Alle faste stillinger annonceres offentligt på skolens hjemmeside, jobnet.dk samt evt. i andre relevante medier/aviser.

Uopfordrede ansøgninger vil kun kunne komme i betragtning til kortvarige tidsbegrænsede stillinger.
Søger du uopfordret hos os, skal du sende din ansøgning pr. mail til post@horsenshfogvuc.dk

Aktuelle stillingsopslag

Vicerektor

Vi søger en dygtig og ambitøs vicerektor, der med ro, fremsyn og passion for uddannelse kan medvirke til at videreudvikle skolen. Der lægges vægt på evnen til at samarbejde og til at varetage skolens og hf-uddannelsernes interesser både internt og eksternt og på evnen til et robust, troværdigt og tillidsskabende lederskab.

Du tilbydes en spændende og alsidig stilling i en velfungerende organisation, hvor der arbejdes for, at unge og voksne kan udfolde deres potentialer i et udfordrende og attraktivt uddannelsesmiljø. Du vil blive en del af et lille, tæt lederteam, hvor vi udnytter vores forskelligheder og supplerer hinanden til gavn for hele institutionen. Som vicerektor får du ansvaret for skolens hf-uddannelser, og du vil få direkte lederansvar for cirka 30 engagerede og dygtige hf-lærere. Den endelige fordeling af arbejdsopgaver vil blive aftalt ud fra interesser og komptetencer efter ansættelsen.

Du skal have undervisningskompetence på gymnasialt niveau og meget gerne undervisningserfaring fra HF-uddannelsen. Derudover vil erfaring med personaleledelse, økonomistyring, administrativt arbejde, VUC-sektoren, pædagogisk udvikling og skoleudvikling være en fordel.

Horsens HF & VUC tilbyder kompetencegivende uddannelse fra gundskoleniveau til højeste gymnasiale niveau til både unge og voksne. Uddannelse og dannelse er et vigtigt grundlag for at skabe sig et godt liv. Horsens HF & VUC skal bidrage til, at alle unge og voksne får mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer. Det er væsentligt, at det lykkes, både for den enkelte og for det demokratiske samfund. Vores vision er at have et mangfoldigt, udfordrende og trygt læringsmiljø, at have et udviklende og berigende samarbejde både internt og eksternt og at være en synlig og central del af uddannelsesbilledet både lokalt og regionalt. Vores værdier er at være ambitøse, anerkendende og ansvarlige.

Du ansættes i henhold til cirkulære fra moderniseringsstyrelsen n. 05-19 af 28. juni 2019.
Stillingen søges via www.gymnasiejob.dk. Ansøgningsfristen er den 2. december kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 9. december og 16. december, og du vil blive ledertestet af Mercuri Urval.
Stillingen ønskes besat 1. februar 2020.

Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte rektor Dinna Balling på telefon 60 89 80 20 eller mail db@horsenshfogvuc.dk.

Økonomi- og administrationschef til nyoprettet fælles administration

Har du mod på at udvikle og tegne en ny administrativ organisation og har du flair for økonomi og systemer – men også for mennesker og relationer?

Randers HF & VUC, Horsens HF & VUC samt TH. LANGS HF & VUC i Silkeborg har indgået et samarbejde om etablering af et administrativt fællesskab. Når den enkelte skole udfordres på elevtallet pga. udspaltningen af de 18-25 årige AVU kursister til FGU og der konstateres en tendens til vigende aktivitet på hf-enkeltfag, bliver det nødvendigt at tænke i nye veje til at sikre en tilstrækkelig volumen og kvalitet i den administrative opgaveløsning. Endvidere er der fokus på at sikre generel kompetent ledelsesinformation, så skolernes ledelse bliver i stand til at træffe kvalificerede beslutninger – ikke mindst på det økonomiske område.

Skolerne har i en længere periode haft et tæt fagligt og pædagogisk samarbejde og er afklaret på fælles værdier, både på ledelsesniveau og i de administrative funktioner. Som tre HF og VUC-skoler har de strukturmæssigt og størrelsesmæssigt mange ligheder. De tre skoler ønsker derfor at indgå et administrativt fællesskab med den samlede vision: Det administrative fællesskab skal sikre stabil og effektiv drift og levere forretningsunderstøttende rapportering og sparring til ledelsen. Derved skabes økonomisk klarhed omkring grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, der understøtter en konstant optimering af undervisningens kvalitet over for elever og kursister.

 

Derfor søges nu en økonomi- og administrationschef til det nyetablerede administrative fællesskab, der motiveres af organisationsudvikling og evner at skabe innovative løsninger. Den nye chef får mulighed for at bidrage til udformningen af den nye organisation, da han/hun får ansvar for at skabe de bedste økonomiske og administrative rammer for skolerne og dermed være med til at sikre attraktive studiemiljøer med fokus på kerneopgaverne.

Økonomi- og administrationschefens overordnede opgave er at sørge for, at skolerne er på forkant i forhold til økonomi og at de administrative funktioner understøtter uddannelsestilbuddene på skolerne.
Derfor søges en profil, der – udover administrative og systemmæssige kompetencer – også besidder gode kommunikative og organisatoriske egenskaber, som kan sikre en stabil og effektiv drift med effektive processer, klare ansvarsområder og overholdelse af relevante love.

Økonomi- og administrationschefen vil have sin primære arbejdsgang på værtsinstitutionen, som er Randers HF & VUC, men skal være en vigtig sparringspartner for ledelsen på alle tre uddannelses­institutioner. Derfor er det forventningen, at chefen deltager i ledelsesmøder på skolerne mindst en gang månedligt og er til stede på skolerne mindst en dag hver 14. dag, hvorfor der på alle skoler vil blive stillet en kontorplads til rådighed. Chefen vil til det administrative fællesskab få virksomheds­overdraget i alt 21 medarbejdere fra de tre skoler.

Det forventes, at den kommende økonomi- og administrationschef blandt andet har følgende baggrund og erfaringer:

  • Relevant videregående uddannelse, f.eks. cand.oecon., cand.merc., cand.scient.pol. eller lignende
  • Ledelseserfaring – gerne fra en større organisation
  • Erfaring med og interesse for uddannelsessektoren generelt
  • Organisatorisk overblik og forståelse
  • Erfaring med og forståelse for økonomisk styring og planlægning
  • Generel erfaring med og indsigt i uddannelsesudvikling og -drift
  • Erfaring med udvikling og drift af it
  • Væsentlige kompetencer inden for administration, HR, personale- og virksomhedsjura
  • Kompetencer inden for og betydelig erfaring med anvendelsen af administrative it systemer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet forhandles med udgangspunkt i ca. kr. 840.000 inkl. pension på 18 %. Der forventes tiltrædelse pr. 1. januar 2020.

Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jesper Lund på telefon 4045 3435 og Anja Lange på telefon 4049 2026. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og skolerne bliver ikke orienteret uden forudgående aftale herom.

I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til rektor Lena Søllingvraa Lindblad fra Randers HF & VUC på telefon 4162 5365. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på Mercuri Urvals hjemmeside her (referencenummer: DK-06947).
Ansøgningsfristen udløber den 14. november 2019, kl. 10.00.

Køkkenfaglært medarbejder søges til skolens kantine

Kantinen ved Horsens HF & VUC søger en køkkenfaglært medarbejder til 20 timer pr. uge med opstart 1/12, alternativt 1/1
Se hele stillingsopslaget her Køkkenfaglært medarbejder søges til kantine
Ansøgningsfrist 13. november kl. 12.