Alle faste stillinger annonceres offentligt på skolens hjemmeside, jobnet.dk samt evt. i andre relevante medier/aviser.

Uopfordrede ansøgninger vil kun kunne komme i betragtning til kortvarige tidsbegrænsede stillinger.
Søger du uopfordret hos os, skal du sende din ansøgning pr. mail til post@horsenshfogvuc.dk

Aktuelle stillingsopslag

Biologilærer til HF

Vi søger senest 1. februar 2023 en vikar til en 85%-stilling i biologi på HF-enkeltfag og den 2 årige HF-uddannelse. Stillingen kan søges af kandidater både med og uden pædagogikum. Du vil blive en del af en velfungerende faggruppe, der prioriterer vidensdeling og samarbejde. Som ny lærer på skolen får du tilknyttet en rutineret lærer, der hjælper dig med at komme godt i gang i dit nye job.

Om dig

Vi forventer, at du er både fagligt ambitiøs, anerkendende og god til at skabe betydningsfulde relationer. Som HF-lærer skal du med fagligt overskud forstå at motivere, udfordre og støtte vores elever i deres læring. Du skal brænde for dit fag, være interesseret i at udvikle den pædagogiske praksis gennem egen og fælles refleksion. Du bliver en del af et engageret HF-lærerteam, så vi lægger vægt på, at du prioriterer samarbejde og er nysgerrig i forhold til at arbejde på tværs af fag.

Du skal have en relevant akademisk uddannelse, der giver undervisningskompetence i fagene.

Om skolen
Horsens HF & VUC tilbyder et bredt udvalg af kompetencegivende fag på både grundlæggende og gymnasialt niveau. Fleksible tilrettelæggelser gør det muligt for den enkelte elev at tilpasse sin uddannelse efter egne behov. Skolen har omkring 450 årselever og ca. 50 medarbejdere, hvoraf 30 er HF-lærere.

Vi er en skole, som prioriterer samarbejde om og udvikling af undervisning og pædagogik for at skabe det størst mulige læringsudbytte for vores elever gennem et glimrende uformelt kollegialt samarbejde.

Skolen ligger midt i Horsens kun 10 minutters gang fra banegården. Du kan læse mere om os  her på hjemmesiden

Information og ansøgning

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller tilhørsforhold til at søge.
Ansøgninger sendes via gymnasiejob.dk senest den 24. januar 2023 kl. 12.00

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem staten og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicerektor Dan Ørbæk Lysgaard på dl@horsenshfogvuc.

Samtaler forventes afholdt løbende, så send gerne din ansøgning så hurtigt som muligt.

Vi søger klassementor til HF3 

Vi søger en klassementor med start 1. april 2023 til vores nye tilbud HF3, som er en HF-klasse for unge med psykiske diagnoser.

Om stillingen

Vi søger en klassementor på fuld tid til HF3, som er et tilbud, der skal give elever med diagnoser mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Du er som klassementor tilknyttet en klasse på op til 24 elever, der over tre år gennemfører en fuld HF. Udover funktionen som klassementor vil det også være en opgave at være individuel støtte for elever i HF3 og andre elever med diagnoser.

Klassementoren vil være en nøgleperson ift. den enkelte elevs trivsel og udvikling via deltagelse i klassens aktiviteter. Dine vigtigste opgaver vil være organisering af rammer for det sociale samvær ved skoledagens start, i pauser og ved lejlighedsvise sociale aktiviteter, samt være til stede i fordybelsesperioder, hvor eleverne kan arbejde individuelt med lektier og opgaver. Klassementoren vil også skulle fungere som pædagogisk støtte for lærerne i undervisningen og være kontaktperson til elevens netværk efter behov.

Der arbejdes i et tæt team med faglærerne, hvor samarbejde om elevernes læring og trivsel står højest på dagsordenen. Her vil du deltage i faste opfølgende evalueringsmøder om klassen. Erfaring med undervisningssituationen og mod på faglige snakke med eleverne indenfor fagrækken på HF er der også brug for. Klassementoren skal, i samarbejde med HF3-teamet, facilitere livsmestringsforløb for eleverne.

Fra ansættelse 1. april og frem mod klassens skolestart i august vil klassementoren i samarbejde med HF3-teamet være med til at planlægge skoledagen i den nye klasse, herunder lokaleindretningen, kompetenceudviklingen af lærerne og modtagelse af kommende HF3-elever, herunder f.eks. individuelle rundvisninger på skolen og ansøgning om SPS.

