Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg. Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet deltager b.l.a. i beslutninger om skolens udseende, indretning og studiemiljø. Hvert år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (en undervisnings-miljøvurdering). Det er også en af Elevrådets opgaver at være med til at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger Elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god afskedssalut med en festlig dimission. Og så kan Elevrådet i løbet af året byde ind med hyggelige arrangementer for skolens elever.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en idé eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send dem en chat over Teams (find navne i den nedenstående liste over elevrådets medlemmer).

Elevrådets møder annonceres på skolens Teams. Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Elevrådets medlemmer frem til juli 2022

1.a – Mille Nyborg Andersen
1.a – Arnjuul
1.a – Johannes

1.b – Mikkeline

1.c – Emilia Rasmussen
1.c – Josefine Wätzold Jakobsen

1.d – Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen
1.d – Rona Turan

2.a – Nina Cecilia Mildahl Christensen
2.a – Kevin Olsen (næstformand)

2.b – Vickie Gordon Andersen
2.b – Kasper Zacho Jensen
2.b – Agal Anpumyl

2.d – Cecilie Stærmose (formand)

HF overbygning  – Cecilie Hammer Lysgaard
HF enkeltfag – Jamie Peter Tierney

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og udvalg:

Bestyrelse:

Cecilie Stærmose 2.d
Cecilie Hammer Lysgaard HF, SOF (overbygning)

Festudvalg

Josefine Wätzold Jakobsen 1.c
Kevin Olsen 2.a
Nina Cecilia Mildahl Christensen 2.a
2.b – Kasper Zacho Jensen

Eventudvalg

Mille Nyborg Andersen 1.a
Emilia Rasmussen 1.c
Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen  1.d
Nina Cecilia Mildahl Christensen 2.a
Cecilie Hammer Lysgaard, HF overbygning

Hueudvalg

Nina Cecilia Mildahl Christensen 2.a
Vickie Gordon Andersen 2.b
Cecilie Stærmose 2.d

Bygningsudvalg

Mille Nyborg Andersen 1.a
Josefine Wätzold Jakobsen 1.c
Kasper Zacho Jensen 2.b
Nina Cecilia Mildahl Christensen 2.a

Ungeråd

Mille Nyborg Andersen 1.a
Josefine Wätzold Jakobsen 1.c
Emilia Rasmussen 1.c
Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen  1.d
Nina Cecilia Mildahl Christensen 2.a
Kevin Olsen 2.a

Dimission

?

Skolen på Instagram og Facebook

Følg med... - og se billeder fra skolens studieliv og sociale aktiviteter på vores sider på Instagram og Facebook.