.dk samt evt. i andre relevante medier/aviser.

Uopfordrede ansøgninger vil kun kunne komme i betragtning til kortvarige tidsbegrænsede stillinger.
Søger du uopfordret hos os, skal du sende din ansøgning pr. mail til post@horsenshfogvuc.dk

Aktuelle stillingsopslag

Vicerektor

Vi søger en dygtig og ambitøs vicerektor, der med ro, fremsyn og passion for uddannelse kan medvirke til at videreudvikle skolen. Der lægges vægt på evnen til at samarbejde og til at varetage skolens og hf-uddannelsernes interesser både internt og eksternt og på evnen til et robust, troværdigt og tillidsskabende lederskab.

Du tilbydes en spændende og alsidig stilling i en velfungerende organisation, hvor der arbejdes for, at unge og voksne kan udfolde deres potentialer i et udfordrende og attraktivt uddannelsesmiljø. Du vil blive en del af et lille, tæt lederteam, hvor vi udnytter vores forskelligheder og supplerer hinanden til gavn for hele institutionen. Som vicerektor får du ansvaret for skolens hf-uddannelser, og du vil få direkte lederansvar for cirka 30 engagerede og dygtige hf-lærere. Den endelige fordeling af arbejdsopgaver vil blive aftalt ud fra interesser og komptetencer efter ansættelsen.

Du skal have undervisningskompetence på gymnasialt niveau og meget gerne undervisningserfaring fra HF-uddannelsen. Derudover vil erfaring med personaleledelse, økonomistyring, administrativt arbejde, VUC-sektoren, pædagogisk udvikling og skoleudvikling være en fordel.

Horsens HF & VUC tilbyder kompetencegivende uddannelse fra gundskoleniveau til højeste gymnasiale niveau til både unge og voksne. Uddannelse og dannelse er et vigtigt grundlag for at skabe sig et godt liv. Horsens HF & VUC skal bidrage til, at alle unge og voksne får mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer. Det er væsentligt, at det lykkes, både for den enkelte og for det demokratiske samfund. Vores vision er at have et mangfoldigt, udfordrende og trygt læringsmiljø, at have et udviklende og berigende samarbejde både internt og eksternt og at være en synlig og central del af uddannelsesbilledet både lokalt og regionalt. Vores værdier er at være ambitøse, anerkendende og ansvarlige.

Du ansættes i henhold til cirkulære fra moderniseringsstyrelsen n. 05-19 af 28. juni 2019.
Stillingen søges via www.gymnasiejob.dk. Ansøgningsfristen er den 2. december kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 9. december og 16. december, og du vil blive ledertestet af Mercuri Urval.
Stillingen ønskes besat 1. februar 2020.

Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte rektor Dinna Balling på telefon 60 89 80 20 eller mail db@horsenshfogvuc.dk.