HF3 – klasse for unge med psykiske diagnoser

Hvis du har en psykisk diagnose, som fx autisme (ASF), angst, depression eller opmærksomhedsforstyrrelser, så kan du tage din HF på 3 år i en klasse sammen med andre unge med særlige behov.

På HF3 får du hjælp til både det sociale, faglige og til at blive klar til videre uddannelse.

Information om HF3

Hvis du er interesseret i at høre mere, om HF3 er noget for dig, så skal du tale med en studievejleder. Du kan også få hjælp til at søge ind via optagelse.dk (nyt vindue). Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

HF3 er støttet af Regionmidtjylland

Særlig tilrettelæggelse

Du bliver almindelig HF-student, men undervisningen er tilpasset specielt til elever med særlige behov:

 • Der er fokus på tryghed, ro og struktur.
 • Du får en studie-mentor tilknyttet 1-2 timer om ugen.
 • Du får støtte både fagligt og socialt – også i pauserne.
 • Du går sammen med andre elever, der har særlige behov.
 • Undervisningen foregår i et fast lokale.
 • Du afslutter som almindelig HF-student efter 3 år.
studenterhuer og flag

3-årigt forløb

Når du søger ind på HF3 for unge med psykiske diagnoser, så søger du også om at få tilrettelagt din HF uddannelse over 3 år. Det betyder, at vi kan skabe trygge og rolige rammer i dit studieforløb, at du får mere tid til fordybelse og lidt færre timer i skolen. Til gengæld forventer vi, at den kortere skoledag betyder, at du kan komme i skole hver dag.

Der er studiestart i august, og du skal søge ind via optagelse.dk. Læs mere om, hvordan du søger nederst på denne side.

Fagene på HF

På HF skal du have både humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag.
Fagene er inddelt i 3 niveauer: A, B, og C (hvor A er det højeste gymnasiale niveau).
Hvert fag afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig eksamen.

Alle links på fagene åbner i et nyt vindue og fører til fagets beskrivelse på uddannelsesguiden.dk.

 

Kontakt en studievejleder

Hvis du er interesseret i HF3, så skal du tale med en studievejleder. Bestil tid til en samtale eller ring til os på 79 29 50 00

Book tid til studievejledning

HF studievejledere

Hanne Engell

Studievejleder, Mentor, SPS-koordinator HF-lærere HF he@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Mandag-torsdag 8.30-15
Fredag 8.30-14.30
Tlf. 20 48 64 59

Anne Hjølund Hoffmann

Studievejleder Administration, HF-lærere HF ah@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Tirsdag 12.30-15.00
Onsdag 12.30-15.00
Fredag 8.30-14.30

Telefontid:
Fredag 8.30-9.30

Tlf. 79 29 50 63

Keld Mikael Sørensen

Studievejleder HF-lærere HF kms@horsenshfogvuc.dk
Træffetider:

Mandag 10-12 og 13.30-15
Tirsdag 8.30-12.00
Torsdag 8.30 -15.00

Telefontid:
Tirsdag 8.30-9.30
Torsdag 8.30-9.30

Tlf. 79 29 50 64

Optagelse på HF3

Læs mere om hvordan du søger og optagelseskravene til HF

Du kan søge om optagelse via optagelse.dk eller få hjælp til det ved en samtale med en HF studievejleder.
Hvis du søger efter den 1. marts, så er der stor risiko for, at der er venteliste til en plads i HF3-klassen.

Når du søger ind på HF3 – for unge med psykiske diagnoser, så skal du…

 • Ønske en 3-årig tilrettelæggelse af HF.
 • Søge “forrang til særlige forløb”, bemærk du skal IKKE søge “forrang med handicaps” – det er til elever med fysiske handicaps, der skal på bestemte skoler af hensyn til tilgængelighed – elevator, ramper.
 • Sætte kryds ved, at du har brug for særlige hjælpemidler (SPS-støtte til fx mentor, ordblindeværktøjer eller andet).
 • Vedhæfte dokumentation for din psykiske diagnose (fx papirer fra din læge eller lign.). Hvis du er ordblind, skal du også vedhæfte dokumentation for dette (ordblindetest).

Når vi har modtaget din ansøgning, og du har søgt “forrang”, så kontakter vi dig i marts/april, hvis vi mangler nogle papirer/dokumentation.

Kontakt en studievejleder, for at få hjælp til at ansøge om optagelse, eller hvis du ikke opfylder alle krav til optagelse, så er det måske muligt, at du kan blive optaget på baggrund af en vejledningssamtale.

Optagelseskravene til HF3 er de samme som til den almindelige 2-årige HF.

Du kan optages direkte efter 9. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt 9. klasses afgangsprøve i fysik/kemi.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved afgangseksamen i 9. klasse.

 

Du kan optages direkte efter 10. klasse, hvis du har…

 • en helhedsvurdering som har vurderet dig uddannelsesparat og har et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer.
 • søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • modtaget prøveforberedende undervisning i 2 fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse.
 • bestået afgangseksamen efter 9. klasse.
 • aflagt folkeskolens  afgangsprøve eller 10. klasses prøve i fysik/kemi.
 • opnået mindst 2 i karakterer i dansk og matematik i 10-klasses prøven.
 • modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse og herefter har aflagt 9. eller 10 klasses prøve i faget.

Du kan optages på anden baggrund end 10. kl., hvis du fx har…

 • været optaget på en anden gymnasial ungdomsuddannelse.
 • afsluttet grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse og har bestået dansk og matematik.
 • bestået Almen Forberedelseseksamen (AVU).

Opfylder du ikke disse krav, kan du fx optages på baggrund af en optagelsesprøve, vejledningssamtale eller en realkompetencevurdering – det skal du tale med en studievejleder om kontakt en studievejleder her,

.