Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg. Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet deltager bl.a. i beslutninger om skolens udseende, indretning og studiemiljø. Hvert år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (en undervisnings-miljøvurdering). Det er også en af Elevrådets opgaver at være med til at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger Elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god afskedssalut med en festlig dimission. Og så kan Elevrådet i løbet af året byde ind med hyggelige arrangementer for skolens elever.

 

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en idé eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send dem en chat over Teams.

  • Sussie Pedersen, elev på 2-årig HF, Formand for Elevrådet
  • Camilla Jensen Hermansen, elev på 2-årig HF, Næstformand for Elevrådet

Elevrådets møder annonceres på skolens Teams. Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Skolen på Instagram og Facebook

Følg med... - og se billeder fra skolens studieliv og sociale aktiviteter på vores sider på Instagram og Facebook.

Instagram-ikon

Følg med på Instagram her
(åbner i nyt vindue)

Følg med på Facebook her
(åbner i nyt vindue)