Horsens HF & VUC > Om skolen > Ledelse og bestyrelse > Funktionsbeskrivelser for ledelsen

Print Friendly, PDF & Email

Funktionsbeskrivelser for ledelsen

Rektor Dinna Balling

 • Samarbejdsudvalg, herunder psykisk arbejdsmiljø, professionel kapital, medarbejderudviklingssamtaler, vejledninger, procedurer og regler
 • Arbejdstid for lærerne, herunder OK-udvalg, TR og lokalaftaler
 • Personalemøder
 • Klager
 • Personaleleder for ledere, TR på HF og AVU og kommunikationsafdelingen.
 • Lederteam og bestyrelse, herunder bestyrelsesbetjening, uddannelsesudvalg, møder, dagsorden og bilag.
 • Kommunikation, herunder markedsføring, hjemmeside, pressehåndtering, personaleintra.
 • Pædagogisk udvikling, herunder pædagogisk udvalg, kompetenceudvikling, PR-møder, pædagogiske dage, projekter vedrørende læringsmiljø og internt samarbejde og fundraising til pædagogiske projekter. (BAL/BO)
 • Elevråd og dimission.

Vicerektor Bo Møller

 • Afdelingsleder HF, herunder ansættelser, opgavefordeling, skema, holdoprettelse, eksamen, pædagogikum, SSO, EP, team på HF, personaleleder for de fleste hf-lærere.
 • Undervisningsmidler og pædagogisk IT.
 • HF – elevaktiviteter, studieture, ekskursioner og fællesarrangementer.

Økonomi- og administrationschef Klaus Jensen

 • Afdelingsleder TAP, herunder kontor, pedel og kantine, ansættelser og opgavefordeling.
 • Økonomi, herunder budget, regnskab, budgetopfølgning, økonomistyring, årsrapport og revisorbetjening
 • Bygninger, herunder fysisk arbejdsmiljø, bygningsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, møbler, kunst, kantine og fundraising til bygninger og kunst.
 • IT-hardware
 • Personaleadministration, herunder løn, personalearkiv og lønindplacering
 • Personaleleder for TAP
 • IT-administrative systemer, herunder arkivering, digitalisering og telefoner
 • Dokumentation og indberetninger
 • Kvalitet og skoleevalueringer

 Uddannelseschef Bjarne Larsen

 • Afdelingsleder AVU, herunder ansættelser, opgavefordeling, skema, holdoprettelse, eksamen, team på AVU, personaleleder for de fleste AVU-lærere.

Uddannelsesleder Charlotte Ege

 • Afdelingsleder vejledning, herunder studiestøttende aktiviteter, vejledere, fraværsinspektorer og mentorer, ansættelser og opgavefordeling
 • Afdelingsleder FVU/OBU, herunder ansættelser, opgavefordeling, skema og holdoprettelse.
 • Eksterne aktiviteter og virksomhedskurser, herunder driftsoverenskomstpartnere, VEU og netværkslokomotivet
 • Elevoptag, merit, realkompetencevurdering, brobygning, uddannelsesmesse, kontakt til UU og til grundskolerne i området
 • Personaleleder for vejledere, mentorer og FVU/OBU-lærere.
 • AVU, FVU og OBU – elevaktiviteter, studieture, ekskursioner og fællesarrangementer.