Alle faste stillinger annonceres offentligt på skolens hjemmeside, jobnet.dk samt evt. i andre relevante medier/aviser.

Uopfordrede ansøgninger vil kun kunne komme i betragtning til kortvarige tidsbegrænsede stillinger.
Søger du uopfordret hos os, skal du sende din ansøgning pr. mail til post@horsenshfogvuc.dk

Voksenunderviser til timerester
(tidsbegrænset ansættelse på deltid).

Vi søger snarest muligt en erfaren lærer til flg. timerester:

 • FED-niveau i matematik.
 • FVU matematik (trin 1-2) på interne hold.
 • FVU matematik på virksomhedshold.

 

Ansættelsen er tidsbegrænset frem til udgangen af juni 2021.

Du skal have de formelle kompetencer til at undervise i faget/fagene.

Vi foretrækker ansøgere, der har erfaring med voksenundervisning på VUC og også gerne online undervisning.

 

Desuden forventer vi, at du:

 • Har en læreruddannelse og en solid faglighed.
 • Brænder for at undervise.
 • Er tydelig, respektfuld og anerkendende i mødet med dine kursister.
 • Er god til at skabe og understøtte gode relationer gennem din faglighed og personlighed.
 • Har interesse for kursisternes trivsel og for at skabe et trygt læringsmiljø.
 • Er initiativrig, parat til udfordringer og til at gribe de opgaver, der kommer – også når det går stærkt.
 • Er selvstændig, god til at planlægge og kan bevare overblikket og samtidig ved, hvornår du skal bede om hjælp.
 • Er positiv og fleksibel.
 • Ser det som en naturlig ting at samarbejde med engagerede kolleger om at skabe god undervisning og lære sammen.
 • Har gode it-kompetencer og interesserer dig for de muligheder, der ligger i at anvende it i undervisningen.

 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til den gældende overenskomst for lærere ved Almen Voksenuddannelse.

Ansøgningen sendes til vicerektor Charlotte Ege på ce@horsenshfogvuc.dk

Send din ansøgning hurtigst muligt og inden den 1. februar.

Vi gennemgår løbende ansøgningerne og indkalder til samtale og ansætter, når vi finder den rette.

Spørgsmål til stillingen kan sendes pr. mail til ce@horsenshfogvuc.dk