Kære elev

På denne side kan du finde en lang række praktiske oplysninger, som du skal bruge, når du er i gang med din uddannelse på skolen.
God fornøjelse.

Vejledning til dig!

Klik på knappen og bestil tid til en samtale med en studievejleder eller en SU-vejleder.

Book tid hos en vejleder

Kontakt vores vejledere direkte her.

Sådan gør vi her...

Hvis du kender reglerne, er de nemmere at overholde. Derfor forventer vi, at du læser og kender nedenstående information.

Information om eksamen

Find information om skriftlige og mundtlige eksamener på den uddannelse du følger.

Studiestart august 2024

Skolen er lukket i sommerferien fra den 29. juni til den 4. august.

HF

Nye elever på HF

Læs om studiestarten i velkomstbrevet, vi har sendt til dig i e-boks.

 • Elever der begynder på 1. år af HF (2- eller 3-årig) skal møde på skolen mandag den 12. august.

 

 • Elever på HF enkeltfag starter undervisning fra tirsdag den 13. august. 

 

 • Elever på HF fjernundervisning skal møde til intromøde på skolen i kantinen mandag den 19. august kl. 16.30-17.30 


Fortsætter-elever på HF

Du kan se dit skema i Teams/Ludus i den første uge af august.

 • Undervisningen begynder fra tirsdag den 13. august.

VUC

Nye elever på AVU

Du modtager en SMS lige før studiestart med information om hold, tid og sted.

 • Nye elever på AVU begynder fredag den 9. august.

 

Fortsætter-elever på AVU

Du kan se dit skema i Teams/Ludus i den første uge af august.

 • Elever på AVU begynder fra fredag den 9. august.

Information til forældre

Kære forældre til en HF-elev, der er under 18 år  

Vi er glade for, at jeres søn eller datter har valgt en uddannelse hos os – velkommen til.
Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med jer forældre, så jeres unge mennesker kommer gennem HF-uddannelsen på den bedst mulige måde.
I det nedenstående får I nogle af de vigtigste praktiske oplysninger, I som forældre til unge under 18 år kan have brug for. Oplysningerne supplerer de oplysninger, I kan finde andre steder på skolens hjemmeside, se f.eks. information til elever

Vi ser frem til samarbejdet og til at lære jeres unge mennesker at kende. 

Venlig hilsen
Dinna Balling, rektor 

 

Hvordan kan I forældre hjælpe?
I kan hjælpe med støtte og struktur undervejs. Det kan være svært for den unge at prioritere tid til lektielæsning, opgaveskrivning, fritidsarbejde, fritidsaktiviteter – og ikke at glemme pauser og søvn. Især ved studiestart kan det være overvældende med de mange nye mennesker og de mange nye rutiner, der skal læres. 

Praktisk
Det forventes, at vores elever medbringer en computer til studiestart, I kan læse mere om kravene til elevernes computere her: IT-information til nye elever.

Kontakt mellem skole og forældre
HF er en ungdomsuddannelse, og vores pædagogiske tilgang er, at vores elever i videst muligt omfang behandles som unge voksne. Langt de fleste informationer fra skolen får eleverne digitalt i Teams, når de er begyndt på HF. Det betyder, at I vil få meget mindre information om de unges skole, end I måske er vant til fra grundskole eller efterskole.  

Når eleverne er under 18 år, vil I selvfølgelig blive kontaktet vedrørende alle forhold, der evt. berører deres mulighed for at gennemføre uddannelsen – højt fravær, mistrivsel, uhensigtsmæssig adfærd etc. I vil også blive kontaktet, hvis der opstår problemer f.eks. i løbet af skoledagen, til en fest på skolen eller på en studietur. Derfor opbevarer vi jeres navn, adresse og cpr-nummer i vores studieadministrative-system Ludus indtil eleverne bliver 18 år. Hvis I derefter ønsker, at vi fortsat skal bevare jeres oplysninger, skal I give os tilladelse til at gøre det.
Når jeres unge mennesker bliver 18 år, kan vi kun drøfte deres forhold med jer, hvis de er med eller har givet fuldmagt til, at vi må snakke med jer.

