Horsens HF & VUC > Studievejledning > Informationsmateriale > Uddannelsesstøtte (SU og SVU)

Print Friendly, PDF & Email

Uddannelsesstøtte (SU og SVU)

Der er forskellige typer af uddannelsesydelse du kan søge, mens du læser – alt efter din situation.

SU – Statens Uddannelsesstøtte

SU står for statens uddannelsesstøtte og er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18, der tager en uddannelse. Der er mulighed for at få et SU-stipendium, som man får kvit og frit, og et SU-lån, som skal betales tilbage, når uddannelsen er slut.

Du kan få SU når du opfylder nedenstående krav:

  • Du skal være fyldt 18 år – og kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18.
  • Du skal være fuldtidsstuderende og studieaktiv
  • Du må ikke modtage anden offentlig støtte
  • Du skal have mindst 23 timer om uger – hvis du har et barn under 7 år, skal du have mindst 17 timer om ugen for at være berettiget til SU. Barnet skal have samme adresse som dig.
  • Du kan søge SU, når du er optaget på en uddannelse – dog tidligst én måned før studiestart.

Sådan søger du SU

Du søger SU på www. su.dk – her kan du læse alt om SU og finde svar på det meste, hvis du bliver i tvivl om, hvordan du udfylder din ansøgning.

Har du brug for hjælp til at søge SU så kontakt vores SU-vejledere, på nedenstående træffetider i lokale 1.27

Birgit Bruun Jensen
Birgit Bruun Jensen (BBJ)
Studiesekretær HF 2-årig
bbj@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Torsdag kl. 9.30-11.30
Louise Bach
Louise Bach (LF)
Studiesekretær FVU, OBU
lf@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Mandag kl. 9.30-11.30
Maiken Schandorf
Maiken Schandorf (MS)
Studiesekretær HF enkeltfag
ms@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Tirsdag kl. 9.30-11.30

SVU – Statens Voksen Uddannelsesstøtte

SVU ordningen administreres af SU-styrelsen og ansøges via et ansøgningsskema som kan hentes  på www.svu.dk, hvor du også kan læse mere om, hvem der kan søge SVU, og hvor meget man kan få i SVU støtte.

Man kan ansøge om SVU til følgende uddannelser:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelseseksamen (HF).
Louise Bach
Louise Bach (LF)
Studiesekretær FVU, OBU
lf@horsenshfogvuc.dk
Træffetider
Mandag kl. 9.30-11.30

Uddannelsesgodtgørelse

Er du ledig, på dagpenge og har ret til aktivering kan du måske lave en aftale med jobcenteret eller din A-kasse og søge om uddannelsesgodtgørelse. Spørg på jobcenteret eller i din A-kasse.

Tilskud til betaling Tilskud til deltagerbetaling

Du har mulighed for at søge om tilskud til dækning af deltagerbetaling til almen voksenuddannelse, hf-enkeltsfagsundervisning og enkeltfagsstudentereksamen.
Søg hos SU-styrelsen.