Alle faste stillinger annonceres offentligt på skolens hjemmeside, jobnet.dk samt evt. i andre relevante medier/aviser.

Uopfordrede ansøgninger vil kun kunne komme i betragtning til kortvarige tidsbegrænsede stillinger.
Søger du uopfordret hos os, skal du sende din ansøgning pr. mail til post@horsenshfogvuc.dk

Stilling som dansk som andetsprogslærer

Vi søger pr. 1. august 2023 underviser på vores VUC-afdeling. Det drejer sig om:

1 stilling som dansk som andetsprogs-lærer, gerne i kombination med engelsk på AVU, FVU og eller ordblindeundervisning.

Vi tilbyder gerne OBU-uddannelsen, hvis du er interesseret og i øvrigt har den rigtige fagkombination. Ansættelsesgrad i forhold til fagkombination.

Du vil blive en del af en lille, men velfungerende lærergruppe, der prioriterer vidensdeling og samarbejde. Som ny lærer på skolen får du tilknyttet en rutineret lærer, der hjælper dig med at komme godt i gang i dit nye job. Om dig

Vi forventer, at du er både faglig ambitiøs, anerkendende og god til at skabe betydningsfulde relationer.

På AVU er vores kursister næsten alle over 25 år og mange er 2-sprogede. Her skal du være dygtig til at skabe gode relationer og kunne håndtere en kompleks underviseropgave. Du bliver en del af et engageret AVU-lærerteam, hvor vi arbejder med nye tilrettelæggelser, så vi lægger vægt på, at du kan se dig i en anderledes lærerrolle.

Som FVU-lærer vil det ofte dreje sig om virksomhedshold, som OBU-lærer skal du indgå i et samarbejde med vores HF-lærere, da en stor del af OBU-undervisningen vil være for elever på vores 3-årige HF for ordblinde.

Om skolen
Horsens HF & VUC tilbyder et bredt udvalg af kompetencegivende fag på både grundlæggende og gymnasialt niveau. Fleksible tilrettelæggelser gør det muligt for den enkelte elev at tilpasse sin uddannelse efter egne behov. Skolen har omkring 550 årselever og ca. 70 medarbejdere. Vi er en skole, som prioriterer samarbejde om og udvikling af undervisning og pædagogik for at skabe det størst mulige læringsudbytte for vores elever. Dette sker både gennem formaliserede udviklingsprojekter og gennem et glimrende uformelt kollegialt samarbejde.

Skolen ligger midt i Horsens kun 10 minutters gang fra banegården. Du kan læse mere om os her på hjemmesiden.

Information og ansøgning
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller tilhørsforhold til at søge.
Ansøgninger sendes senest den 1. august 2023 kl. 16.00 til post@horsenshfogvuc.dk mærket ”Ansøgning VUC-afdelingen”.
Samtaler forventes afholdt i uge 31

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Lærernes Centralorganisation
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Dorit Eggert på de@horsenshfogvuc.dk