Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg. Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet deltager b.l.a. i beslutninger om skolens udseende, indretning og studiemiljø. Hvert år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (en undervisnings-miljøvurdering). Det er også en af Elevrådets opgaver at være med til at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger Elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god afskedssalut med en festlig dimission. Og så kan Elevrådet i løbet af året byde ind med hyggelige arrangementer for skolens elever.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en idé eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send dem en chat over Teams (find navne i den nedenstående liste over elevrådets medlemmer).

Elevrådets møder annonceres på skolens Teams. Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Elevrådets medlemmer frem til juli 2023

1.a – Mahan Talebisarighieh

1.b – Albana Krasniqi
1.b – Natasja Sine Søndergaard Mortensen

1.c – Julie Dam Larsen
1.c – Jeanette Yde Boje

1.d – Marcus Nørager Juhl
1.d – Ida Toft Lau Henriksen

1.e – Kasper List Rasmussen
1.e – Frederik. Mogensen
1.e – Sara Camp
1.e – Thea Skov Drap (næstformand)

2.a – Mille Nyborg Andersen.
2.a – Arn Ndeale Juul Nielsen
2.a – Johan-Emil Uhrskov Adeler

2.c – Zana Kunuatu
2.c – Maja Rosendal Vandsøe

2.d – Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen

3.d – Cecilie Stærmose (formand)

 

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og udvalg:

Bestyrelse:

Cecilie Stærmose 3.d
Thea Skov Drap 1.e

Festudvalg

Johan-Emil Uhrskov Adeler 2.a
Thea Skov Drap 1.e
Sara Camp 1.e
Julie Dam Larsen 1.c
Arn Ndeale Juul Nielsen 2.a
Frederik Mogensen 1.e

Eventudvalg

Mille Nyborg Andersen 2.a
Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen 2.d
Marcus Nørager Juhl 1.d
Kasper List Rasmussen 1.e
Jeanette Yde Boje 1.c
Natasja Sine Søndergaard Mortensen 1.b
Albana Krasniqi 1.b.

Hueudvalg

Cecilie Stærmose 3.d

Bygningsudvalg

Mille Nyborg Andersen 2.a
Marcus Nørager Juhl 1.d
Zana Kunuatu 2.c

Ungeråd

Mille Nyborg Andersen 2.a
Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen 2.d
Mahan Talebisarighieh 1.a

Dimission

Julie Dam Larsen 1.c
Johan-Emil Uhrskov Adeler 2.a
Jeannette Yde Boje 1.c
Arn Ndeale Juul Nielsen 2.a
Mille Nyborg Andersen 2.a
Lasse Kurt Lykke B. Rasmussen 2.d

Skolen på Instagram og Facebook

Følg med... - og se billeder fra skolens studieliv og sociale aktiviteter på vores sider på Instagram og Facebook.