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, I gerne vil drøfte med os eller spørge os om.
I kan finde kontaktoplysninger til studievejledere, ledere og lærere her: Kontakt os  og HF studievejledning

Studievejledning
Vores studievejledere varetager mange af de trivselsopgaver, som I måske er vant til at snakke med en kontaktlærer om. Hvis jeres barn er under 18, og I er bekymrede for trivsel eller fagligt niveau, så er I velkommen til at kontakte elevens studievejleder for at få en snak om det. Hvis jeres barn har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre sin uddannelse, er det meget vigtigt, at skolen ved det så hurtigt som muligt. I kan vedhæfte vigtige informationer til ansøgningen i optagelse.dk – vær opmærksom på, at det kun er jer, der kan vedhæfte sådanne informationer! Det kan f.eks. være, hvis jeres barn er ordblind, hvor vi beder jer vedhæfte en ordblindetest. I kan også aftale et møde med en studievejleder om evt. særlige støttebehov og medbringe dokumentation til mødet. Vi kan kun søge særlig støtte til en elev, hvis vi har dokumentation for behovet. I kan booke en tid til samtale med en studievejleder her: HF studievejledning

Faglige evalueringer og eksamen
På HF-uddannelsen får eleverne ikke standpunktskarakterer, men de skal til eksamen i alle fag. Der er eksamensperiode efter hvert semester, dvs. både omkring jul og før sommerferien.
Eleverne vil mindst 2 gange om året få en faglig evaluering fra deres lærere, hvor de får at vide, hvordan det går i fagene. Vi håber, I spørger ind til og taler med jeres unge mennesker om både de faglige evalueringer, eksamen og deres generelle trivsel på HF. I kan læse mere om tilrettelæggelsen af vores uddannelser på HF her

Studietur og fester
Skolen arrangerer en studietur for eleverne i 1.hf med en lille egenbetaling. Studieturen er alkoholfri og vi anbefaler, at alle elever deltager – så vidt det er muligt. Skolen arrangerer fredagscafeer og enkelte fester, som afvikles i trygge rammer med voksne til stede og uden at alkohol fylder meget.

Arrangementer på skolen, hvor forældre kan deltage
Vi inviterer normalt til et informationsmøde for elever og forældre i vores nye 1.hf-klasser, enten i juni eller i september. Forældre og familie til elever, der deltager i vores årlige elevproduktion med teater og/eller musik, må også meget gerne komme og se elevernes forestilling i foråret. Og vi håber også at se jer til dimissionen, når de unge mennesker er blevet studenter. 

Skolens IT-platforme

Når du begynder som elev hos os, får du adgang til skolens Microsoft Teams platform (nyt vindue).
Lige før din studiestart får du en SMS fra skolen med en skolemail-adresse og et password, når du har fået SMS’en kan du logge på Teams, skolens øvrige it-systemer, printere, online ordbøger m.m.

Vi forventer, at du tjekker skolens Teams dagligt.
Via skolens Teams-platform får du alle vigtige studieinformationer fx dit skema, dine lektier, eksamens-informationer, aflysninger af timer etc. Det er også via skolens Teams, du afleverer dine opgaver (eller i Ludus). Skolens medarbejdere kan skrive til dig via Teams, og du kan sende beskeder til elever, lærere og studievejledere.

Vi anbefaler, at du også henter Microsoft Teams appen til din mobil (nyt vindue), og logger på Teams via din mobil, så du har hurtig adgang til dit skema i Teams-kalenderen og alle informationer fra skolen.

 

I Teams under teamet “Skole-info -> Generelt” (nyt vindue)  finder du link til Ludus, der er skolens studieadministrative system.
I Ludus skal du angive fravær og årsag, hvis du bliver syg/forhindret i at deltage i undervisningen. I Ludus kan du også se dine eksamensresultater, dit fravær og dit skema. I nogle fag skal du også aflevere dine opgaver i Ludus.

