Værdigrundlag

Medarbejdere og elever stræber efter at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige.

Ambitiøse.

Når vi er ambitiøse både på egne og andres vegne, betyder det, at vi er engagerede, at vi yder en målrettet arbejdsindsats, og at vi hele tiden bliver klogere.

Anerkendende.

Når vi er anerkendende, betyder det, at vi vægter samarbejde og dialog højt, at vi med respekt for hinanden kan være konstruktivt uenige, og at vi værdsætter hinanden.

Ansvarlige.

Når vi er ansvarlige, betyder det, at vi passer på os selv, hinanden og vores skole, og at vi varetager vores forskellige opgaver med omhu

Formål og vision

Vores formål

Uddannelse og dannelse er et vigtigt grundlag for at skabe sig et godt liv. Horsens HF & VUC skal bidrage til, at alle unge og voksne får mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer. Det er væsentligt, at det lykkes, både for den enkelte og for det demokratiske samfund.

Vores vision er…

  • At have et mangfoldigt, udfordrende og trygt læringsmiljø.
  • At have et udviklende og berigende samarbejde både internt og eksternt.
  • At være en synlig og central del af uddannelsesbilledet i Horsens og Hedensted kommuner.

Strategi

Strategi for aug. 2016 – aug. 2019

Arbejdet med realisering af skolens vision vil i  denne periode fokusere på følgende 5 indsatsområder:

1. Læringsmiljø, IT
2. Læringsmiljø, motivation
3. Vidensdeling i organisationen
4. Eksternt samarbejde
5. Datainformeret skoleudvikling