Vi forestiller os, at du har en baggrund som socialpædagog, ergoterapeut eller en lignende faglighed, og at du har arbejdet med unge med autisme, angst, depression eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Vi vil først og fremmest kigge efter en person, der:

  • er særligt god til at danne relationer
  • formår at skabe ro og nærvær ved sin tilstedeværelse
  • kan bygge bro mellem den unge og hverdagen på skolen
  • er initiativrig og klar til at lære nyt
  • er vedholdende og tålmodig – også når eleverne ikke griber initiativer

Ud over disse personlige egenskaber, er det væsentligt, at du er komfortabel med IT-brug.

Om skolen
Horsens HF & VUC tilbyder et bredt udvalg af kompetencegivende fag på både grundlæggende og gymnasialt niveau. Fleksible tilrettelæggelser gør det muligt for den enkelte elev at tilpasse sin uddannelse efter egne behov. Skolen har omkring 450 årselever og ca. 50 medarbejdere.

Vi er en skole, som prioriterer samarbejde om og udvikling af undervisning og pædagogik for at skabe det størst mulige læringsudbytte for vores elever gennem et glimrende uformelt kollegialt samarbejde.

Skolen ligger midt i Horsens kun 10 minutters gang fra banegården. Du kan læse mere om os her på hjemmesiden

Information og ansøgning

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller tilhørsforhold til at søge.
Ansøgninger sendes til post@horsenshfogvuc.dk senest den 7. februar 2023 kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler i uge 8.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HF3 projektkoordinator Sofie Elise Vandel sv@horsenshfogvuc.dk eller HF-uddannelsesleder Kasper Wettergren kw@horsenshfogvuc.dk.

 

AVU-lærer i engelsk, samfundsfag og dansk 

Vi søger snarest en lærer til et begivenhedsrelateret vikariat i fagene dansk, engelsk og samfundsfag på AVU. Der vil være tale om undervisning i 16 lektioner om ugen, svarende til en 85%-ansættelse, hvis alle fagene kan dækkes. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du kan dække et eller to af fagene.

Flere af holdene er samlæste, hvilket betyder, at der typisk vil være kursister med flere niveauer på det samme hold.

Du vil blive en del af en lille, men velfungerende lærergruppe, der prioriterer vidensdeling og samarbejde og som ny lærer på skolen får du tilknyttet en rutineret lærer, der hjælper dig med at komme godt i gang i dit nye job.

Om dig

Som AVU-lærer skal du forstå at motivere, udfordre og støtte vores kursister i deres læring. Vores kursister er næsten alle over 25 år og mange er 2-sprogede. Du skal være dygtig til at skabe betydningsfulde relationer og kunne håndtere en kompleks underviseropgave. Du bliver en del af et engageret AVU-lærerteam, hvor vi arbejder med nye tilrettelæggelser, så vi lægger vægt på fleksibilitet, lyst til at udvikle og at du kan se dig i en lærerrolle, hvor trivselsarbejdet er meget vigtigt.

Hvis du har kendskab til undervisning af tosprogede eller voksne vil det være en fordel.

Om skolen
Horsens HF & VUC tilbyder et bredt udvalg af kompetencegivende fag på både grundlæggende og gymnasialt niveau. Fleksible tilrettelæggelser gør det muligt for den enkelte kursist at tilpasse sin uddannelse efter egne behov. Skolen har omkring 450 årskursister og ca. 50 medarbejdere, hvoraf 8 underviser på AVU, OBU eller FVU.

Vi er en skole, som prioriterer samarbejde om og udvikling af undervisning og pædagogik for at skabe det størst mulige læringsudbytte for vores kursister. Dette sker både gennem formaliserede udviklingsprojekter og gennem et glimrende uformelt kollegialt samarbejde.

Skolen ligger midt i Horsens kun 10 minutters gang fra banegården. Du kan læse mere om os her på hjemmesiden.

Information og ansøgning

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller tilhørsforhold til at søge senest den 3. februar 2023 kl. 12.00. Send gerne din ansøgning snarest til post@horsenshfogvuc.dk mærket ”AVU-underviser”.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem staten og UDF.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicerektor Dan Ørbæk Lysgaard på dl@horsenshfogvuc.dk

Samtaler forventes afholdt løbende.