Værdigrundlag

Medarbejdere og elever stræber efter at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige.

Ambitiøse.

Når vi er ambitiøse både på egne og andres vegne, betyder det, at vi er engagerede, at vi yder en målrettet arbejdsindsats, og at vi hele tiden bliver klogere.

Anerkendende.

Når vi er anerkendende, betyder det, at vi vægter samarbejde og dialog højt, at vi med respekt for hinanden kan være konstruktivt uenige, og at vi værdsætter hinanden.

Ansvarlige.

Når vi er ansvarlige, betyder det, at vi passer på os selv, hinanden og vores skole, og at vi varetager vores forskellige opgaver med omhu

Formål og vision

Vores formål

Uddannelse og dannelse er et vigtigt grundlag for at skabe sig et godt liv. Horsens HF & VUC skal bidrage til, at alle unge og voksne får mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer. Det er væsentligt, at det lykkes, både for den enkelte og for det demokratiske samfund.

Vores vision er…

  • At have et mangfoldigt, udfordrende og trygt læringsmiljø.
  • At have et udviklende og berigende samarbejde både internt og eksternt.
  • At være en synlig og central del af uddannelsesbilledet  både lokalt og regionalt.

Strategi

Strategi for aug. 2019 – aug. 2021

Skolen arbejde med at realisere vision og formål gennem følgende 4 centrale indsatsområder:

Interne relationer. Skolen vil fastholde og udvikle det gode relations-arbejde blandt medarbejdere og elever, som skolen er kendt for.

Udsyn og fremsyn. Skolen vil fastholde og udbygge det gode eksterne samarbejde og have fokus på løbende at tilpasse uddannelsestilbuddene til samfundets og elevernes behov.

HF. Skolen vil arbejde med synliggøre hf-uddannelsen på skolen som et attraktivt uddannelsesvalg.

VUC. Skolen vil fastholde og udbygge skolens position som alment og forberedende voksenuddannelses-sted.