Gode medarbejdere fortjener videreuddannelse

Vi tilbyder virksomhedskurser, der er skræddersyede til jeres behov.
Vi er fleksible og kommer gerne ud på virksomheden for at undervise, men det kan også foregå her hos os på Horsens HF & VUC. Vores virksomhedskurser imødekommer det stadig stigende behov for at uddanne – og efteruddanne medarbejdere i virksomheden.

Benyt vores kurser til virksomhedens medarbejdere i forbindelse med opkvalificering af medarbejderne, medarbejderudvikling, produktionsnedgang, afskedigelser og/eller fordeling.

Opkvalificering af virksomhedens medarbejdere

VUC ERHVERV tilbyder kompetenceløft, der sikrer virksomheden og medarbejderne viden, der rækker ind i fremtiden. Med de rette kompetencer løser medarbejderne arbejdsopgaverne lettere og mere effektivt. Det giver ikke alene højere kvalitet i opgaveløsningen, det giver også fleksible medarbejdere, der kan tilpasse sig fremtidens arbejdsmarked.

Efteruddannelse i hele landet

Horsens HF & VUC er en del af det landsdækkende VUC Erhverv, der leverer undervisning med udgangspunkt i lokale afdelinger, men samarbejder regionalt og på landsplan.
Det betyder, at du kun skal kontakte ét VUC for at få hjælp til efteruddannelse af dine medarbejdere, også selv om din virksomhed har afdelinger flere steder i landet.

 

VUC Erhverv logo

Fag på FVU - forberedende voksenundervisning

FVU dansk – læsning

På kurset arbejdes der med at læse, stave og skrive. Der tages udgangspunkt i medarbejdernes behov og inddrages relevant materiale fra arbejdsopgaver.

FVU dansk start – mundtlig dansk for to-sprogede

Kurset henvender sig til medarbejdere med dansk som andetsprog, der vil træne mundtligt dansk. Kurset er en forberedelse til FVU dansk – læsning og skrivning.

 

FVU matematik

På kurset arbejdes der med at genopfriske eller forbedre matematik-kundskaberne, og der inddrages relevant materiale fra arbejdsopgaver.

FVU Engelsk

På kurset kan medarbejderne blive bedre til at læse, tale og forstå engelsk på et grundlæggende niveau. Der inddrages relevant materiale fra arbejdsopgaver.

FVU Digital (IT)

På kurset kan medarbejderne blive bedre til at bruge digitale muligheder og hjælpemidler på computer, mobil eller tablet. Undervisningen kan tilpasses deltagernes behov.

Fag på AVU - almen voksenuddannelse

Fag på 9.-10. klasses niveau

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • IT
  • Engelsk
  • Samarbejde og kommunikation

 

Ordblinde-undervisning

Der undervises på små hold (max. 6 deltagere). Undervisningen er tilpasset medarbejdernes behov.
I undervisningen bruges computer og IT-hjælpemidler. IT-hjælpemidlerne bruges til oplæsning af tekster mv.
Det giver større selvtillid og mere selvværd at blive bedre til at stave at læse og at deltage på hold med andre ordblinde.

Økonomi

FVU-kurser og ordblindeundervisning er gratis for virksomheden.

De almene fag på 9.-10. klasses niveau har en mindre deltagerbetaling.

Løntabsgodtgørelse og kompetencefonde

Man kan ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til følgende typer af uddannelser:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelseseksamen (HF).

Læs mere på svu.dk (åbner i nyt vindue)

Nogle medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til kurser og uddannelser i kompetencefondene. Fondene giver mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse.

Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten, og den indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse.

I de forskellige overenskomster afsættes årligt et beløb beregnet per fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsten.

Kontakt os for mere information

Tidspunkter, indhold og undervisningssted kan aftales, så det passer jeres behov.
Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer indenfor skræddersyede virksomhedskurser, så kontakt uddannelseschef Dorit Eggert de@horsenshfogvuc.dk

Referencer

Boligbeton A/S

Colas A/S

Credin A/S

Danish Crown

Dansk Retursystem A/S

Daka

DS Smith Packing

Elcon A/S

Hedensted Kommune

Hornsyld Købmandsgård

Horsens Kirkegårde

Horsens Kommune, Omsorg og Sundhed

Jysk

Lantmännen A/S

Nissens A/S

Skanska A/S

Velux A/S

West A/S