Elevrådet i skoleåret 2019-20 (nyt billede af Elevrådet anno 2020-21 er undervejs)

 

Din stemme på skolen

Elevrådet repræsenterer alle skolens elever – også dig.  Elevrådet sørger for, at du har medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen. Rådet har en plads i skolens bestyrelse og forskellige udvalg. Der bliver oprettet et elevråd hvert skoleår.

Det vigtige:

Elevrådet arbejder for en god hverdag og stemning på skolen. Rådet deltager b.l.a. i beslutninger om skolens udseende, indretning og studiemiljø. Hvert år bliver der lavet en undersøgelse af elevernes trivsel på skolen (en undervisnings-miljøvurdering). Det er også en af Elevrådets opgaver at være med til at følge op på denne.

Det sjove:

Når skoleåret er ved at være forbi og eksamenssveden er vasket af, sørger Elevrådet og skolen hvert år for, at alle elever får en god afskedssalut med en festlig dimission. Og så kan Elevrådet i løbet af året byde ind med hyggelige arrangementer for skolens elever.

Kontakt Elevrådet

Hvis du har en idé eller har noget på hjerte, der kan gøre vores skole bedre, så snak med én fra elevrådet, send dem en chat over Teams (find navne i den nedenstående liste over elevrådets medlemmer).

Elevrådets møder annonceres på skolens Teams. Møderne er åbne, og du er velkommen til at komme forbi.

Elevrådets medlemmer frem til juli 2021

1.a – Nina Cecilia Mildahl Christensen
1.a – Kevin Olsen

1.b – Vickie Gordon Andersen
1.b – Kasper Zacho Jensen

1.c – Lærke Schougaard
1.c – Emma Louise Holst Rasmussen

1.d – Julie Paaske Larsen
1.d – Cecilie Stærmose (formand)

2.x – Kristoffer Hein Dokkedahl Hansen

2.y – Markus Kristen Holbo Rasmussen
2.y – René Nielsen
2.y – Kevin Sørensen

2.z – Cecilie Hammer Lysgaard (næstformand)
2.z – Kristoffer Sand
2.z – Mads Christian Grønlund
2.z – Camilla Skov Madsen

HF overbygning – Line Amby Østergaard
HF fjernundervisning – Karoline Mylund Eliasen

Elevrådets deltagere i skolens bestyrelse og udvalg:

Bestyrelse:

Cecilie Stærmose 1.d
Cecilie Hammer Lysgaard 2.z

Festudvalg

Lærke Schougaard 1.c
Julie Paaske Larsen 1.d
Kevin Olsen 1.a
Nina Cecilia Mildahl Christensen 1.a
Emma  Louise Holst Rasmussen 1.c
Markus Kristen Holbo Rasmussen 2.y
Line Amby Østergaard  HF overbygning
Vickie Gordon Andersen 1.b

Eventudvalg

Line Amby Østergaard HF overbygning
Julie Paaske Larsen 1.d
Lærke Schougaard 1.c
Cecilie Hammer Lysgaard 2.z
Cecilie Stærmose 1.d
Markus Kristen Holbo Rasmussen 2.y
Nina Christensen 1.a
Kevin Olsen 1.a
Karoline Mylund Eliasen HF-fjern

Hueudvalg

Cecilie Hammer Lysgaard 2.z
Cecilie Stærmose 1.d
Lærke Schougaard 1.c
Emma Louise Holst Rasmussen 1.c

Kantineudvalg – Bygningsudvalg

René Nielsen 2.y
Kevin Sørensen 2.y
Kristoffer Hein Dokkedahl Hansen 2.x
Kasper Zacho Jensen 1.b
Nina Cecilia Mildahl Christensen 1.a
Kevin Olsen 1.a

Ungeråd

Nina Cecilia Mildahl Christensen 1.a
Kevin Olsen 1.a

Coronaråd

Markus Kristen Holbo Rasmussen 2.y
Kevin Sørensen 2.y
Nina Cecilia Mildahl Christensen 1.a
Kevin Olsen 1.a

Skolen på Instagram og Facebook

Følg med... - og se billeder fra skolens studieliv og sociale aktiviteter på vores sider på Instagram og Facebook.