Hvis du tager fag på HF-fjernundervisning, vil du i dit fags team-rum, også være et link til Moodle, der er skolens LMS platform til fjernundervisning, I Moodle finder du undervisningsmaterialerne, som du skal bruge i dit fag på fjernundervisning.

IT information til nye elever

Vejledningen er særligt til nye elever og beskriver hvordan du:

kommer på skolens trådløse internet
kommer på skolens Teams (og Ludus)
får installeret gratis Office 365
få installeret skolens printløsning på egen computer.

Åbn startvejledning til at komme på skolens it-systemer​ (nyt vindue)

Når du er elev på skolen og har adgang til Teams har du også adgang til “IT-vejledning til elever” (nyt vindue), der er en OneNote med forklaringer og videovejledninger til skolens it-systemer

Det er en forudsætning for at kunne deltage fuldt ud i undervisningen, at du medbringer bærbar computer og headset med mikrofon hver dag. Du skal også bruge en computer til at forberede dig, lave opgaver og aflevere opgaver. Dine lærere vil give dig den nødvendige introduktion til programmerne. Det er vigtigt at du allerede første dag på skolen medbringer bærbar computer og headset med mikrofon.

Systemkrav til din computer

Nedenfor ser du en liste over, hvad din computer som minimum skal kunne for at fungere problemfrit på vores netværk og køre de programmer, som bruges i undervisningen. Hvis din computer ikke kan det, er den ikke god nok til skolebrug, og du bør anskaffe en anden. Hvis du er i tvivl om din computer er god nok, så spørg i en computerbutik.

 • Windows 10 eller MAC
 • Minimum 4 Gb RAM
 • Trådløst netkort
 • Minimum 128 GB harddisk
 • Processor: Minimum Intel i3 eller tilsvarende.
 • Din computer skal have kamera

Du skal ikke købe en Chromebook eller Linux, da de ikke kan køre de programmer, du skal bruge.

Vi anbefaler at købe brugte computere via refurb.dk

For at være god ved miljøet og spare nogle penge anbefaler vi genbrugte it-produkter fra refurb.dk (nyt vindue).
Skolen er ikke involveret i elevers køb af it hos refurb.dk, men formidler blot kontakten.

Lånecomputer

Vi opfordrer dig til at medbringe din egen computer, så du efterfølgende kan anvende redskaberne derhjemme. Hvis du ikke kan det, har du mulighed for at låne én computer på skolen mod betaling af depositum på 500 kr, som du får tilbage, når du afleverer computeren igen. Lånet er tidsbegrænset.
Alle lånte computere skal afleveres retur til skolen ved afslutning af din uddannelse dog senest ved semestrets afslutning (juni/december). Når du afleverer computeren, får du dit depositum retur (overført til din NEM-konto). Afleveres computeren ikke, skal du erstatte den (3.000 kr.). Du skal henvende dig i receptionen, hvis du har behov for at låne en computer.

Alle skolens elever kan gratis downloade  licens til Office 365 (Microsoft Office 2016 – dvs. Onedrive, Word, Excel, OneNotePowerpoint mv.).
Så vi forventer, at du har Microsoft Office 2016 på din computer. Det er et krav , at du kan sende dine afleveringer i doc eller docx-format.

I denne vejledning kan du se, hvordan du installerer gratis Office365 med dit Uni-Login og password (nyt vindue) – udleveres ved studiestart.

Din computer SKAL være virusfri!

Der SKAL være et fungerende, opdateret Anti-virus program på din computer. Ellers kan du ikke få adgang til skolens netværk.
Du kan fx hente gratis windows antivirus-program her (nyt vindue) 

Alle elever kan få adgang til skolens printsky fra egen bærbar.
Printskyen giver adgang til at udskrive på de Xerox maskiner, der står på gangene.

