Der skal søges til alle eksamener

Du kan søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du er ordblind, har en sygdom eller funktionsnedsættelse.
Eksempler på dispensationer kan være forlænget forberedelsestid, forlænget skrivetid eller bisidder ved eksamen.

Der skal søges om forlænget tid til hver eksamensperiode. Der informeres på skolens Teams om fristen, for at søge om forlænget tid til hver eksamensperiode, og det er også på Teams, du finder ansøgningsskemaet, som du skal bruge til at søge om forlænget tid.

Når du ansøger om forlænget tid til eksamen, skal du anføre alle de eksamener, du ønsker forlænget tid til.
Hvis du søger af andre grunde end ordblindhed, skal du vedlægge en aktuel lægeerklæring.

Oversigt over forlænget tid i HF fag

 

 • Billedkunst C og B – ingen forlænget tid
 • Biologi C – forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
 • Biologi B  – forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Dansk A skriftlig – prøven forlænges med 1 time til 6 timer
 • Dansk A mundtlig – forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Design C – ingen forlænget tid
 • Engelsk B og A skriftlig – prøven forlænges med 1 time til 6 timer
 • Engelsk C – forberedelsestiden forlænges til 72 minutter
 • Engelsk B mundtlig – forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Engelsk A mundtlig – forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Erhvervsøkonomi C– forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Fysik C – ingen forlænget tid
 • Fysik B – ingen forlænget tid
 • Geografi C – ingen forlænget tid
 • Historie B – forberedelsestiden forlænges til 120 minutter
 • Idræt C – ingen forlænget tid
 • Kemi C – ingen forlænget tid
 • Kemi B – ingen forlænget tid
 • Kultur- og samfundsfag (KS) – intern prøve – ingen forlænget tid
 • Kultur- og samfundsfag (KS) – ekstern prøve: forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Matematik C skriftlig – ingen forlængelse i 1. delprøve, 2. delprøve forlænges til 3 timer
 • Matematik B skriftlig – ingen forlængelse i 1. delprøve, 2. delprøve forlænges til 3,5 timer
 • Matematik A skriftlig – ingen forlængelse i 1. delprøve, 2. delprøve forlænges til 4 timer
 • Matematik C, B og A mundtlig – ingen forlænget tid
 • Mediefag C  – forberedelsestiden forlænges til 60 minutter
 • Musik C  – forberedelsestiden forlænges til 60 minutter
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF) – intern prøve – ingen forlænget tid
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF) – ekstern prøve:
  • Biologi – forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
  • Geografi og kemi – ingen forlænget tid
 • Psykologi C – forberedelsestiden forlænges til 72 minutter
 • Psykologi B – forberedelsestiden forlænges til mere end de 24 timer
 • Religion C – forberedelsestiden forlænges til 48 minutter
 • Samfundsfag C – forberedelsestiden forlænges til 72 minutter
 • Samfundsfag B – forberedelsestiden forlænges til mere end de 24 timer
 • Tysk C mundtlig – forberedelsestiden forlænges til 90 minutter
 • Tysk B mundtlig – forberedelsestiden forlænges til 90 minutter