Elevrådet på Horsens HF & VUC

Elevrådet i skoleåret 2018-19
NYT BILLEDE ER UNDERVEJS 🙂

Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg. Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.

Det vigtige:
Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet er for eksempel med i kantinebestyrelsen, hvor de sørger for, at elevernes meninger om og ønsker til kantinen bliver hørt. Rådet deltager også i beslutninger om skolens udseende og indretning. Hvert tredje år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (en undervisningsmiljøvurdering). Det er også en af elevrådets opgaver at følge op på denne.

Det sjove:
Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god og festlig afskedssalut med translokation og fest. Og så byder rådet også ind med kulturelle arrangementer, fredagsbar og lidt spas i løbet af skoleåret.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en idé eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send en mail til: elevraad@horsenshfogvuc.dk

Elevrådets møder annonceres på forsiden af skolens Intra. Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Indtil sommerferien 2020 består elevrådet af:

1.a – Cecilie Hammer Lysgaard
1.a – Carsten Bech Nielsen
1.a – Trine Thychosen
1.a – Emilie Liv Stenkjær Berthelsen

1.b – Pernille Krongka Rasmussen
1.b – Jonas Thim Johansen
1.b – Monica Koefoed
1.b – Camilla Skov Madsen (næstformand)
1.b – Kristoffer Sand

1.c – Amalie Anastazia Truelsen
1.c – Victoria Irene L Andreasen

1.d – Amanda Voldby Hesselstrøm
1.d – Michele Kempf Hansen

2.a – Alberte Bavn Andersen
2.a – Line Amby

2.b – Nanna Clausen
2.b – Emma Mortensen

2.c – Karoline Eliassen (næstformand)
2.c – Homayoon Yaqubee (formand)

HF plus – Henrik Møller Madsen

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og  udvalg:

Bestyrelse:

Homayoon Yaqubee (2.c)

Karoline Eliassen (2.c)

 

Sekretærer:

Amalie Anastazia Truelsen (1.c)

Victoria Irene L. Andreasen (1.c)

Cecilie Hammer Lysgaard (1.a)

 

Bygningsudvalg:

Victoria Irene L Andreasen  (1.c)

Amanda Voldsby Hesselstrøm (1.d)

 

Eventudvalg:

Henrik Møller Madsen (HF plus)

Karoline Eliassen (2.c)

Alberte Bavn Andersen (2.a)

Line Amby (2.a)

Camilla Skov Madsen (1.b)

Kristoffer Sand (1.b)

Pernille Krongka Rasmussen  (1.b)

Jonas Thim Johansen (1.b)

 

Fredagsbar-udvalg:

Henrik Møller Madsen (HF plus)

Line Amby (2.a)

Alberte Bavn Andersen (2.a)

Camilla skov Madsen (1.b)

Carsten Bech Nielsen (1.a)

Trine Thychosen (1.a)

 

Dimission:

Cecilie Hammer Lysgaard (1.a)

Carsten Bech Nielsen (1.a)

Karoline Eliassen (2.c)

 

Ungerådet:

Amalie Anastazia Truelsen (1.c)

Victoria Irene L Andreasen (1.c)