Horsens HF & VUC > Uddannelser > Optagelsesprøver til HF

Print Friendly, PDF & Email

Optagelsesprøver til HF

Optagelsesprøver til HF finder sted i foråret

Der skelnes mellem 2 typer optagelsesprøver:

Den obligatoriske optagelsesprøve:
Der er for elever, der ikke lever op til optagelseskravene.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):
Der er for ansøgere, der er erklæret ”ikke-uddannelsesparate”, og hvor forældrene er uenige i skolens afgørelse og ønsker en revurdering. Dette gælder unge, der kommer direkte fra grundskolen.

Den obligatoriske optagelsesprøve

Ansøgerne prøves i fagene dansk, engelsk, matematik samt fysik-kemi. Prøven er skriftlig og uden hjælpemidler.
Den samlede prøvetid er ca. 2 timer.
Prøven efterfølges af en personlig samtale med en af skolens studievejleder. Der må beregnes ventetid.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Ansøgerne prøves i fagene dansk, engelsk, matematik samt fysik-kemi. Prøven er skriftlig og uden hjælpemidler.
Den samlede prøvetid er ca. 2 timer.
Desuden vurderes ansøgerens personlige og sociale kompetencer ved en personlig samtale med en af skolens studievejledere.
Der må beregnes ventetid.

Resultat af optagelsesprøve

Afgørelsen om optagelse meddeles ansøgeren skriftligt. I forbindelse med uddannelsesparathedsvurderinger indberettes afgørelsen desuden til UU.

Kontakt en studievejleder for mere information om optagelsesprøver til HF.