Søg økonomisk støtte til din uddannelse

Der er forskellige typer af uddannelsesstøtte du kan søge, mens du læser – alt efter din situation. Vi kan hjælpe dig med vejledning, til hvordan du kan søge SU – Statens Uddannelsesstøtte eller SVU – Statens Voksen Uddannelsesstøtte, det kan du læse mere om her på siden.

SU – Statens Uddannelsesstøtte

SU står for statens uddannelsesstøtte og er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18, der tager en uddannelse. Der er mulighed for at få et SU-stipendium, som man får kvit og frit, og et SU-lån, som skal betales tilbage, når uddannelsen er slut.

Du kan få SU når du opfylder nedenstående krav:

 • Du skal være fyldt 18 år – og kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18.
 • Du skal være fuldtidsstuderende og studieaktiv
 • Du må ikke modtage anden offentlig støtte
 • Du skal have mindst 23 timer om uger – hvis du har et barn under 7 år, skal du have mindst 17 timer om ugen for at være berettiget til SU. Barnet skal have samme adresse som dig.
 • Du kan søge SU, når du er optaget på en uddannelse – dog tidligst én måned før studiestart.

Få hjælp til at søge om SU – hos vores SU-vejledere

Du kan møde vores SU-vejledere i Studievejledningen i stue-etagen:

 • Mandag kl. 9.30-11.30
 • Onsdag kl. 9.30-11.30

Du skal ikke bestille tid, men bare møde op.
Du er også altid velkommen til at sende en mail til vores SU-vejledere/studiesekretærer eller ringe på 79 29 50 00 .

Maiken Schandorf

Maiken Schandorf

Studiesekretær HF Administration SU ms@horsenshfogvuc.dk
Louise Bach

Louise Bach

Studiesekretær VUC Administration SU lf@horsenshfogvuc.dk

SVU – Statens Voksen Uddannelsesstøtte

SVU ordningen administreres af SU-styrelsen og ansøges via et ansøgningsskema som kan hentes  på www.svu.dk, hvor du også kan læse mere om, hvem der kan søge SVU, og hvor meget man kan få i SVU støtte.

Man kan ansøge om SVU til følgende uddannelser:

 • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Almen Voksenuddannelse (AVU)
 • Højere Forberedelseseksamen (HF).

Få hjælp til at søge SVU - hos vores SVU-vejleder

Du kan kontakte vores SVU-vejleder, Louise Bach, i receptionen i skolens stue-etage, via mail eller telefon 79 29 50 00

Louise Bach

Louise Bach

Studiesekretær VUC Administration SU lf@horsenshfogvuc.dk

Uddannelsesgodtgørelse

Er du ledig, på dagpenge og har ret til aktivering kan du måske lave en aftale med jobcenteret eller din A-kasse og søge om uddannelsesgodtgørelse. Spørg på jobcenteret eller i din A-kasse.

Tilskud til deltagerbetaling

Du har mulighed for at søge om tilskud til dækning af deltagerbetaling til almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltsfags undervisning og studentereksamen.
Søg hos SU-styrelsen.