Sådan installerer du adgang til skolens printsky

Sådan printer du

 • For at få dit print ud, skal du gå til den printer på gangen, du gerne vil udskrive fra og logge ind på printeren: Tryk på’ Guest’ Log ind med din Skolemail og password.
 • Der kommer en liste frem, med de print du har sendt. Du kan for hvert enkelt print vælge, om du vil udskrive eller slette det.
 • Log ud af printeren, når du er færdig med at printe

Få hjælp på IT-kontoret…

Har du problemer med de it-løsninger skolen stiller til rådighed – netværk, programmer eller at komme på Teams, Ludus og Moodle, så kan du henvende dig på IT-kontoret i lokale S.20 (på studievejledergangen i stueetagen), der er åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Du kan skrive spørgsmål direkte til IT i Teams via kanalen “IT-kontoret” (åbner i nyt vindue).
Du kan sende en mail til IT-kontoret på it@horsenshfogvuc.dk eller ringe til vores IT-supporter Rasmus Simon alle hverdage kl. 8 -14 på tlf. 29 20 22 96

Tilbud om studiehjælp

Alle er velkommen på Studieværkstedet i lokale 2.10, der et frivilligt tilbud om lektie- og studiehjælp.

Studieværkstedets åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8 – 21.30
Fredag kl. 8 – 18.

På skolens Teams kan du se, hvornår der er lærere og lektiehjælp  i Studieværkstedet.

Følg Studieværkstedets kanal på Teams

Du kan få hjælp til at blive en bedre og hurtigere læser og/eller skriver.

Lav en aftale med vores læse- og skrivevejleder Lise Elkjær om at mødes, så I kan tale om, hvad du har brug for at blive bedre til.

Send Lise en chat-besked i Teams eller en mail med kursistnummer og mobilnummer (le@horsenshfogvuc.dk), så kontakter hun dig med et forslag til et mødetidspunkt.

Uanset om du lige har fundet ud af, at du er ordblind, eller om du har vidst det længe, så kan du få hjælp af vores ordblinde-vejledere.
Du kan også få en test, hvis du er i tvivl, om du er ordblind.

Lær at bruge din it-rygsæk – og bliv bedre til at bruge it-værktøj, der hjælper dig som ordblind. Kontakt OBU-vejleder Lise Elkjær i stue-etagen, via chat i Teams  eller via mail (le@horsenshfogvuc.dk).

Praktiske informationer

I det nedenstående finder du praktiske informationer til dit studieliv på skolen.

Du låner bøger af skolen i de forskellige fag. Dine lærere udleverer de bøger, du skal bruge i undervisningen.

Vi registrerer udlevering og aflevering af bøger elektronisk. Derfor er det meget vigtigt, at du afleverer bøgerne i receptionen, hvor vi kan registrere afleveringen, og du kan få en kvittering for din aflevering.

Du vil blive opkrævet betaling for ikke-afleverede bøger.

Pas godt på vores bøger! Så er der mange, der kan få glæde af dem.

Som studerende hos Horsens HF & VUC har du mulighed for via Studiz.dk (nyt vindue) at få dit studiekort digitalt på din smartphone.

Følg denne vejledning til oprettelse af et Studiz studiekort (nyt vindue)

Skolens elevskabe står under hovedtrappen i stueetagen.

 • Du kan leje et elevskab i et semester (halvt år), dvs. fra august – december eller fra januar – juni. Henvend dig i receptionen.
 • Prisen for at leje et skab pr. semester/halve år er 50 kr.
 • Du skal selv købe og medbringe en hængelås.
 • Du skal tømme skabet ved udgangen af lejeperioden, enten i den sidste uge før jule- eller sommerferie.
 • Tømmer du ikke selv elevskabet, klipper skolen hængelåsen og tømmer skabet. Der ydes ikke kompensation herfor.
 • Leje af elevskabene sker på eget ansvar. Skolen hæfter ikke for tyveri eller skader på ting i skabet.

Ferieplan for elever 2023-24

Alle datoer er  inklusive.

 • Sommerferie den 29. juni – 11. august 2024
  Skolen åbner igen den 5. august og undervisningen begynder fra den 12. august:
  1. års HF elever starter den 12. august.
  2. og 3. års HF elever og HF enkeltfagselever starter den 13. august.
  AVU elever starter fra den 16. august.

