Elevrådet på Horsens HF & VUC

Elevrådet i skoleåret 2018-19
Bagerst fra venstre:
Søren 2.d, Steffen 2.d, Martin 1.a , Mathias 1.a , Katja HFe
Midten fra venstre: Frederik 2.e, Cathrina 2.c, Sairan 2.e, Henrik 2.c, Kerstine HFe
Forrest fra venstre: Homayoon 1.c , Simon 1.c (ikke med længere) , Cecilie 1.b
Ikke med på billedet: Frederikke 1.b og Nick 2.a, Karoline 1.c

Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg. Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.

Det vigtige:
Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet er for eksempel med i kantinebestyrelsen, hvor de sørger for, at elevernes meninger om og ønsker til kantinen bliver hørt. Rådet deltager også i beslutninger om skolens udseende og indretning. Hvert tredje år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (en undervisningsmiljøvurdering). Det er også en af elevrådets opgaver at følge op på denne.

Det sjove:
Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god og festlig afskedssalut med translokation og fest. Og så byder rådet også ind med kulturelle arrangementer, fredagsbar og lidt spas i løbet af skoleåret.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en idé eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send en mail til: elevraad@horsenshfogvuc.dk

Elevrådets møder annonceres på forsiden af skolens Intra. Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Indtil sommerferien 2019 består elevrådet af:

1.a – Mathias Guldberg Rasmussen
1.a – Martin Hoffmann Larsen
1.b – Cecilie Feldt Larsen
1.b – Frederikke Horn Andersen
1.c – Homayoon Yaqubee – Formand
1.cKaroline Mylund EliasenNæstformand
2.a – Nick Andersen
2.b
2.c – Cathrina Østergaard Kristensen
2.c – Henrik Møller Madsen
2.d – Steffen Østerby Kleis
2.d – Søren Nielsen
2.e – Frederik Mohr Poulsen
2.e – Sairan Farajpour
HF-enkeltfag – Katja Østergaard
HF-enkeltfag – Kerstine Birk Kragh-Pedersen

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og  udvalg:

Bestyrelse:
Homayoon Yaqubee 1.c (formand)
Karoline Mylund Eliasen1.c (næstformand)

Bygningsudvalg :
Nick Andersen 2.a
Steffen Østerby Kleis 2.d
Søren Nielsen 2.d

Kantineudvalg:
Sairan Farajpour 2.e
Frederik Mohr Poulsen 2.e

Translokationsudvalg:
Mathias Guldberg Rasmussen 1.a
Cathrina Østergaard Kristensen 2.c
Martin Hoffmann Larsen 1.a

Festudvalg:
Frederik Mohr Poulsen 2.e
Cecilie Feldt Larsen 1.b
Mathias Guldberg Rasmussen 1.a
Homayoon Yaqubee 1.c
Henrik Møller Madsen 2.c
Katja Østergaard HFe
Kerstine Birk Kragh-Pedersen
Frederikke Horn Andersen 1.b

Ungerådet:
Homayoon Yaqubee 1.c
Mathias Guldberg Rasmussen 1.a