Der skal søges til alle eksamener

Du kan søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du er ordblind, har en sygdom eller en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.
Eksempler på dispensationer kan være forlænget forberedelsestid, forlænget skrivetid eller bisidder ved eksamen.

Husk, at du skal søge for hver eksamenstermin, da du ikke automatisk får forlænget tid igen, selvom du søgte til sidste eksamensperiode.

Der skal søges om forlænget tid til hver eksamensperiode. Der informeres på skolens Teams om fristen, for at søge om forlænget tid til hver eksamensperiode, og det er også på Teams, du finder link til det online ansøgningsskema, som du skal bruge til at søge om forlænget tid.

Du får svar på din ansøgning i e-Boks.

Du kan søge forlænget tid til eksamen i:

 • Billedkunst C
 • Biologi C
 • Biologi B
 • Dansk A skriftlig
 • Dansk A mundtlig
 • Engelsk B og A skriftlig
 • Engelsk C
 • Engelsk B mundtlig
 • Engelsk A mundtlig
 • Erhvervsøkonomi C
 • Geografi C
 • Historie B
 • Kemi C
 • Kemi B
 • Kultur- og samfundsfag (KS) – ekstern prøve
 • Matematik A, B og C skriftlig
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF) – ekstern prøve
 • Psykologi C
 • Psykologi B
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Samfundsfag B
 • SSO – større skriftlig opgave
 • Tysk C mundtlig
 • Tysk B mundtlig

Du kan ikke søge forlænget tid til eksamen i:

 • Design C
 • Fysik C
 • Fysik B
 • Idræt C
 • Kultur- og samfundsfag (KS) – intern prøve
 • Matematik C, B og A mundtlig
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF) – intern prøve

Eksamen på HF

Vær godt forberedt - læs om de generelle eksamensregler og om brugen af it til eksamen