Øvrig tilrettelæggelse af dit studie kan du se i din kalender i Teams.

Ferieplan for elever 2024-25

Alle datoer er  inklusive.

 • Sommerferien varer indtil den 12. august 2024 –  skolen åbner igen den 5. august.
  1. års HF-elever starter den 12. august.
  2. og 3. års HF elever og HF enkeltfagselever starter den 13. august.
  AVU elever starter fra den 9. august.
 • Efterårsferie (uge 42) den 12. – 20. oktober  2024
 • Juleferie den 21. december 2024 – 3. januar 2025
  Undervisningen efter nytår starter  den 6. januar for HF elever og AVU elever starter den 17. januar. Tæt på studiestart kan nye elever se deres skema i Teams/Ludus.
 • Vinterferie (uge 7) den 8. – 16. februar 2025
 • Påskeferie (uge 16) den 12. april – 21. april 2025
 • Kristi Himmelfartsferie den 29. – 30. maj 2025
 • Pinseferie den 9. juni (2. pinsedag) 2025
 • Sommerferie den 30. juni – 8. august 2025

Øvrig tilrettelæggelse af dit studie kan du se i din kalender i Teams.

Skolens kantine i stueetagen holder åbent:
Mandag-fredag klokken 7.50 – 12.45.
Der kan være andre åbningstider i eksamensperioder eller ved sygdom.

Elever kan se information fra kantinen i Teams under kanalen “Kantinen” (link åbner i nyt vindue).

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter for skolens kantine her (link åbner i nyt vindue).

Skolens elever kan gratis benytte parkeringspladsen, men du skal selv registrere din bils nummerplade hos ParkZone, det skal du gøre via skolens Teams

Sådan registrerer du din nummerplade i Teams:

 1. Gå til Teamet VH_Skole-info
 2. Vælg kanalen “Generelt” og klik på “Services” i fanen øverst på siden
  Skærmbillede fra Teams
 3. Vælg “Dine oplysninger”
 4. Vælg “Parkering” og tryk “Opret ny”
 5. Indtast din nummerplade og tryk OK
 6. Du kan altid rette eller slette dine nummerplade-oplysninger samme sted.

Det er dit ansvar, at der er foretaget korrekt registrering af din bils nummerplade. Der kan ikke gives garanti for ledige båse i parkeringsområdet foran skolen, men der kan findes parkering i området ved biografen Megascope, husk at tjekke parkeringsreglerne.

 • Når du stopper på skolen, slettes din registrering automatisk.
 • Parkeringstilladelsen er personlig og må derfor ikke videresælges eller bortgives.
 • Parkeringstilladelsen gælder til de pladser, der er skiltet med Horsens HF & VUC.
 • Du må ikke parkere på p-pladser, hvor der står “Personale” eller andre firmanavne.
 • Parkerer du i båse, hvor din registrering ikke gælder, risikerer du et kontrolgebyr på 910,00 kr. og 1.750,00 kr., hvis der er tale om en el-ladeplads eller handicapplads.
 • Du skal selv henvende dig til ParkZone (nyt vindue), hvis du mener, du har fået et uretmæssigt kontrolgebyr.

 

Skolen benytter Safeticket til tilmelding til arrangementer, køb af billetter og betaling til studieture.

Der kan betales med almindelige kreditkort og Dankort. Bekræftelse på bestilling, køb eller indbetaling sendes pr. e-mail.

Klik her for at komme ind på skolens Safeticket (nyt vindue)

Der er mange fordele ved et Ungdomskort!

 • Rejs ubegrænset mellem dit hjem og uddannelsessted
 • Rejs frit i hele dit takstområde
 • Vælg selv, om du vil bestille for en længere periode eller 30 dage ad gangen
 • Kør på børnebillet uden for dit prisområde

Læs mere på midttrafik.dk/ungdomskort (link åbner i nyt vindue)